6) Mohuesit e Zotit gjithmonë poshtërohen dhe shkatërrohen
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
Shkatërrim shkretëtirë

ARGUMENTI I GJASHTË

Kurani Famëlartë thotë se mohuesit dhe kundërshtarët e Zotit të Madhërishëm gjithmonë poshtërohen dhe shkatërrohen dhe kjo në vetvete është një provë se ata janë gënjeshtarë dhe se Zoti gjithmonë besimtarëve të Tij u jep fitore mbi kundërshtarët. Nëse nuk ka Zot, nga vjen kjo ndihmë dhe mbështetje?! Kësisoj, në lidhje me Faraonin e Musait, Kurani pohon:

(Faraoni) tha: “Jam unë Zoti juaj, më i madhi”. Atëherë Allahu e zuri me një ndëshkim të ahiretit dhe të kësaj bote.[1]

Pra, këto ajete tregojnë se kur Hazret Musaias i kërkoi Faraonit që t’i nënshtrohej Zotit të Madhërishëm, ai u tregua kryeneç dhe tha: “Cili Zot? Unë jam Zoti!” Atëherë Allahu i Madhërishëm e poshtëroi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Ngjarja e Faraonit është dëshmi se si kundërshtarët e Zotit poshtërohen dhe shkatërrohen.

Përveç kësaj, asnjë ateist në botë nuk arriti të ndërtojë një perandori [ashtu siç duhej]. Nga ana tjetër, ata që krijuan mbretëri të mëdha në botë, që formuan shtete dhe krijuan histori, gjithmonë kanë qenë nga ata që besonin në ekzistencën e Zotit. Poshtërimi dhe dështimi që patën ata për të krijuar një komb duke mohuar Zotin, a nuk ka ndonjë rëndësi, vallë?!


[1] Kurani Famëlartë, 79:25-26.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp