Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Kurani dhe shkenca mbi raportin e njeriut në univers

Bujar Ramaj

Bujar Ramaj


Doktor i shkencave dhe studiues i fesë.

Më shumë rreth autorit

Kurani Famëlartë hedh dritë mbi faktin se Krijuesi i Madhërishëm ka nënshtruar çdo gjë në univers për njeriun. Një fjalim interesant që zbulon këtë fakt në aspektin shkencor dhe kuranik.

Send this to a friend