Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Cili është dënimi për blasfeminë në Islam?

Samad Ghori

Samad Ghori


Më shumë rreth autorit

Çfarë është blasfemi? Në Kuranin Famëlartë nuk ka asnjë ajet të vetëm që përcakton dënim nga njerëzit për blasfemi. Argumente nga Kurani dhe hadithet e Profetit Muhammed s.a.v.s. se është Zoti i Madhërishëm Ai që dënon për blasfeminë dhe jo besimtarët.

Send this to a friend