U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Rafa: Uzdizanje

Kratki sadržaj

 

Danas je Huzur u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o riječi Rafa
(uzdizanje) kako je za poslanike upotrijebljena u Časnom Kur’anu pored
njenog korištenja za Isaa (Isusa) a.s.. Huzur je objasnio da li ova riječ
može biti upotrebljena da za njih znači tjelesno uzdizanje na nebesa
kao što je – pogrešno upotrebljena – za Isaa (Isusa) a.s.
Kur’an iznosi u suri Merjem:
“I navedi (priču) o Idrizu (u ovoj Knjizi). On je bio istinoljubiv i
poslanik. I Mi smo ga uzdigli na visoko mjesto.” (19:57-58).
Ovi ajeti navode viši položaj dat hazerti Idrizu a.s. od onog koji
je bio dat Isau a.s. za kojeg je u Kur’anu samo upotrebljena riječ:
“… uzdignut ću te Sebi.” (3:56). Muslimani treba da obrate pažnju na
ovu činjenicu pogotovu sada, nakon što je Imam ovog doba u potpunosti
objasnio ovaj predmet o tijelesnom uzdizanju na nebesa. On je objasnio
da su se svi Božiji poslanici uzdigli /uzvisili u duhovnom smislu.
Spominjanje Isaa (Isusa) a.s. u Časnom Kur’anu da je uzdignut/uzvišen
je da ga oslobodi optužbi podignutih protiv njega od strane Jevreja tog
doba: da on nije umro da križu, što bi – Bože sačuvaj – bila prokleta
smrt u očima Jevreja. Kršćani nisu imali nikakvog dokaza o ovome i u
svakom slučaju, u kršćanstvo su uvedene mnoge promjene i bio je
razvijen koncept trojstva. Smrti na križu dato je značenje pokore i bilo
je izneseno da se Isa (Isus) a.s. tjelesno uzdigao na nebesa; da će se
vratiti u kasnijem dobu i da će bilo ko ko ne bude vjerovao u ovo trojstvo
biti kažnjen. Ovo je sadašnje kršćansko vjerovanje po čemu oni Isau
(Isusu) a.s. pripisuju božanstvo.
Muslimani također zastupaju koncept Isaovog a.s. tjelesnog uzdizanja
na nebesa i povratku krvavog Mehdija na Zemlju da svijet učini
muslimanima. Huzur je rekao da je prošlog petka spomenuo mišljenje
Iranskog predsjednika o ovom predmetu. Rekao je da je njegov navod
bio uzet iz urdu novinama i da je bio neispravan. Kad je bio uzet
originalni engleski tekst on je spomenuo Isaov a.s. povratak na zemlju
radi reforme. Urdu novine su to netačno prevele. Mi, Ahmadi muslimani
smo sretni da smo prihvatili Imama ovog doba i tako smo zaštićeni od
toga da budemo dio ovog strašnog koncepta krvave revolucije.
Citirajući Bibliju Huzur je objasnio da ona odvojeno od iznošenja
uzdizanja na nebo Isa (Isusa) a.s. u Luka 24.51, također govori o hazreti
Idrizu a.s.u sličnom tonu: ‘Idriz je išao s Bogom; onda njega nije više bilo,
zato što ga je Bog uzeo’ (Genezis 5:24). Ako je standard božanstva to da
je neko uzdignut na nebesa onda hazreti Idriz također ispunjava ovaj
kriterij. Ako nije, onda božanstvo Isaa (Isusa) također nije dokazano.
Huzur je rekao da muslimani treba da traže uputu iz naprijed spomenutih
Kur’anskih ajeta o hazreti Idrizu a.s. Ovi ajeti dokazuju da Isa (Isus) a.s.
nije držao viši položaj, da je uzdizanje drugog Poslanika na isti način
citirano u Kur’anu. Učenja Časnog Kur’ana nikada ne mogu biti
iskrivljena. Nakon dolaska Imama ovog doba ne može biti izgovora za
ovo pogrešno tumačenje. Jevrejska pisanja sadrže detaljno spominjanje
o ‘Idrizu’ da je on bio poslan svijetu radi reforme, ali kad se svijet napunio
grijehom Bog ga je uzdigao na nebesa.
Kad Bog određuje Svoje poslanike On ih uzdiže na ovom svijetu.
