Çfarë është xhihadi? Përse ai u keqkuptua edhe nga muslimanët, edhe nga jomuslimanët? Sa llojet e xhihadit e përmend feja Islame? U përgjigjet pyetjeve të tilla

Shikoni tani Realitet i Xhihadit