U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atributi

Huzur a.t. je dao izlaganje o Božije atributu Al Metin (Jak, Snažan).
Huzur je rekao da je riječ Metin bila spomenuta u Časnom Kur’anu tri
puta: u suri Al A’raf, suri Az-Zarijjat i suri Al Qalam. U svakom primjeru
ova riječ opisuje Božiju odliku i navodi bijedan kraj onih koji odbijaju
Istinu. Objašnjavajući značenja riječi Metin, Huzur je rekao da je ona
upotrebljena u općim terminima i također za Boga, uključujući slična
značenja iako (premda) je, kad je upotrebljena za Allaha njen opseg
obuhvatan i širok. Za osobu sa jakim leđima se kaže da je metin, također
mišići koji okružuju kičmu također su spomenuti kao metin. Ova riječ
također znači nešto čvrsto, isto tako, fizički snažna osoba sa jakim leđima.
Za Boga ova riječ označava Biće Koje ima moć i Koje je Jako, ona
označava Biće koje je tako Jako, da su Mu težak posao i umor nepoznati.
Odlikom Svog atributa Al Metin Allah zgrabi one koji čine prijestup
protiv Njegovih omiljenih poslanika. Božiji poslanici ne znaju o tome
kako će On zgrabiti njihove protivnike osim da ih On, ako On tako
hoće, obavještava o tom posebnom načinu baš kao što je Allah obavijestio
Časnog Poslanika s.a.v.s. u toku bitke na Bedru o specifičnim mjestima
gdje će neki od poglavica neprijatelja pasti.
“A one koji odbijaju Naše znakove, Mi ćemo uhvatiti korak po korak,
onako kako oni ne znaju.A Ja ću im dati vremena; zaista je moj
plan moćan.” (7:183-184)
“Zato ostavi Mene i onog koji poriče ovu Riječ. Mi ćemo ih uhvatiti
postepeno odakle i ne znaju.A Ja im dajem odgodu, jer Moj plan
zaista je moćan.” (68:45-46)
Huzur je rekao da Mekanlije koji su odbili Božije znakove i koji su
nemilosrdno i ustrajno proganjali Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegove
drugove nisu znali da ih očekuje oštra kazna. Njena prva manifestacija
je bila u toku Bitke na Bedru. Oba naprijed spomenuta ajeta bila su
objavljena u Meki. Kaže se da je sura Al Kalam bila četvrta ili peta sura
koja je bila objavljena. Gotovo beznadno stanje muslimana u to vrijeme
bilo je krajnje mučno. Na tom stepenu Allah je utješio Časnog Poslanika
s.a.v.s. da je On Metin, Njegova kazna je nepopustiva i da je neprijatelji
neće izbjeći. Historija ne daje ni jedan takav primjer na koji je oholost
Mekanlija bila skršena u toku Bitke na Bedru. Naprijed spomenuti ajeti
objašnjavaju da će oni koji odbijaju Božije znakove biti kažnjeni na način
koji će ih iznenaditi. Poslanik s.a.v.s. je tako bio ohrabren da ne bude
zabrinut njihovim odbijanjem. Allah mu je rekao da ne treba da misli
da će oni biti uspješni ili da će uspjeti u tome da otjeraju vjernike, njihova
stvar je trebala biti prepuštena Allah Koji je Gospodar svih moći, da će
Njegova kazna biti tako snažna da će služiti kao sredstvo za zastrašivanje.
Odgoda koja im je data bila je u slučaju da se oni poprave, ne zato što
Bože sačuvaj, što je Allah pokazivao slabost. Sve je u Božijoj moći i zato
On ne žuri. On će ih uništiti kad On bude htio. Da oni nisu odustali on
bi ih pretvorio u prašinu. Ovo je bila utjeha data Časnom Poslaniku
s.a.v.s. kad je bio proganjan u Meki i kad je neprijatelj bio na vlasti.
Časni Poslanik s.a.v.s. je bio najomiljeniji Bogu. Božiji atribut Metin je
stupio na snagu u toku Bitke na Bedru kao veličanstvena manifestacija
Njegova kazne za one koji su proganjali i loše tretirali Njegovog
miljenika. Dvojica zakletih neprijatelja, Atba i Abu Džehel, koji su sebe
smatrali vrlo moćnim, doživjeli su svoj zao kraj u ovoj bitci. Abu Džehel
je nadmašio sve druge u svom samoljublju i bio je kao slika faraona. On
je bio ubijen u ovoj bitci od dvojice Ansari mladića. Njegove zadnje
riječi su bile: da samo nisam bio ubijen od strane zemljoradnika. Huzur
je objasnio da su stanovnici Medine bili zemljoradnici i Mekanlije su na
njih gledali sa poniženjem zbog ovoga i na njih se pozivali kao na
zemljoradnike a on je bio ubijen od strane mladića zemljoradnika!
Dvadesetčetiri Mekanske poglavice su bili ubijeni u Bitci na Bedru.
Časni Poslanik s.a.v.s. je naložio da budu ukopani zajedno. U toku
sahrane, on je došao na to mjesto, stao pored i glasno pitao jesu li oni
našli ispunjenje obećanja koje im je Allah dao preko njega; da je on
zaista primio ispunjenje obećanja koje je njemu Allah dao. Na ovo je
hazreti Omer r.a. pitao zašto se Poslanik obraća mrtvim ljudima. Poslanik
je odgovorio da ga zaista mrtvi ljudi mogu čuti odakle su bili.
Huzur je rekao da se Božija kazna nastavila do pobjede nad Mekom.
Kralj Perzije je nastojao da napadne Časnog Poslanika s.a.v.s. i Allah ga
je kaznio kroz njegovog sina. Božija odmazda se nije završila ovdje.
Kratko poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s. kraljevstvo Perzije je došlo
u ruke muslimana. To je znak Božije moći i snage da u određeno vrijeme
On učini da slabi nadvladaju jake.
Allah omogućava neprijateljima Istine priliku da se poprave. U toku
preseljavanja Časnog Poslanika iz Meke u Medinu, bile su tri takve prilike,
da su neprijatelji zastali da razmisle o Moći koja je pomagala Poslaniku
i mogli shvatiti da ih upravo ista Moć može kazniti. Prvo, kad je uprkos
njihovog stražarenja Poslanik napustio svoju kuću. Drugo, kad se sakrio
u špilji sa hezreti Abu Bekirom r.a. i progonitelji su došli toliko blizu da
su bili na ulazu špilje ali, vidjevši paukovu mrežu tamo oni nisu ništa
uradili. Treće, u toku putovanja u vrijeme selenja, Poslanik je, uprkos
naporima neprijatelja bezbjedno stigao u Meku. Uz to, tu su još mnogi
primjeri koje je Huzur ranije spomenuo.
“I neka nevjernici ne misle da je dobro za njih to što im Mi dajemo
odgodu. Mi njima dajemo odgodu samo zato da oni povećaju svoje
grijehe; za njih je ponižavajuća kazna (određena).” (3:179)
Huzur je objasnio da dok Allah daje odgodu tako da ljudi pobožne
prirode mogu biti prepoznati, a to također nekima povećava njihove zle
puteve. Tada dolazi kazna Najmoćnijeg i Jakog Boga i skrši zlotvore do
komadića. Allah daje primjer faraona i kako je njemu bila data odgoda
ali je on onda pao pod Božiju kaznu. Slično, neprijatelji Časnog Poslanika
s.a.v.s. su bili upozoreni od Allaha da će ih On zgrabiti, i On ih je zgrabio.
Era Časnog Poslanika s.a.v.s. je bila prenapeta; to je bilo vrijeme bitaka
jer su neprijatelji nastavljali da nameću ratove. Božija kazna je također
došla u skladu s tim. Oni su bili poniženi upravo istim planom s kojim
su proganjali muslimane.
Božiji atribut Metin je također i danas na djelovanju. Danas On
također pokazuje znakove: ‘I Ja im dajem odgodu; jer Moj plan je moćan.’
Međutim, era Obećanog Mesije a.s. nije era mača. Allah je odredio
drugačije načine i sredstva Svoje kazne za razna doba. Danas, oni koji
prave strašne optužbe na Poslanika s.a.v.s. bit će kažnjeni na način koji
je izvan njihove zamisli. Allah je zaista kaznio mnoge u doba Obećanog
Mesije a.s. da ovo potvrdi. Međutim, naš je zadatak da koristimo oružje
molitve. Mi vidimo da su upravo kroz ovo oružje Lekh Ram, Abdullah
Atham i Dovi doživjeli svoj bijedan kraj. Danas, oni koji se rugaju (i
ismijavaju) Poslaniku i koji koriste uvredljiv jezik protiv njega nisu izvan
Božije kazne, bez obzira na njihovo religijsko ubjeđenje ili ne religijsku
sklonost.
Časni Kur’an spominje događaje drugih Božijih poslanika i kako su
ih njihovi narodi povredili i Allah je dao da se o njih obiju njihove vlastite
metode. Ljudska misao ne može doseći načine i sredstva kroz koja Allah
aranžira kaznu neprijatelja Njegovih miljenika. Allah je objavio
Obećanom Mesiji a.s.: ‘Oni planiraju i Allah planira a Allah je najbolji od
planera. Onda će On napasti planere.’ (Tadhkirah, str. 326). Huzur je
objasnio da će njih Allah napasti da ih zatre.
Časni Poslanik s.a.v.s. je bio Allahu najmiliji, i najveći dio njegovih
pretskazanja se ispunilo u toku njegovog života. Allah je njemu rekao:
“Zato se klanjaj Gospodaru svome, i žrtvuj se,” (108:3)
Ova naredba također vrijedi za njegove sljedbenike. Zaista visok
stepen žrtvovanja privlači Božije blagoslove i velika je potreba činiti
žrtve u sadašnje doba. Poslaniku s.a.v.s. je bila podarena sposobnost da
čini žrtve vrhunski izvanrednih stepena koji nadmašuju ljudsko
razmišljanje, no takav je izvanredan primjer koji je on za nas postavio.
Sinovi i nasljednici samih tih ljudi, koji su podigli optužbu da Poslanik
nije imao muškog potomka da nastavi njegovu porodičnu liniju, postali
su poklonici Časnog Poslanika s.a.v.s. Radije nego da budu združeni sa
svojim očevima plemenskim poglavicama ovi mladi ljudi su više voljeli
da budu združeni sa Poslanikom. Ikrama je bio sin Abu Džehela, Veliid
je bio jedan od najvećih neprijatelja Poslanika – ali je njegov sin, Halid
bin Valiid napravio herojska djela za islam. Otac Omera bin Aasa, drugog
sjajnog generala islama, bio je također zakleti neprijatelj. Allah je
Najmoćniji i Najbolji Planer; On je stavio potomke najljućih neprijatelja
islama u zagrljaj Poslanika s.a.v.s.
Obećanom Mesiji a.s. je bila data objava:
“Sigurno će neprijatelj tvoj bez potomstva ostati” (108:4)
i ovaj svijet se osvjedočio kako je Allah satro njegove neprijatelje i mi
smo i dalje svjedoci istog. Zar sve ovo nije ispunjenje ovoga? Zasigurno
jeste. Ahmadi muslimani treba da se zamisle nad ovim i treba da se još
više zauzmu u molitvama za ispunjenje Božijih obećanja.
Huzur je pročitao poduži isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s.
ističući kako Allah pomaže svoje odabrane ljude kroz nevolje i teška
vremena, i kako Njegova obećanja budu ispunjena u određeno vrijeme
u njihovu korist.
Huzur je molio Allaha da On nastavi da nam pokazuje manifestacije
Ahmadijjata, to jest, istinskog islama, sa molitvama, žrtvama i jačinom
vjere. Huzur je rekao da želi da traži posebne dove za stabilnost
Pakistana. On je molio Allaha da spasi ovu zemlju radi Ahmadijata jer
smo mi igrali ogromnu ulogu u njenom stvaranju. Oni čak nisu bili u
prilog njenog stvaranja ali sada su razvili samilost za domovinu i u ime
islama i časti zemlje su u težnji da je skrše. Da Allah uskoro uzrokuje
kaznu ovih neprijatelja zemlje i da spasi našu zemlju. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp