U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Al Rafi (onaj Koji uzdiže)

Kratki sadržaj

 

Arapska riječ ‘Rafi’ znači uzdići ili uzvisiti. Ona se također
upotrebljava za uzdizanje kod fizičkih stvari. U skladu s našom vjerom
jedino je Božije Biće koje je istinski Al Rafi (koji Uzdiže) i od Njega
dolazi svo uzdizanje. Bog je Al Rafi; Njegov položaj je na uzvišenim
visinama koje ljudska savjest ne može obuhvatiti. A opet, On je također
vrlo blizu i prisutan je svuda, pa ipak je daleko i za Sebe je naveo riječi:
‘Rafi ud deredžaat’ (Posjednik/uzdizivač položaja)
“On posjeduje visoke položaje – Gospodar Arša.” (40:16).
Ne postoji viši položaj od Njegovog, zato je On također Gospodar
Prijestolja.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je Božiji Prijesto naudaljenije stvaranje
i ravno je nebesima, Zemlji i svemu prividnom. Ne da je, Bože sačuvaj,
Božiji Prijesto bliže nebesima a dalje od Zemlje. U suri Al Hadid rečeno
je:
“… I On je s vama gdje god da ste…” (57:5).
U suri Al Mudžadila je rečeno:
“…Ne savjetuju se tajno trojica, a da On nije četvrti…” (58:8)
U suri Qaf rečeno je:
“…i Mi smo njemu bliži od žile kucavice…” (50:17).
Huzur je rekao da, baš ako što Božija Riječ objašnjava da uprkos
toga što zauzima Svoj Prijesto, On je izuzetno blizu. Njegovi atributi su
više manifestovani u onima koji su bliže Njemu. On ih uvjerava o Svojoj
blizini i spašava ih i zaštićuje od njihovih protivnika, i uzdiže ih.
Na drugom mjestu je Obećani Mesija napisao pozivajući se na ajet 3
iz sure Al Rad:
“Allah je Onaj koji je uzdigao nebesa bez ikakvih stubova koje vi
možete vidjeti. Onda se učvrstio na Aršu…” (13:3)
i objasnio da ovaj ajet možda podigne sumnju da Bog prije nije bio
“smješten” na Svoj Prijesto. Odgovor na ovo je da Božiji Prijesto nije
fizička bit, to je stanje Njegove najveće udaljenosti. On je sve stvorio i
dao svjetlo Suncu, Mjesecu i zvijezdama. On je stvorio čovjeka po Svom
vlastitom ugledu i u njega ulio Svoje plemenite vrline. Odatle je za
Sebe stvorio alegoriju ali izjavljujući da Se smjestio na Svoj Prijesto, On
je očitovao da je naj Uzvišeniji.
Huzur je rekao tako je naš Bog, Koji je Gospodar nebesa i uprkos
Njegovog krajnje uzdignutog, visokog položaja On je bliže od žile
kucavice. Iako je On bliže od žile kucavice, čovjekovo oko Ga ne može
doseći. On Sebe manifestuje onima koji su bliski Njemu. On izjavljuje:
“Oči Ga ne mogu doseći, ali On dostiže oči…” (6:104)
Bog je Nevidljiv i uopće ne može biti nikakvog pojma o Njegovom
fizičkom biću u bilo kojem smislu. Pogrešna kršćanska vjera daje Isau
a.s. (Isusu) položaj božanstva. Bog nema potreba, a Isa a.s. i njegova
majka su jeli hranu, njihova je smrt zabilježena i prema tome je očito
da onaj ko ima potrebu da jede hranu ne može biti Bog.
Zbog nedostatka njihovog znanja ili u slijeđenju pogrešno upućenih
vjerskih vođa ogroman dio muslimana svijeta iz kur’anskih navoda riječi
rafi, upotrebljene za Isaa a.s. zaključuju kao da je njegovo fizičko
uzdizanje na nebo. Oni tvrde da će se on vratiti na Zemlju da reformiše
svijet. Ranije, on je trebao doći u četrnaestom stoljeću (muslimanskog
kalendara), ali sada kažu da će doći blizu Sudnjeg dana. Njihovo
pogrešno zaključivanje podržava kršćansku vjeru. Neki iz obrazovanih
krugova muslimanskog svijeta sada nastoje da odbiju ovu ideju. Nedavno
je iranski predsjednik dao izjavu kršćanskom svijetu koja je također
dala dojam da on vjeruje da je Isa a.s. umro. On je savjetovao kršćanski
svijet u svjetlu ovog učenja o Isa a.s.. Huzur je rekao da je ovo posve
odvojeno od argumenta o tome koliko je iranski predsjednik lično na
upućenom putu. Huzur je rekao da mu je rečeno od našeg džemata u
Turskoj da mnogi novi prijevodi Časnog Kur’ana interpretiraju relevantne
ajete tako da je Isa a.s. umro.
Huzur je rekao da je jedna ne Ahmadi osoba iz Pakistana došla
nedavno da ga posjeti. On je rekao da smrt Isaa nije dokazana iz Časnog
Kur’ana. Huzur mu je dao navode. On je rekao da je vrijeme bilo
ograničeno tako da će ponovo doći u posjetu da o ovom diskutuje. To je
bilo prije mnogo mjeseci ali on se nije vratio. Neispravni komentatori
su tako usadili pogrešan pojam pogotovu poslije dolaska Obećanog
Mesije a.s. Međutim, od Boga budu upućeni oni koji su pobožne prirode,
bez obzira na njihovo religijsko vjerovanje. Nedavno je jedan Englez
kršćanin koji je ili završio doktorat ili ga radi vrlo zainteresiran za
Ahmadijat. On je rekao Huzuru da nije prihvatio božanstvo Isaa a.s.
(Isusa) ili koncept pokore i da je ovo razlog zašto se približio islamu.
Huzur je rekao da pobožni između kršćana dolaze bliže istini dok oni
koji bi trebali da je brane potkrepljuju protivnike. Mnogo je kršćana
koji dolaze u okrilje islama premda Ahmadijat smatra da je Isa bio čovjek
i Božiji poslanik koji je živio i poslije smrti otišao s ovog svijeta.
Muslimani svoju vjeru baziraju na slijedećem ajetu Časnog Kur’ana:
“Kad je Allah rekao: ‘O Isa, Ja ću te usmrtiti i uzdignut ću te Sebi, i
očistit ću te od onih koji ne vjeruju, i dat ću da oni koji tebe slijede
budu iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg dana; onda ćete se
Meni vratiti i Ja ću odlučiti između vas o onom u čemu ste se razišli.”
(Sura Ali Imran 3: 56)
“i njihovog govora: ‘Mi smo ubili Mesiha Isaa, sina Merjeminog,
Allahovog poslanika;’ a oni njega sigurno nisu ubili, niti razapeli
(ubili raspećem), nego je za njih stvar bila sumnjiva; a oni koji se
razilaze sigurno su u sumnji o tome; kod njih nema nikakvog znanja
o tome, osim što jedino slijede sumnje;” (sura An Nisa 4:158)
U objašnjavanju prvog ajeta Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah
ovdje iznio svoja četiri postupka u pravom slijedu. To jest: On je
uzrokovao smrt Isaa. Uzdigao ga Sebi, očistio ga optužbi nevjernika i
stavio one koji njega slijede iznad nevjernika. Huzur je rekao: “Očito je
slijed događaja bio citiran u ispravnom redu. Onaj ko je pozvan Bogu
prvo treba da doživi smrt; poslije ovoga je on bio uzdignut. Kao što ajet
29 iz sure Al Fadžr iznosi”:
“Vrati se Gospodaru svom zadovoljna, čineći Njemu zadovoljstvo.”
(89:29)
Allah je dao smrt Isau a.s.i onda ga uzdigao. O pobožnim se ljudima
kaže da ih Allah uzdiže Sebi. Allah je svuda, zašto se onda uzima da su
ovi ljudi fizički uzdignuti nebu? Allah je rekao Isau a.s. da će ga očistiti
od optužbi iznesenim protiv njega. Ovo se odnosi na Jevreje koji su
htjeli da on umre prokletom smrću (na križu, prema njihovim knjigama).
Ovaj kur’anski ajet daje Isau a.s. radosnu vijest da će umrijeti fizičkom
smrću i biti uzdignut Allahu i biti oslobođen svih optužbi. Arapska riječ
‘tavaffi’ u ovom ajetu prevladavajuće označava prirodnu smrt sasvim
različitu od smrti zbog bilo kakve povrede itd.
Huzur je rekao da, ukoliko osoba ne čita komentar Kur’ana od
Obećanog Mesije a.s. s čistim srcem neće ga razumjeti.
Huzur je objasnio da je Obećani Mesija a.s. isto tako objasnio da
vjerske vođe sadašnjeg vremena ispunjeni predrasudama, baš kao (stari)
Jevreji, umeću Božiju Riječ u naprijed spomenutom ajetu da dokažu da
je Isa živ. Oni kažu da slijed po kojem su navedene ‘prirodna smrt’ i ‘bio
uzdignut’ (u 3:56) nije ispravan i da smrt trebala biti spomenuta poslije
‘bio uzdignut.’ Krajnje je za žaljenje da su oni pokvarili najizražajniju
Božiju Riječ. No, uprkos njihovom naporu nalik naporu Jevreja oni nisu
uspjeli.
Huzur je dalje naveo pisanja Obećanog Mesije a.s. u pogledu na
Hazreti Ibn Abasa r.a. koji je bio komentator Časnog Kur’ana prvog reda
da utemelji da je Isa a.s. umro prirodnom smrću. Obećani Mesija a.s. je
pojasnio da svako citiranje riječi tavaffi u Časnom Kur’anu označava
smrt. On je rekao da se Isa a.s. uspeo na nebo onda bi način izražavanja
bio drugačiji. Prvo bi bila nevedena smrt, onda vraćanje u život, onda
da je bio uzdignut na nebesa. Međutim, slijed kur’anskog ajeta nije takav.
To dokazuje da je Isa a.s. umro prirodnom smrću i riječ ‘rafi’ znači
uzdizanje njegove duše.
Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. iscrpno pisao na temu smrti
Isa a.s. Da Allah dadne muslimanima razbor da napuste shvatanje
‘uzdizanja na nebo’ i slijede Mesiju Muhammeda i ispune riječ Časnog
Poslanika s.a.v.s. i upute svoje selame Mesiji. Ahmadi muslimani također
treba da imaju na umu da će kroz knjige Obećanog Mesije a.s. naći
argumente, dokaze i rasuđivanje da dokažu smrt Isa a.s.
Neki ljudi koji su se asimilirali u okruženje ovdje mišljenja su da su
knjige Obećanog Mesije teške za shvatanje (razumjevanje), tako da treba
biti pripremljena odvojena literatura. Huzur je rekao da se to može
uraditi ali to mora biti bazirano na pisanjima Obećanog Mesije a.s.
Pogrešno je misliti da zato što su ove knjige teške za razumjeti omladina
ih ne može proučavati i da su one namijenjene samo za ljude poluotoka.
Na Zajednici je i na pomoćnim organizacijama da skreću pažnju prema
ovim pisanjima inače se možemo postepeno udaljiti od njih. Veličina
originalnih riječi Obećanog Mesije a.s. ne može biti proizvedena u
kratkim sadržajima itd. Njegova pisanja su bila prevedena i pet tomova
knjige ‘Bit islama’ su spremni. Engleski dio Zajednice treba da ih čita.
Nije važno koliko je izgubljeno u prijevodu, ove knjiga treba da se čitaju.
Huzur je rekao da se nada da će prijevod knjige ‘Braheen e Ahmadiya’
(remek djelo Obećanog Mesije) biti uskoro spremno. Oni koji čitaju
urdu treba da imaju cijeli set knjiga Obećanog Mesije a.s. Štampana su
nova izdanja i nadati se je da će neka biti na raspolaganju na đelsa
salani. InšaAllah. Huzur je rekao da je neophodno da čitamo pisanja
Obećanog Mesije a.s. da bi istinski razumjeli Časni Kur’an. Da nas Allah
sve osposobi za ovo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp