V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Koran – verzi miru

V nadaljevanju navajamo izbrane verze iz Korana o miru, popolni pravičnosti, milosti in sočutju do drugih.

MIR

[8:62] In če se oni nagibajo k miru, se k miru nagibaj tudi ti in zaupaj Alahu. On vse sliši in vse ve.

[49:10] In če se dve skupini vernikov borita druga proti drugi, ju spravite med seboj; in če po tem ena prestopi mejo proti drugi, se borite s skupino, ki prestopa mejo, dokler se ne vrne k Alahovim zapovedim. Če se vrne, ju pravično spravite in bodite pošteni. Alah ljubi poštene.

POPOLNA PRAVIČNOST

[4:59] Alah zapoveduje, da obnavljate zaupanje do teh, ki si to zaslužijo, in da, kadar sodite ljudem, sodite pravično. In Alah vas opominja z odličnostjo. Alah vse sliši in vse vidi.

[4:136] O vi, ki verujete! Bodite strogi v pravičnosti in bodite Alahove priče, četudi je to proti vam samim ali proti staršem in sorodnikom. Alah tako bogatega kot revnega spoštuje bolj kot ti. Zato ne sledite nizkotnim željam, saj boste le tako lahko delovali nepristransko. In če prikrivate resnico ali se ji izogibate, potem si zapomnite, da Alah dobro ve, kaj počnete.

[5:9] O vi, ki verujete! Bodite trdni v Alahovi zadevi, bodite priče v pravičnosti; in ne dovolite, da vas sovražnost ljudi premami, da bi delovali kako drugače kot pravično. Vedno bodite pravični, to je bližje krepostnosti. In bojte se Alaha. Alah ve, kaj počnete.

[16:91] Alah narekuje pravičnost in dobrodelnost do drugih; in da drugim dajete, kot bi bili vaši sorodniki; in prepoveduje nespodobnost, zlobo in kršitve. Opominja vas, da ga upoštevate.

MILOST

[10:58] O človeštvo! K vam je prišlo svarilo od vašega Gospoda in zdravilo za katero koli bolezen v vašem srcu in vodstvo in milost za vernike.

[15:89] […] in spústi svoje krilo milosti na vernike.

[17:83] In postopoma razodevamo tisto iz Korana, kar je zdravilo in milost za vernike.

SOČUTJE DO DRUGIH

[3:111] Vi ste najboljši ljudje, vzgojeni za dobro človeštva; narekujete, kaj je dobro, prepovedujete zlo in verujete v Alaha.

[2:84] In spomnite se trenutka, ko smo odvzeli zavezo otrokom Izraela: »Ničesar ne boste častili razen Alaha in prijazni boste do staršev in sorodnikov in sirot in revnih in prijazno boste govorili z ljudmi in molili in plačevali zakāt«; in potem ste se z odporom odvrnili – razen nekateri od vas.

[4:37] In častite Alaha in nikogar ne povezujte z Njim in bodite prijazni do staršev in sorodnikov in sirot in pomoči potrebnih in sosedov, ki so sorodniki, in sosedov, ki so tujci, in družabnika ob tebi in popotnika in teh, ki so v tvoji lasti. Alah ne ljubi ponosnežev niti bahačev.

[7:200] Odpuščajte, drugim narekujte prijaznost in odvračajte se od nevednih.

[30:39] Zato dajte sorodniku, kar mu pripada, in tako tudi pomoči potrebnemu in popotniku. To je najboljše za tiste, ki želijo ugajati Alahu, in ti bodo uspevali.

[17:24] Tvoj Gospod je zapovedal: »Ne části nikogar razen Njega in bodi prijazen do staršev. Če eden ali oba dočakata stara leta, jima nikoli ne izreci grde besede ali očitka, ampak ju nagovarjaj omikano.«

[17:25] »In spusti krilo ponižnosti iz blagosti. In reci: ›Moj Gospod, usmili se ju, saj sta zame skrbela v mojem otroštvu.‹«

[17:29] In če se moraš odvrniti od njiju, kadar iščeš Božjo milost, v katero upaš, ju še takrat nagovarjaj z blago besedo.

[49:12] O vi, ki verujete! Ne dovolite enemu narodu, da zasmehuje drugega, ki je morda boljši od njih, niti ne dovolite, da ženska zasmehuje drugo žensko, ki je morda boljša od nje. In ne obrekujte svojih ljudi in ne kličite drug drugega po vzdevkih. Zares slabo je, če ima človek, ki je izpovedal vero, slab ugled; in tisti, ki se ne pokesajo, so zločinci.

[31:19] In ne obrni lica od ponosnežev niti ne hodi ošabno po zemlji; Alah ne ljubi arogantnih bahačev.

[25:64] In služabniki Usmiljenega Boga so tisti, ki dostojanstveno hodijo po zemlji in rečejo »Mir!«, kadar jih nevedni nagovorijo.