V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Po smrti Obljubljenega Mesijeas leta 1908 je bil ustanovljen institut kalifata (nasledstva), da bi ga nasledil in bi se tako izpolnile prerokbe, zbrane v Koranu in hadisih. V Koranu Alah govori o tej obljubi in pojasnjuje, kaj pomeni:

Alah je tistim med vami, ki verujejo in delajo dobro, obljubil, da bodo nasledniki na zemlji, kot so bili nasledniki tisti, ki so bili pred njimi; in da bo zanje vzpostavil njihovo vero, ki jo je zanje izbral; da jim bo po strahu v zameno dal varnost in mir: častili Me bodo in ničesar ne bodo primerjali z Menoj. Tisti, ki bodo po tem nehvaležni, bodo uporniki.[1]

Muslimanom je tukaj obljubljeno nasledstvo ali kalifat, podobno kot je bilo to zagotovljeno tistim pred njimi. Prerok Mohamedsa je razjasnil, kako bo ta kalifat zagotovljen, ko je rekel:

Preroštvo bo ostalo med vami, dokler bo Alah tako hotel. On ga bo končal in ga nasledil s kalifatom po načelu preroštva za toliko časa, kot bo hotel, in ga potem končal. Tiranska monarhija bo sledila in ostala, dokler bo Alah tako hotel, in potem se bo končala. Nato bo sledil monarhični despotizem, ki bo trajal, dokler bo Alah tako hotel, in se bo končal po njegovi odredbi. Potem bo nastal kalifat po načelu preroštva. (Prerok Mohamedsa ni rekel ničesar več.)[2]

Za izpolnitev teh prerokb so od smrti Obljublje­nega Mesijeas preminuli štirje nasledniki. Njegova Svetost Ḥaḍrat Mirza Masroor Ahmadat je tre­nutni, peti kalif ali naslednik Obljubljenega Mesi­jeas in poglavar Muslimanske skupnosti Ahma­dija.

Njegova Svetost je vodilna svetovna muslimanska osebnost, ki zagovarja mir in medversko sožitje. S pridigami, predavanji, knjigami in osebnimi sestanki s svetovnimi voditelji na različnih življenjskih področjih še naprej zagovarja čaščenje Vsemogočnega Boga in služenje človeštvu. Nekateri njegovi govori in pisma svetovnim voditeljem, v katerih se loteva teh vprašanj, so zbrani v nedavno izdani knjigi World Crisis and Pathway to Peace[3] (Svetovna kriza in pot do miru).

Odkar je bil Njegova Svetost izvoljen za kalifa, je vodil svetovno kampanjo širjenja mirnega sporo­čila islama prek vseh oblik tiskanih in digitalnih medijev. Pod njegovim vodstvom so nacionalne veje Muslimanske skupnosti Ahmadija zagnale kampanje, v katerih se odražajo resnični in mirni islamski nauki. Ahmadijski muslimani po vsem svetu si prizadevajo, da bi razdelili milijone leta­kov za širjenje miru muslimanom in nemuslima­nom; organizirajo medverske in mirovne simpo­zije ter prirejajo in izvajajo razstave o Koranu, da bi prikazali njegovo resnično in plemenito sporočilo. O teh kampanjah poročajo mediji po vsem svetu in s tem poudarjajo, da so v islamu na prvem mestu mir, lojalnost državi prebivališča in služenje človeštvu.[4]

Te kampanje vključujejo projekte Stop the CrISIS (Ustavite krizo zaradi ISISa; za nasprotovanje radikalizaciji), Meet a Muslim Family (Spoznajte muslimansko družino), Fast with a Muslim Friend (Postite se z muslimanskim prijateljem) in tako naprej. Nedavno so v ZDA tako muslimani kot nemuslimani v zelo velikem številu podprli kampanjo True Islam (Pravi islam), v kateri je bilo predstavljenih 11 ključnih načel pravega islama v nasprotju z ekstremizmom.[5] Pravi islam je verstvo, ki:

 1. v celoti zavrača vse oblike terorizma,
 2. verjame v nenasilni džihadpri samem sebi in s peresom,
 3. verjame v enakost, izobraževanje in opolnomočenje žensk,
 4. zagovarja svobodo vesti, verovanja in govora,
 5. zagovarja ločenost med mošejo in državo,
 6. verjame v lojalnost državi prebivališča,
 7. vključuje Splošno deklaracijo o človekovih pravicah,
 8. verjame v vse verze Koranain prepoveduje laganje,
 9. prepoznava, da nobeno verstvo ne more monopolizirati odrešenja,
 10. verjame v potrebo po združenem muslimanskem vodenju,
 11. v celoti zavrača pojem krvavega mesije.

To je samo eden izmed primerov kampanj dži­hada za mir, ki jih izvaja Muslimanska skupnost Ahmadija.[6]

[1]     Koran, 24:56.
[2]     Miškāt Al-Maṣābīḥ, hadis št. 5306.
[3]     Svetovna kriza in pot do miru, Zbirka govorov in pisem Ḥaḍrata Mirze Masroorja Ahmada; imama in vodje svetovne Muslimanske skupnosti Ahmadija. Glej: http://www.alislam.org/library/books/World-Crisis-and-Pathway-to-Peace.pdf [Citirano 8. 3. 2021].
[4]     Za podrobnosti glej: http://www.muslimsforhumanity.org.uk/ in http://www.muslimsforpeace.org/ [Citirano 8. 3. 2021].
[5]     Glej: https://trueislam.com/campaigns/true-islam/ [Citirano 8. 3. 2021].
[6]     Ahmadijski muslimani v Sloveniji so prav tako izvedli nekaj kampanj za širjenje znanja in strpnosti. Za več informacij obiščite: www.alislam.si.