U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Gostoprimstvo

Kratki sadržaj

 

Gostoprimstvo je uljudnost (ljubanost) koja je spomenuta u Časnom
Kur’anu. Vezano za Ibrahim a.s. spomenuto je dva puta. Prvo, u suri Az
Zarijat kad su gosti pozdravili hazreti Ibrahima a.s. sa ‘selamom’ hazreti
Ibrahim im je odgovorio istim.
“Kad su oni ušli i rekli: ‘Selam (Mir)!, on je rekao: ‘Selam’ (i u sebi
pomosli): ‘Strani ljudi’.” (51:26)
13
Očito značenje ovoga je da su oboje zaželjeli jedno drugom mir.
Međutim, prema leksikonu ipak je napravljena razlika u izražavanju;
naime, gosti su njega pozdravili sa riječi ‘Selam’, dok je hazreti Ibrahim
a.s. odgovorio sa ‘Selaamun’, koja ima snažnije uključeno značenje. Ovdje
se on držao uljudnosti iz Kur’anskog ajeta:
“Ako vam neko dadne poklon (ako vas pozdravi dovom), uzvratite
boljim od toga ili bar istim…” (4:87).
Huzur je objasnio da pozdravljanje ‘Selaamun’ označava trajni mir.
Ovo je bio visoki standard morala i uljudnosti Božijeg poslanika.
Navođenjem ovog primjera pokazano nam je da mi kao ummet Časnog
Poslanika s.a.v.s. treba da uvijek slijedimo ovaj uzor da gostima zaželimo
dobrodošlicu; prema tome izražavajući i prenoseći svoju radost
primanjem gosta. Kur’an nastavlja i kaže da je hazreti Ibrahim a.s. odmah
napravio pripreme da posluži svoje goste:
“I on žurno ode svojim ukućanima, i donese debelo (pečeno) tele”,
(51:27)
ili u suri Hud je rečeno:
“… Oni su rekli: ‘Selam’ (mi ti želimo mir). On je odgovorio: ‘Selam’
(mir vama), i ne prođe dugo kad unese pečeno tele.” (11:70).
Huzur je objasnio da Bog voli pravodobno gostoprimstvo produženo
na najbolji mogući način koji osoba može priuštiti. U suri Az Zarijat
tema nije gostoprimstvo, pa ipak je spominjanjem gostoprimstva, bila
navedena izvanredna uljudnost da uprkos toga što su bili stranci bili su
pozdravljeni i posluženi na lijep način. Priprema za njihovo
gostoprimstvo je slijedila bez postavljanja ikakvih pitanja. Huzur je rekao
da Bog voli ovu vrlinu i da je to odlika islama.
Izvanredno gostoprimstvo je bila osobnost Časnog Poslanika s.a.v.s.
čak prije pojave njegovog poslanstva. Arapi su vrlo gostoprimljivi ljudi,
ali je ova vrlina bila prisutna u Časnom Poslaniku sa većom
veličanstvenošću. Kad je on primio svoju prvu Božiju objavu i otišao
kući uznemiren strahom ovog iskustva, hazreti Hatidža r.a. ga je tješila
i rekla da mu Bog nikada neće naškoditi zato što je on bio krajnje pažljiv
u ispunjavanju dužnosti u svojim odnosima, dijeljenju problema s
drugima, utemeljivanju visokog morala koji je bio napušten, bio je
14
gostoprimljiv, pomagao je siromašne i one u nuždi – kako bi Bog mogao
dozvoliti da bude izgubljen? Huzur je rekao da nam ovdje spominjanje
gostoprimstva, između drugih vrlina, govori da je to bilo osobite
odličnosti. Zaista, posije poslanstva ovo je bilo dalje prosvijetljeno do
savršenstva.
Časni Poslanik s.a.v.s. nije tek iskazivao počast svojim gostima s
dobrim pripremama hrane; on je zapravo vodio brigu o njihovim malim
potrebama i ponekad ih je lično služio. On je isto savjetovao svojim
sljedbenicima i rekao: ‘Ako tvrdite da me volite onda me slijedite.’
Gostoprimstvo koje je on naređivao bilo je bez nade ili želje za
uzvraćanje, ili hvalom i bilo je čisto radi pokornosti Božijoj naredbi. On
je savjetovao da goste služimo na izvanredan način tri dana jer ovo je
pravo gosta. On je rekao da ako neko vjeruje u Boga i Sudnji dan onda
treba da iskaže poštovanje prema gostima. Gostoprimstvo Časnog
Poslanika s.a.v.s. je bilo rođeno iz želje da služi ali je on to također
provodio da primjerima dokaže učenja islama ljudima drugih vjera ili
bez vjere. Mi tako opažamo da ovo gostoprimsvo nije bilo samo za
vidljivo i fizičko dobro (i udobnost) njegovih gosta nego također za
njihovo duhovno dobro. Ovo je također učenje koje je on usađivao svojim
sljedbenicima.
Jedanput, jedan gost koji je bio nevjernik došao je Časnom Poslaniku
s.a.v.s. Poslanik je tražio da se donese mlijeko jedne koze da ga posluže.
On je popio svo mlijeko. Onda mu je, na njegov zahtjev, bilo donešeno
mlijeko druge koze, pa treće i tako zaredom od sedam koza i on je sve
popio. Ovaj čovjek je bio krajnje impresioniran stepenom ovog
gostoprimstva koje je bilo bez ikakvog uzdržavanja i bez nade za nekim
uzvraćanjem. On je narednog dana primio islam. Ponovo je bilo uređeno
da za njega donesu mlijeko. On je popio mlijeko jedne koze ali nije
mogao završiti drugi krug. Na ovo je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da
vjernik jede da napuni jedan stomak dok nevjernik jede da napuni sedam
stomakova. Huzur je objasnio da je prvi aranžamn bio napravljen da
zadovolji njegove potrebe i samo kad je odbio da pije više od toga Časni
Poslanik je dao primjedbu obavještavajući ga o položaju koji je stekao
ulazeći u islam.
Jedanput je jedna delegacija od imperatora Nedžaši došla u posjetu.
Časni Poslanik s.a.v.s. ih je lično služio. Njegovi drugovi su ga pitali
zašto se prihvatio toga da ih služi kad su njegovi drugovi bili tu da budu
15
od usluge. Poslanik je odgovorio da su ljudi Nadžašija odali počast
muslimanima i zbog toga je više volio da ih sam služi da uzvrati njihove
usluge. Jedanput, zbog neke bolesti, jedan Jevrej posjetilac ukaljao je
posteljinu. Postiđen, on je ujutro ranije otišao ostavlajući iza sebe
ukaljanu posteljinu. Časni Poslanik s.a.v.s. je to sam oprao. Ovaj čovjek
je nešto bio ostavio pa se vratio. Kad je vidio Časnog Poslanika s.a.v.s.
da pere uprljanu posteljinu bi je posramljen. Kažu da je primio islam.
Jedanput je neki putnik došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. koji je poslao
poruku svojim ukućanima da pošalju nešto hrane. Oni su odogovrili da
u kući nema ništa osim vode. Poslanik s.a.v.s. je pitao svje drugove ko
će između njih obezbjediti neku hranu. Jedan ansari je rekao da će on.
Kad je, međutim, otišao kući i tražio od žene da pripremi neku hranu za
gosta ona je rekla da imaju dovoljno samo da nahrane djecu. On je
tražio da ona zapali lampu i pošalje djecu u krevet. Kad je hrana bila
gotova i gost stigao, on je ustao pod izgovorom da namjesti lampu i
umjesto toga ju je ugasio. On i njegova žena su se u mraku pretvarali da
jedu dok gost nije jeo do sitosti. Narednog dana, kad je ovaj ansari
otišao Časnom Poslaniku s.a.v.s., on se nasmijao i rekao: ‘Allah se također
nasmijao na tvoje planiranje prošle noći.’ Tada je bio obavljen slijedeći
ajet:
“…i u srcima svojim nemaju nikakve želje za onim što je njima
(muhadžirima) dato, nego su dali prednost njima nad sobom,
premda su i sami bili siromašni. A oni koji se oslobode pohlepe duše
svoje – to su oni koji će biti uspješni.” (59:10)
Huzur je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. imao jednu grupu drugova
koji su bili uz njega cijelo vrijeme ne bi propustili nešto što je on naredio.
Njihova je ogromna usluga prema ummetu što su nam kazali toliko
hadisa. Hazreti Ebu Hurejra r.a. je bio onaj koji je naveo većinu hadisa.
On je imao priliku da čuje ono što većina nije. Huzur je rekao da je ovo
bilo zato što je on imao siromašno porijeklo i jednostavno je boravio
oko Časnog Poslanika s.a.v.s. dok bi ga drugi posjećivali u određeno
doba dana. U ranijim danima hazreti Ebu Hureira r.a. bi zavezao kamen
za svoj stomak da se bori s bolom od gladi.
Jedan dan, u takvom stanju, on je sjedio na mjestu pored kojeg bi
ljudi češće prolazili. On je zaustavio hazreti Ebu Bekira r.a. i pitao ga o
značenju jednog kur’anskog ajeta s nadom da će ga on također nahraniti.
16
Međutim on je samo objasnio ajet i otišao. Kasnije je prošao hazreti
Omer r.a. i hazreti Hurejre je ponovio pitanje s istim očekivanjem ali je
on također otišao nakon što je objasnio ajet. Onda je prošao Časni
Poslanik s.a.v.s. On je vidio hazreti Ebu Hurejru i tražio da ide s njim.
Odveo ga je svojoj kući gdje je bilo pola zdjele mlijeka koje je neko
poslao. Časni Poslanik s.a.v.s. je tražio od Ebu Hurejre da skupi sve
as’hab us sofa (drugove koji nisu imali sredstava za izdržavanje i koji su
živjeli u dijelu Poslanikove džamije). Hazreti Ebu Hurejri se ovo nije
sviđalo pošto je bio jako gladan i čudio se kako će zdjela mlijeka
zadovoljiti mnogo ljudi. Međutim, iz poslušnosti, on je pozvao sviju.