Ovo znači njihovo duhovno uzdizanje tako da oni mogu reformisati
svijet. Kad oni umru i odu s ovog svijeta, oni također budu uzdignuti na
ahiretu. Čitajući iz plemenitih pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je
objasnio da ajet 19:58 objašnjava da postoje mnogi položaji poslije smrti
i da je ovaj Božiji poslanik bio uzdignut do visokog položaja poslije
smrti. Ovdje je uzdizanje u duhovnom smislu. Pozivajući se na kur’anski
ajet (3:56) koji navodi uzdizanje Isaa (Isusa) a.s., Obećani Mesija a.s.
je rekao da je za žaljenje da ljudi ne obraćaju pažnju da u spomenutom
ajetu, riječ koja podrazumijeva prirodnu smrt prethodi tome (prije je
toga) da je uzdignut ili uzvišen. Potpuno je ustanovljeno da se Isa (Isus)
a.s. nije tjelesno uzdigao na nebesa ali se uzdigao poslije svoje prirodne
smrti. Poslanici: Junuz, Adem, Idriz, Ibrahim i Jusuf a.s. su svi bili
uzdignuti na nebesa poslije smrti i zato ih je Časni Poslanik s.a.v.s. vidio
u toku svog duhovnog putovanja (uzdizanja). Zašto je onda riječ Rafa
podrazumijevana u drugačijem smislu za Isa (Isusa) a.s.? Riječ tavaffi
(kao u ajetu 3:56) potvrđuje prirodnu smrt i upotrebljena je za njih.
Sve rečeno i ućinjeno oni su bili uzdignuti i samo onda su dosegli nebesa.
Huzur je rekao da ovo nije tek intelektualno izlaganje Obećanog Mesije
a.s. nego da je on ovo objasnio u svjetlu Kur’anskog zamjećivanja i
pronicljivosti.
Huzur je rekao da jedna osoba koja se izjašnjava da je učenjak religije,
o kojem je Huzur ranije govorio pozivajući se na MTA. On nije voljan da
prihvati da riječ Rafa ima duhovno značenje. Kad je jedan mladi Ahmadi
musliman otišao da ga intervijuiše on je spomenuo da je učeniji od
naših učenjaka, da je također pročitao knjige ‘Mirze sahiba’ i da nije bio
ubijeđen. Huzur je rekao da je na Bogu dauputi ljude. U ranom islamu
ljudi kao Abu Džehel i drugi nisu mogli shvatiti duhovnu svjetlost Časnog
Poslanika s.a.v.s. i nazvali su Časni kur’an – Bože sačuvaj – djelom poezije.
To je bio njihov nedostatak pronicljivosti i velika nesreća; to nije
napravilo nikakve razlike slavi Kur’ana. Sada ni na koji način nije
iznenađenje da je njegov poklonik tretiran na isti način.
Obećani Mesija a.s. je kategorički iznio da riječ Rafa jedino znači
duhovno uzdizanje. Ajet 19:58 također se odnosi da duhovno uzdizanje
Hazreti Idriza a.s. Premda je to Jevrejsko vjerovanje da podrazumijevaju
fizičko uzdizanje o hazreti Idrizu a.s. neki muslimani pogrešno, vođeni
loše (slabo) upućenim vjerskim vođama, to također vjeruju. Ajet 26 iz
sure Al A’raf jasno i kategorički iznosi o ovom svijetu: “Na njoj (Zemlji)
ćete živjeti, i na njoj ćete umirati…” Ukrako, ako se uzdizanje hazreti
Idriza a.s. smatra fizičkim, zašto onda, njegov povratak na zemlju nije
dio vjere?
Zapanjujuće je da muslimani izvlače pogrešna značenja Kur’anske
fraze Khataman Nebbijiin (Pečat svih poslanika) (33:41) i ne prihvataju
da poslanik može doći iz ovog ummeta. I to uprkos jasnog Kur’anskog
ajeta: “I drugima (je njega poslao) među onima koji im se još nisu
priključili…” (62:4) i hadisa Časnog Poslanika s.a.v.s. koji jasno iznosi
da će ‘vaš Imam biti između vas.’ U svom neznanju oni misle da je
tvrdnja poslanstva od strane hazreti Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana,
Bože sačuvaj, usprotivljenje Časnom Poslaniku s.a.v.s. Mada je veličina
Časnog Poslanika s.a.v.s. u tome da je Bog između njegovog ummeta
poslao poslanika u podložnosti njemu. Za razliku od drugih poslanika
kojima je bilo dato poslanstvo isključivo zbog njihove povezanosti s
Bogom, Obećanom Mesiji a.s. je također bio odobren ovaj pložaj zbog
njegove savršene i potpune predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s.
Neki od njih tvrde da je ‘Mirza sahib’ rekao da u smrti Isa (Isusa) a.s.
leži život islama, ali u stvarnosti je on jednostavno želio da svoju tvrdnju
čuva živom. Zaista, mi Ahmadi muslimani vjerujemo da je najuzvišeniji
položaj položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. Da je bilo moguće unutar zakona
za bilo koga da se fizički uzdigne na nebesa, to bi bila blagoslovljena
osoba Poslanika s.a.v.s. U toku njegovog duhovnog uzdizanja on je vidio
sve ranije poslanike. On je vidio Isaa na drugom nebu i hazreti Idriza
na četvrtom dok je on lično proputovao apsolutno najvišu tačku. On je
dosegao gornje šesto nebo gdje je sreo Musaa a.s. i Musa je rekao Bogu
da nije znao da će biti poslanik koji će biti uzvišen više od njega. Kao
što je objašnjeno u ajetu 24 sure Al Bakara svaki poslanik je uzdignut u
skladu sa svojim položajem.
Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. krajnje ispravno i precizno
objasnio termin Khataman Nebbijiin i na način koji odražava njegovu
istinsku slavu. Da je Bog poslao Isaa (Isusa) a.s. na ovaj svijet po drugi
put to bi bilo u poricanju njegovog prvog poslanstva. Ako neko vjeruje
da će se Isa (Isus) a.s. vratiti na ovaj svijet on odbija bit (prijeko potrebno
svojstvo) Khataman Nebbijiin. Časni Poslanik s.a.v.s. je pretskazao
dolazak Mesije u vrlo jasnim riječima i nikada se iz njih ne može
pretpostaviti da je Izraelski poslanik bio namijenjen da se vrati na Zemlju.
Zaista je krajnje uvredljivo reći da će se Isa (Isus) a.s. vratiti nakon toga
da će biti učinjeno nevažnim njegovo ranije poslanstvo.
Huzur je rekao da treba biti apsolutno jasno da je Mesija trebao doći
iz muslimanskog ummeta i da mu je ovaj visoki položaj bio dat od Boga.
Ovaj položaj je prema tome bio poklonjen zbog njegove iskrene i potpune
predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. i iz ovog razloga jedino on je nazvan
poslanikom i vjerovjesnikom. Huzur je rekao da neki Ahmadi muslimani,
možda zbog manjkavog znanja, ili necjelovitog odnosa sa Zajednicom
ili zato što su novopridošli pa nisu veoma sigurni o položaju poslanstva
Obećanog Mesije a.s., ili oni kažu da ga prihvataju kao poslanika, ali ne
kao vjerovjesnika. Ovo je protiv tvrdnje Obećanog Mesije a.s. Huzur je
rekao da treba biti apsolutno jasno svakom pojedincu da je Mehdiju,
čiji je dolazak bio pretskazan, bio poklonjen položaj poslanika i
vjerovjesnika u potčinjenosti Časnog Poslanika s.a.v.s. i da je to ista
stvar biti poslanik i vjerovjesnik. Obećani Mesija a.s. je rekao da je osoba
koja je direktni primaoc Božije objave nazvana poslanikom i
vjerovjesnikom. On je rekao da, gdje god je u ranijim knjigama njegov
dolazak bio naveden, on je spomenut kao poslanik.
Huzur je rekao da položaj Rafa nije uvjetovan poslanstvu. Istinski
vjernici su također uzdignuti. Obećani Mesija a.s. je objasnio da kad
vjernik smatra Boga prvim nad svim onda mu je poklonjeno Rafa. On
postaje izvan dosega (dohvata) šejtana i poklonjena mu je posebna moć
i duhovno svjetlo da nadvlada šejtanske napasti. Vjernik treba
neprestalno da moli Boga da mu pokloni takvu snagu koja će satrti
šejtana. Vjernik ne treba da se predaje (odustaje), na kraju će uspjeti.
Onima koji se trude Bog daje uspjeh. Čovjekov visok položaj je u
uništavanju šejtana u sebi. Da nas Allah osposobi da shvatimo istinska
značenja riječi Rafa tako da se jednostavno ne zauzimamo u
intelektualnoj diskusiji nad tim, nego da se radije okrenemo prema
reformi svojih djela i povećanju svoje povezanosti s Bogom tako da uvijek
budemo uključeni među one koji uništavaju šejtana u sebi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp