V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kaj je džihad?

REČEMO LAHKO, da je džihad brez dvoma najbolj napačno razumljen koncept v islamu. Kljub našim prizadevanjem, da bi razložili, kaj je džihad v resnici, in kljub številnim publikacijam in letakom, v katerih je ta koncept razložen, islamofobi vztrajno domnevajo, da je džihad krvava sveta vojna, da se izkorenini vse, kar ni islam, ter da je usmerjen v osvajanje in politično prevlado. Celo ekstremisti in teroristi izkoriščajo ta popularen nesporazum o džihadu in hudo zlorabljajo neislamske definicije džihada, da bi tako utemeljili svoje nepravično početje.

Koren besede džihad tvorijo črke džīm-ha-dāl (DŽ-H-D), kar glede na Lanov leksikon pomeni »prizadeval si je, delal ali garal; naprezal se je ali uporabil svojo moč ali trud ali prizadevanje ali sposobnosti«. Osnovni pomen besede džihad je torej »truditi se« ali »prizadevati si« – in namigovanje, da je edini pomen besede vojaška akcija, je hudo popačenje dejstev.

Zato Koran pravi va džāhidū fillāhi haḳḳa džihādihī, kar je jasno prevedeno kot: »in prizadevaj si za Alahovo zadevo, kot se spodobi, da si prizadevaš zanjo«.[1] Z izrazom džihad nikakor ni mogoče utemeljiti nasilja. V tej sprevrženi rabi je samo žargon verskih ekstremistov in se nanaša na verske vojne.

[1]     Koran, 22:79.