V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali muslimani ne poznajo svojih naukov?

VČASIH KDO predlaga, da naj muslimani raziščejo svojo lastno vero, češ da bi tako odkrili, da je nasilna. V oporo temu argumentu islamofobi kažejo na ekstremiste, ki na videz vneto podpirajo svojo vero in delujejo v njenem imenu. Potem kdo namigne, da večina muslimanov, ki ne postanejo ekstremisti in nasilneži, preprosto ne pozna njenih naukov. Toda – ali je to pošteno? Je razumno reči, da so mladi, ki nenadoma prevzamejo radikalna prepričanja, ne da bi islam prav raziskali in proučili, pravi predstavniki vere?

Mar je razumno trditi tudi, da nekateri ljudje, ki se spreobrnejo v islam in kmalu zatem v ekstremizem, res sledijo pravi veri? Če to drži, ali bi torej lahko rekli tudi, da ljudje, kot je islamski kalif Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmadat, ki je vse življenje proučeval in učil svojo vero, preprosto ne poznajo bistva islamskih naukov? Take splošne trditve je seveda pričakovati od ljudi, ki želijo širiti islamofobijo in napačne informacije o islamu. Po drugi strani pa ekstremisti običajno zlorabijo vtise islamofobov, da bi upravičili lastne interese. Ne glede na to je dejstvo, da islama – ali katerega koli drugega verstva, ko smo že pri tem – ne moremo razumeti, če upoštevamo to metodologijo. Zmotno je reči, da so radikalizirani mladeniči nenadoma odkrili prave nauke svoje vere; to je žalitev za tiste profesorje in učenjake, ki so desetletja proučevali izvor in nauke islama ter silovito nasprotujejo nasilju v imenu islama.

Konec leta 2015 so nizozemski videoblogerji posneli kratek video, s katerim so pokazali, da kristjani niso prepoznali citatov iz Svetega pisma, ko so jim jih prebrali.[1] Sveto pismo je bilo zavito v ovitek Korana. Vlogerji so kristjane in druge spraševali, ali so vedeli, da Koran vsebuje toliko nasilja in sovraštva do žensk. Vprašani so bili pretreseni nad tem, za kar so mislili, da je Koran. Ko pa so jim vlogerji razkrili, da jim prebirajo Sveto pismo, so se samo smejali svojemu nepoznavanju krščanskih svetih zapisov. Ti kristjani ne poznajo svojih svetih zapisov in so hkrati miroljubni. Ali to pomeni, da je krščanstvo v svojih koreninah nasilno? Nikakor ne!

Za primerjavo povejmo, da je neki izdelovalec orožja s Floride izdelal orožje, ki je imelo na obeh straneh vgraviran križ in svetopisemsko vrstico »Slavljen bodi GOSPOD, moja skala, ki uči moje roke za boj, moje prste za vojno«.[2] To je primer radikalnega kristjana, ki uporablja sveti zapis, da upraviči svoje nasilje.[3] Tudi v tem primeru bi bilo napačno le zaradi enega radikalca, ki navaja Sveto pismo, zaključiti, da je krščanstvo nasilna religija. On je tisti, ki ne pozna krščanske teologije, in ne velika večina miroljubnih kristjanov.

Enako je z »muslimanskimi« ekstremisti in fundamentalisti, ki so preprosto nevedni ali nočejo upoštevati številnih mirnih naukov iz Korana. Če bi Koran pozorno prebrali, v večini primerov ne bi našli nič drugega kot obsojanje svojih dejanj. Ubijanje nedolžnih se na primer v Koranu (5:33) strogo obsoja, enako tudi t. i. samomorilski napad, pri kakršnem si človek vzame življenje:

[…] ne ubijajte se.[4]

[…] ne uničite se z lastnimi rokami in delajte dobro; Alah ljubi dobrodelne.[5]

Tudi Prerok Mohamedsa v raznih izjavah samomor popolnoma prepoveduje in obsoja:

Prerok Mohamedsa je rekel: »Kdor stori samomor z zadušitvijo, se bo dušil še naprej v peklenskem ognju, in kdor se zabode do smrti, bo to ponavljal v peklenskem ognju«.[6]

Bili smo priča (bitki v) ejbarju. Alahov Poslanecsa je o tistih, ki so bili z njim in so trdili, da so muslimani, rekel: »Ta (moški) je iz Peklenskega ognja.« Ko se je bitka začela, se je ta moški boril tako pogumno, da je dobil veliko ran. Nekaj ljudi je pravkar hotelo podvomiti (v trditev Preroka Mohamedasa), toda moški, ki je trpel bolečino svojih ran, je z roko segel v svoj tok in iz njega vzel nekaj puščic; s temi se je nato ubil (tj., storil je samomor). Potem je hitro prišlo nekaj muslimanov in reklo: »O Alahov Apostolsa! Alah je potrdil tvojo izjavo; tainta je storil samomor.« Prerok Mohamedsa je rekel: »O tainta! Vstani in oznani, da bo samo vernik vstopil v raj in da Alah podpira vero z nečistim (zlim) človekom.«[7]

Če bi ekstremisti prebrali teh nekaj verzov in hadisov, bi razumeli, da v islamu samomor med vojskovanjem ne obstaja, naj bo upravičen ali ne.

V članku ameriške raziskovalne ustanove Pew Research Center beremo: »Nedavne ankete so pokazale, da večina ljudi v več državah z veliko muslimansko populacijo negativno gleda na ISIS, vključno z vsemi anketiranimi v Libanonu in 94 % anketiranimi v Jordaniji.«[8] Te ankete kažejo, da muslimani, čeprav slabo poznajo svojo vero, vedo, da ISIS ali Daeš nimata povezave z islamom in da njuna dejanja nasprotujejo islamskim naukom.

Prav mogoče je torej, da ljudje, ki pripadajo dolo­čeni veri, ne poznajo vseh njenih naukov. Me­nimo, da posameznik, ko spozna Koran in Preroka Mohamedasa, postane služabnik človeštva v skladu z navodili, ki jih vsebuje Koran:

Vi ste najboljši ljudje za človeštvo; zapovedujte, kar je dobro, in prepovejte zlo ter verujte v Alaha.[9]

[1]  The Quran Experiment. Glej: https://www.youtube.com/watch?v=zEnWw_lH4tQ [Citirano 8. 3. 2021].

[2]     Svetopisemski navedek je iz Psalma 144,1.

[3]     Gun makers design rifle with Bible verse on side to repel Muslims. (2015). Mail Online. Glej: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3221602/Florida-gun-makers-design-assault-rifle-Bible-verse-cross-etched-repel-Muslim-terrorists.html [Citirano 8. 3. 2021].

[4]     Koran, 4:30.

[5]     Koran, 2:196.

[6]     Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, hadis št. 1365.

[7]     Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, hadis št. 4203.

[8]     Michael Lipka, Muslims and Islam (2015): Key findings in the U.S. and around the world. Pew

Research Center. Glej: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/ [Citirano 8. 3. 2021].

[9]     Koran, 3:111.