بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Download (PDF, 2.93MB)

Kriza botërore dhe rruga drejt paqes

Autor: Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar

Përshkrim:

More books:

si-mund-te-shpetojme-nga-mekati
Si mund të gjendet shpëtimi nga mëkati?
Hazret Mirza Ghulam Ahmed, Mesih i Premtuar dhe Imam Mehdi a.s.
thumb-vertetesia-7
Vërtetësia – numri i shtatë
Botim i Xhematit Musliman Ahmedia të Shqipërisë