Poslanik s.a.v.s. je tražio od Ebu Hurejre da zdjelu proslijedi do svakoga
od njih. Kad su se svi napili, Poslanik s.a.v.s. se nasmijao i dao zdjelu
Ebu Hurejri i tražio da pije dok se ne napije. Kad se napio Časni Poslanik
s.a.v.s. je uzeo zdjelu, hvalio Boga, rekao Bismillah i onda popio mlijeko.
Huzur je rekao da je Poslanik s.a.v.s. smatrao ashab us sofa svojim
gostima, i zato im je prvim ponudio mlijeko. Mlijeko bi bilo
blagoslovljeno i da je on prvi pio ali ga je on dao drugima iz svog osjećaja
gostoprimstva.
Poslije pobjede nad Mekom mnoge strane delegacije su došle da se s
njim sretnu. On ih je primao sa velikim poštovanjem i uredio bi poklone
za njih. On je rekao da kad vas posjeti jedan vođa ili uglednik drugog
naroda, pružite mu čast u skladu. Premda je on naredio da odamo počast
vođama, on je poštovao sve svoje goste.
Huzur je rekao da je revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećani
Mesija a.s. ponovio ovaj blagolovljeni uzor u sadašnje doba. Jedanput
je posjetio grad Gurdaspur i premda je sam bio posjetilac, on je vodio
veliku brigu o onima koji su dolazili da ga vide. Često je govorio da
ljudi koji su došli da ga vide treba da se osjećaju opušteno i da traže šta
god su bile njihove posebne potrebe. On bi išao daleko u tome da učini
da se njegovi gosti sjećaju udobno i opušteno. Jedanput je rekao da je
srce gosta kao staklo; ono se slomi na najmanje kucanje. On je svojim
sljedbenicima naredio da budu krajnje uljudni i učtivi prema gostima i
da šute u situaciji koja eskalira ka verbalnoj uvredi. On je naložio onima
koji su bili na dužnosti u javnoj kuhinji da vode brigu o potrebama
svake osobe. Dodao je da, kako je sav posao obavljao sam, može biti da
zaboravi, i drugi treba da ga u tom slučaju podsjete o ovome. On je
17
nalagao da se svako posluži, bez obzira na njihov vanjski izgled, bez
ikakve razlike.
Huzur je naveo nekoliko događaja koje služe kao primjer mjera koje
je Obećani Mesija a.s. poduzeo da služi svoje goste. On je uvijek sretao
ljude sa radošću i ovo je bilo zato što je to bio sunnet njegovog učitelja.
Huzur je rekao da je sada naša odgovornost da provodimo ovu
tradiciju. Ovih dana mi primamo goste koji su došli da prisustvuju đelsi
salana. Đelsa koju je započeo Obećani Mesija a.s. nakon što je bio
obaviješten od Boga. On je također obilato činio dove za one koji
prisustvuju đelsa salani. Na ovaj način ovo su gosti Obećanog Mesije
a.s. i mi im moramo pružiti gostoprimstvo čisto radi Allaha radi traženja
Božijeg zadovoljstva i obzirom na vjersko bratstvo.
Huzur je rekao vršioci dužnosti na đelsa salani treba da svoje dužnosti
provode s marljivošću, strpljenjem i tolerantnošću. Treba voditi brigu o
svakom i najmanjem zahtjevu gostiju. Svaki gost mora biti tretiran kao
da je poseban gost osobe na dužnosti. Da Allah osposobi svakog vršioca
dužnosti da ispuni svoju dužnost na izvanredan način.
Zatim je Huzur najavio da će klanjati dženazu u odsustvu poslije
džume. Chaudry Mahmood Ahmad Cheema sahib koji je svoj život
posvetio služenju islama (uvakifio život) umro je 12 jula u Rabvi. Bilo
mu je 81 godina. On je služio u Siera Leonu, Njemačkoj i Indoneziji.
Njegovo služenje u Indoneziji trajalo je 33 godine. Na kraju se vratio u
Rabvu 2002. godine. Imao je privilegiju da obavi hadž. On je bio
pobožna, iskrena, i predana osoba. Imao je iskrenu vezu sa Halifatom.
Iza sebe je ostavio kćeri, da Allah dadne da one nastave pobožnost svog
oca.
Sahibzadi Amatul Momin sahiba, žena Sahibzada Mirza Naeem
Ahmad sahiba umrla je u 68 godini. Ona je bila unuka s majčine strane
hazreti Mirze Šerif Ahmada i unuka po ocu Mirza Aziz Ahmad sahiba.
Njen otac je bio Sahibzada Mirza Zafar Ahmad sahib a majka Amatul
Naseer sahiba. Ona je bila snaha hazreti Muslih Mauda r.a.. Ona je bila
krajnje ustrajna, strpljiva i iskrena. Krajnje je strpljivo podnijela smrt
svojih roditelja i muža. Patila je od duge bolesti sa trpeljivošću i nikada
nije prigovarala. Da Allah uzdigne njen položaj i čuva pobožnim njene
potomke.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp