U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana UK

Kratki sadržaj

 

Huzur je rekao: danas započinje dželsa slana UK džemata i ovo je u
nekim pogledima internacionalna i može biti nazvana internacionalnom
dželsom zbog prisustva Halife vremena. Ahmadi muslimani iz raznih
zemalja, i gosti, dolaze u velikom broju, koliko god ih mogu sebi priuštiti
da dođu ali također i gosti koji nisu Ahmadi muslimani, koji smatraju
da je Ahmadijat drugačiji od ostalih muslimana, dolaze iz raznih dijelova
svijeta i drugih religijskih organizacija i održavaju kontakt jer smatraju
da je ovaj Džemat drugačiji od ostalih muslimana i izražavaju svoje
najbolje želje i čitaju svoje poruke ovdje. Priličan broj osim iz Afrike
dolaze iz drugih zemalja i kao što ja uvijek spomenem tako ću i ove
godine reći neke upute i domaćinima i gostima. Ja želim da obavijestim
i skrenem pažnju Ahmadi muslimana ali danas također želim da se
obratim i gostima. Što se tiče dužnosti ja sam već dao neke upute u
svjetlu izreka Časnog poslanika s.a.v.s. i uputa Obećanog Mesije a.s. i u
tom pogledu ja sam već rekao nekoliko stvari. Danas su tu neke druge
stvari koje treba da kažem što se tiče domaćina i što se tiče gostiju. Kao
što sam rekao ovo je internacionalna dželsa i stekla je takve dimenzije, i
ogroman broj ljudi koji nisu Ahmadi muslimani a koji imaju dobra
osjećanja o Džematu također dolaze i učestvuju u programu, i u skladu
s programom oni učestvuju u toku sva tri dana. I onda imaomo komšije
od kojih nas neki i sad broje kao obične muslimane o kojima vlada opće
mišljenje da su ekstremisti. I zbog toga je, po njihovom mišljenju ovaj
nered u svijetu – zbog njih. Kad god ja nalazim vremena općenito na
njihovim skupovim ja nastojim da uklonim ova nerazumijevanja i kažem
da učenje islama nije učenje ekstremizma. Učenje islama je učenje ljubavi
i pomirenja. I nama je hazreti Obećani Mesija a.s., objašnjavajući ljepotu
ovog učenja u ovo doba predstavio svu njegovu ljepotu. U pogledu ovoga
ja ću spomenuti onima koji imaju pogrešan dojam o islamskim učenjima,
i želim da to napomenem u riječima Obećanog Mesije a.s., u kojima je
učenje islama bilo osvijetljeno. On kaže da je vrlo važan princip da
islam ističe dobra moral, pravdu i istinitost; mi vjerujemo da su svi
poslanici koji su došli na ovaj svijet bili istinski poslanici bilo da su se
pojavili u Indiji, Perziji ili nekoj drugoj zemlji. Na milone je ljudi koji
imaju veliko poštovanje prema ovim ljudima i bio je utemeljen korijen
njihove religije i njihova se religija nastavila tokom mnogih stoljeća.
Ovo je princip kojem nas uči Časni Kur’an i prema ovome mi imamo
veliko poštovanje za sve osnivače ovih religija. Bilo da su osnivači
hinduizma ili Perzijci ili kineski ili jevrejski ljudi ili kršćani, mi ih jako
poštujem. Islam je tako čista religija mira da nikada nije napala bilo
koju drugu religiju i Časni Kur’an je takva knjiga čije učenje je položilo
temelje mira među različitim religijama, i uči nas poštovanju i utemeljuje
njihovu istinitost. Učenje koje stičemo Časnim Kur’anom, je učenje koje
poučava: O vi muslimani!, recite: mi vjerujemo u sve Poslanike svijeta i ne
pravimo razlike među njima vjerujući u neke a odbijanjem drugih. Ovaj
ajet je iz sure Al Imran. Tako se stvara atmosfera ljubavi i naklonosti
kad vlada poštovanje prema starješinama drugog naroda, prema onim
ljudima koji su poslani od Allaha dž.š. i koji to tvrde, i ljudi koji u njih
vjeruju,vjeruju da su oni bili odabrani od Boga, i oni čine zajednicu
koja ih slijedi – mi treba da ih sve poštujemo. Tako, kad islam ima ovo
učenje, reći za islam da je religija ekstremizma i terorizma je zapravo
imati bolesno osjećanje u pogledu ovih ljudi- a nalaziti greške kod ovih
ljudi je zapravo stvaranje nereda i činjenje nepravde. Ja želim da kažem
komšijama – oni su nekad ovdje a nekad su njihovi predstavnici ovdje možda
će ova poruka stići do njih, da sve vrste nerazumijevanja o nama
trebaju biti uklonjene iz njihovih srca. Što se tiče nas nama je naređeno
da ne trebamo imati nikakvo loše osjećanje o bilo kome. U islamu je
poštvanje prema komšiji tako mnogo naglašeno i isticano, i njihova prava
su toliko naglašavana da su drugovi Časnog Poslanika jednom smatrali
da će možda komšije biti učinjene sudionicima u njihovm nasljeđu. Zato
neka oni ljudi koji imaju neku rezervisanost prema nama budu sigurni
na ovoj zemlji kojoj je bilo dato ime Bašća Mehdija, da smo mi ovdje
došli da zasadimo mladicu upute sa ljubavlju i naklonošću, mi smo došli
da navodnjavamo ovu mladicu ljubavi i naklonosti ovdje.
Uz to tu je ogroman broj ljudi koji su prema nama vrlo ljubazni i od
pomoći, i uvijek su spremni da nam daju svaku podršku. Ja sam zahvalan
svim takvim ljudima. U ovo doba postoje izvjesni problemi i veliki broj
takvih ljudi, su nam mnogo pomogli i izrazili svoje mišljenje nama prilog
da održimo dželsu; svi Ahmadi trebaju biti krajnje zahvalni svim ovim
ljudima. I drugo ja želim reći našim dragim prijateljima, onima koji
imaju neku rezervisanost o nama, ja želim da kažem svim ovim ljudima
kao što sam spomenuo da učenje islama uči da treba da pokazujemo
veliko poštovanje za sve religije. To je učenje islama. I zbog naše vjere
mi poštujemo sve poslanike ali kad o našem Poslaniku, Časnom učitelju
Muhammedu s.a.v.s., kad se o njemu na zapadu objavljuje vrlo prljava
literatura veliki dio muslimana pokazuju reakciju na to i oni muslimani
koji nisu dio Ahmadija džemata i lišeni su blagoslova hilafeta, njihova
reakcija zbog nedostatka upute je takva da daje ukus ekstremizma; no
što se tiče Ahmadija zajednice mi također pokazujemo svoju reakciju
ali naša reakcija je u svjetlu prelijepog učenja islama i u svjetlu
plemenitog uzora Časnog Pslanika s.a.v.s. i mi to pokazujemi cijelom
svijetu. To je način na koji mi pokazujemo svoju reakciju. Zato, zbog
pogrešne reakcije drugih muslimana, neki ljudi, tzv pisci koji na zapadu
pišu ove prljave knjige nastoje da pobude emocije ljudi i kad god ja ovo
spomenem u raznim krugovima društva oni se uvijek slažu samnom u
tome da, s ciljem da utemeljimo mir i povećamo ljubav i naklonost u
društvu moramo voditi brigu o osjećajima jedni drugih. Zbog toga one
naše komšije koji imaju pogrešno razumijevanje i pogrešno shvatanje o
nama treba da uzmu u obzir ovu činjenicu i da ispune zahtjev pravde.
Mi smo došli ovdje, kao što sam rekao, da zasadimo sjeme ljubavi i
naklonosti i da kroz to pridobijemo srca, i u kojoj god se formi ljudi s
nama susreću, mi s naše strane uvijek izražavamo svoje dobre osjećaje
prema svim ovim ljudima. Ja kažem Ahmadi muslimanima vezano za
ovaj predmet koji se odnosi na ljude koji nisu Ahmadi muslimani da vi
treba da imate ova osjećanja u svojim srcima i puno razumijevanje o
tome šta su naše odgovornosti. Pored toga što su gosti – o čemu ću ja
kasnije govoriti – zahtjev i obaveza svakog Ahmadi, bilo da je na dužnosti
ili ne, dakle svaki Ahmadi musliman, bilo da prisustvuje ovoj dželsi lično
ili u nekoj drugoj formi je prati, stari i mladi, muškarci i žene, treba da
u potpunosti shvate svoju odgovornost. Svake godine neke komšije imaju
razlog za prigovor na jedan način il drugi iako većina shvataju i u
potunosti raumiju da se u ovako velikom skupu ne može postići sto
postotna savršenost u svemu i oni jednostavno zanemaruju slabosti i
propuste. Ali što se nas tiče, mi sa svoje strane treba da činimo sve što
najviše možemo da oni koji nas podržavaju ili oni koji nas ovaj put ne
podržavaju i oni koji uvijek nastoje da nađu neki propust, da im ne
dadnemo nikavog prostora niti mogućnosti da nas kritikuju zbog dželse,
da je napravljena neka neudobnost za ljude u ovom predjelu. Neki ljudi
kritikuju i radi kritike uvijek traže izgovore za to ali mi treba da učinimo
sve što možemo i treba da činimo dove pogotovu za to da nikada ne
bude nikakvog izgovora za bilo kakvo kritikovanje. Uprava dželsa salane
je postavila pravila za saobraćaj i svi treba da slijede ova pravila i upute;
zapravo su u skladu sa zakonom ove zemlje postavljena pravila i naredbe
u pogledu saobraćaja i neophodno je da se svaki pojedinac toga
pridržava. Nikada nemojte smatrati da je tu mala cesta i možete parkirati
svoje auto gdje god hoćete. Ponekad ljudi koji dolaze iz Evrope ovo
zanemare i ponekad ljudi iz VB to također zanemare. Ako svako bude
tako radio ceste će potpuno biti zakrčene. Zbog toga ljudi koji žive na
obje strane odavde – s jedne strane je stari grad Alton a s druge strane
je mali grad i zato nikada, nikada nemojte parkirati auta na cestama
pravo ispred njih. Prije dvije godine jedno kućanstvo pogotovu o tome
prigovaralo kad je padala kiša i put je bio zakrčen; oni su ove godine
napravili aranžman i možda zbog kiše danas bude malo neugodnosti
na ulazu na naš prostor ali nikada nomojte parkirati svoje auto vani.
Zbog prigovora prije dvije godine neke naše komšije su o nama govorili
jako negativno. Premda je administraciija posvetila posve dobru pažnju
na ovu stvar i vode računa da se ova stvar ne ponovi ali ni jedan Ahmadi
nikada ne treba da napravi takav postupak da uprava treba da vas
podsjeća. Svaki Ahmadi treba da pokaže osjećaj odgovornosti. Odakle
god da dolazite vodite računa o sebi. I kao što sam rekao islam je
utemeljio prava komšija i svih ljudi koji žive desno i lijevo od nas. Za
ljude koji su dovezli svoja auta u slučaju kiše uprava je napravila
aranžman za parkiranje. No kao što je svim džematima ove godine,
prije nekog vremena bilo rečeno, i prošle godine je bilo isprobano i
pokazalo se odgovarajućim, da umjesto da dovodite svoja auta iz
Londona koristite vozove koji idu za Altom. Određeni su autobusi da
prevoze ljude od Londonske džamije do stanice a također iz Bait’ul Futuh
džamije. Zatim su od Altona do Hadikatul Mehdi također određeni
autobusi. Zato, kad ste radi Allaha odlučili da prisustvujete dželsi, ako
bude malih propusta to jednostavno treba da zanemarite. Neki ljudi
govore da, kad je put uzak i postoje teškoće u saobraćaju, i kiša, zašto je
onda kupljena ova zemlja. Gdje god kupite zemlju za dželsu suočit ćete
se sa ovom vrstom teškoća. Tako je ova vrsta teškoća postojala u
Islamabadu iako učesnici na dželsi nisu bili kao što su sada i lokalno
stanovništvo se do sada naviklo na to; tako su također i ovdje komšije
na početku imali određene prigovore protiv nas ali su navlikli na to i
ovi prigovori i optužbe su bili uklonjeni; tako da će se ako Bog da to
dogoditi i ovdje. Ali je dužnost svakog Ahmadi da ni iz kakvog razloga
nikada ne izazovu bilo kakvo suprotstavljanje u ovoj oblasti. Radije svaki
Ahmadi treba da pokaže takav dobar primjer da ako bilo ko ima pogrešno
shvatanje ili bolesno osjećanje protiv Ahmadi muslimana, gledajući na
vaš dobar primjer oni treba da se osjećaju postiđeni zbog toga. Tako da
će promijeniti svoj stav i zapravo će nam pružiti ruku prijateljstva i
smatrat će da je to čast za njih. Svaki Ahmadi musliman je ambasador
Ahmadijata. Ovo svaki pojedinac treba uvijek imati na umu: da ste vi
ambasadori Ahmadijata. Očekujući ovu stvar Obećani Mesija a.s. je rekao
da ako ste naši sljedbenici onda nas nemojte sramotiti. Nemojte nam
donositi loše ime. Ko ikada može tako činiti?! Značenje toga je da vaš
moral i ponašanje trebaju biti tako visoki da svaki prst koji se podigne
protiv Ahmadi muslimana donese dobro ime Ahmadijatu i Obećanom
Mesiji a.s. Stvarna svrha dželse je da dovede do pobožnih promjena u
ljudima. Tako da ove pobožne promjene budu takve koje će napraviti
razliku između Ahmadi muslimana i ostalih ljudi. U toku ovih dana dok
to budete pokazivali kroz svoje obožavanje u isto vrijeme pokazujte
dobar moral i dobro ponašanje prema svojim vlastitim ljudima i prema
drugima. To je također vaša odgovornost. Nema sumnje ja sam dao
naloge radnicima da uvijek treba da budu spremni za gostoprimstvo,
da paze na goste i da nikada ne daju bilo kakvu priliku za bilo kakav
prigovor. Ali također je dužnost gosta da oni također treba da pokažu
dobro vladanje i postupanje. Oni treba da pokažu strpljenje. Ako uopće
bude nekog nerazumijevanja sa nekim radnikom onda oni treba da uzmu
u obzir da je svako na kraju ljudsko biće, da možda napravi neke greške
i da neki radnici rade zadnjih tri ili četiri dana i imaju vrlo malo vremena
za odmor. I ako zbog toga kao ljudska bića nisu u stanju da daju
zadovoljavajući odgovor gostima, ili po njihovom mišjenju odgovornost
nije bila ispunjena, onda gost također treba da nastoji da to zanemari i
treba da oprosti ovim radnicima. Većina ljudi, većina gosti su iz VB oni
koji su došli iz raznih gradova, i kao što sam rekao gosti iz cijelog svijeta
su ovdje; Ahmadi i ne Ahmadi također. Tako ako neki radnik posveti
više pažnje gostu iz inostranstva ostavljajući lokalnog gosta, kao što i
treba biti tako, u takvom slučaju lokalni gost to nikada ne treba uzeti za
zlo. Hazreti Mesih Maud a.s. je rekao da treba da pokažu dobar primjer
kao gosti Obećanog Mesije a.s. Kakav je primjer pokazao Obećani Mesija
a.s. kad je pazio na svoje goste. Ovi primjeri su za nas uputa i danas.
Jedanput je Hazreti Mesih Maud bio na putovanju i bio je zazet svojim
radom i zbog toga nije večerao pa je u toku noći bio gladan i tražio je
hranu. Svi radnici su bili krajnje zabrinuti jer su svi već jeli i gosti i svi
koji su radili bili su nahranjeni i ništa nije preostalo. Radnje su bile
zatvorene i u to vrijeme nije bilo moguće kupiti hranu negdje vani.
Tako kad je o ovom rečeno hazreti Mesih Maudu a.s., da nema hrane na
raspolaganju i da je svako bio krajnje zabrinut i da nastoje da skuhaju
neko jelo na brzinu, Obećani Mesija je rekao: ne brinite se. Tamo je
prekrivač na stolu gdje je hrana služena, ako ima išta preostalo donesite
to i on ih je uvjerio da je bio zadovoljan. Oni su pisali da bi, da je Huzur
dao nalog da pripreme hranu za njega to za njih bila velika čast i da bi
bilo puno blagoslova. Ali uzimajući u obzir njihovu neudobnost i
nezgodnu situaciju on ih je zaustavio od toga da pripremaju hranu.
Tako su ovo primjeri koje nam je pokazao Hazreti mesih Maud a.s i
ljudi također, koji su došli u njegov bai’at treba da pokazuju isto. U toku
dželse ili inače, ja ponekad dobijem neke prigovore iz kuhinje i kad o
tome napravim istragu, uvidi se da takva vrsta nemara nikada nije bila
pokazana; gosti imaju određena osjećanja i o tome treba da vodite računa
ali i gosti treba da imaju realan pogled. U to vrijeme u Rabvi u toku
dželse bilo je nekih prigovora. Sada kuhinja u Rabvi, kuhinja Obećanog
Mesije a.s. stalno tamo radi i ako postoji ikakva greška od strane uprave
onda gosti, neki Ahmadi gosti ponekad postanu vrlo osjetljivi i pokazuju
svoje nezadovoljstvo, uprkos činjenice da im se uprava uvijek izvine.
Slično tome ima nekih prigovora protiv kuhinje u Kadianu i zbog
prisustva Halife vremena ovdje kuhinja u Londonu je stalno otvorena i
neki prigovori stalno dolaze. I pogotovu u toku dana dželse neki prigovori
dolaze do mene. U drugim dijelovima svijeta normalno nema takvog
aranžmana da kuhinja bude otvorena cijeli dan zato što tamo nema
tako razrađenih i ogromnih aranžmana, tamo nema toliko mnogo ljudi,
ali u toku dželse kuhinja radi i ipak dolaze prigovori. U svakom slučaju,
tu su ove slabsti i propusti koji zapravo ne treba da postoje. Odgovornost
je radnika da oni, ko god je došao u kuhinju Obećanog Mesije a.s. treba
da bude poštovan i treba da mu bude pokazana velika čast. I kad god su
tu redovite kuhinje, i svi radnici, ja skrećem njihovu pažnju – svim
radnicima- da treba da imaju na umu da kad god gost dođe, bilo da je iz
okoline, iz Rabve ili iz Kadijana ili je izvana, oni uvije treba da vode
računa o njegovoim osjećajima. I da nikad ne kažu nešto što je uvredljivo
ili bocka. Ja sam ove stvari spomenuo o općenitim kuhinjama, na općenit
način i vraćam se na predmet o gostima dželsa slane. Ja ću još jednom
reći da oni treba da pokažu strpljenje i popustljivost; u toku dželse svi
radnici su volonteri i imaju različite profesije, tu su studenti sa
univerziteta koji su, radi služenja gosta Obećanog Mesije a.s., uprkos
toga što žive u ovoj atmosferi, zato što su u zavjetu Obećanog Mesije
a.s. ponudili svoje usluge. Ako tu postoje neke slabosti, onda to
zanemarite; onda cijenite njihova osjećanja, i to što su sebe pnudili na
služenje. Što se tiče ne Ahmadi gosta oni imaju odvojen aranžman tako
da možemo na bolji način pokazati gostoprimstvo za ove ljude i da to
nastojimo. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da u svjetlu njegovih uputa
trebamo, kad god nam dođe vođa nekog naroda da mu pokažemo veliko
poštovanje. Ovdje gosti koji su došli na dželsu treba da imaju na umu da
je njihov cilj dolaska na dželsu da slušaju program dželse i dobiju duhovnu
korist iz toga. Hazreti Mesih Maud je objasnio da ova dželsa nije
ovosvjetska zabava ili jednostavno okupljanje. U zabavama i
okupljanjima tu su razne zabave i beskorisne stvari tu i tamo, i ljudi idu
da se najedaju, i osim halabuke ništa drugog tamo nema. No ovdje će,
za tri dana, ako ljudi umjesto fizičke hrane posvete više pažnje duhovnoj
hrani onda u cjelosti ispuniti dužnost prema zavjetu koji su dali.
Napravite predmetom dužnosti za sebe da u toku dželse, koji god je
program dželse, svi, muškarci i žene, strari i mladi, svi u tome treba da
učestvujete vrlo iskreno i predano, i šta god slušate i koje god govore
slušate treba da to učinite dijelom svog života. Ni jedna žena, ni jedan
muškarac, ni jedan mladić, niti djevojka, niti dijete u toku ova tri dana
u toku toka dželse ne treba da se vide napolju ili da okolo sjede u grupama
ili se igraju. Za žene je određen šator za malu djecu zato što nekad
djeca plaču i prave galamu i druge žene koje nisu s djecom ili imaju
odraslu djecu budu uznemirene. Djeca koja su prevazišla doba da plaču
i prave galamu, sedam li osam godina stara, ne treba da se igraju naokolo.
Ogroman je broj ljudi koji nemaju nikavog zaduženja, koji su došli iz
raznih gradova ili zemalja, i zbog djece koja šetaju okolo i igraju se
budu uznemireni. U tom slučaju roditelji treba da djeci kažu s ljubavlju
i na lijep način da oni shvate da njihovi stariji slušaju program dželse sa
zadovoljstvom i da pokazuju poštovanje prema svečanosti dželse. Naše
okupljanje treba biti takvo, kao što rade u ženskom šatoru i vi treba da
stojite sa natpisom: molim vas za tišinu i da slušate program dželse.
Tako da trebate voditi računa o ovoj stvari, da ne bude nikakve potreba
za bilo kakvim ovakvim podsjećanjem i svako treba da šuti i sluša tok
dželse. Onda još jedna važna stvar na koju želim da skrenem vašu pažnju
je da treba da gledate oko sebe. Allah štiti Džemat i Allah će nas štititi –
to je naša historija. Ako Mu, tražeći pomoć od Allaha podnosimo dove,
onda će naša veza sa Džematom biti ojačana i onda ćemo biti pod
zaštitom Allaha dž.š. Ovo je obećanje Allaha dž.š. koje je dao Obećanom
Mesiji a.s.: Ja sam s tobom i tvojim miljenicima. Tu je također obećanje:
Krajnja pobjeda je tvoja. Tako da sve ove stvari pokazuju da će Allah
dž.š. uvijek čuvati Džemat pod Svojom zaštitom. I Allahovom milošću
ovaj Džemat će napredovati; no protivnici, oni uvijek nastoje da nađu
takvu priliku da nanesu neku štetu ili povredu Zajednici. I nekad neke
žrtve moraju biti podnesene. Ponekad zbog naše vlastite nebrige
protivnici to iskoriste; ovih dana su okolnosti u svijetu takve da je oprez
neophodan i vrlo dobro je da to napravimo. Ovo je zahtjev intelekta i
ljudi treba da to urade, i ovo je nalog Allaha dž.š. Zbog toga je uprava
napravila aranžman da postavi skanere i može biti da zbog toga ponekad
stizanje na dželsu bude trajalo duže. Zato ljudi treba da pokažu
popustljivost i strpljenje i svaki pojedinac treba da se podvrgne provjeri
i sarađuje sa upravom; ovi ljudi koji vrše provjeru treba da tome
podvrgnu i one ljudi koje oni znaju i ako izlaze vani i vraćaju se oni
također treba da prođu kroz skaner. Svaki pojedinac koji prisustvuje
dželsi treba da sam gleda oko sebe u toku dželse. Posve je očito da je svaki
Ahmadi veoma pažljiv da zaštiti Džemat od bilo kakve vrste štete ili
povrede. Zato treba da drži oko na svom okruženju. I u ovom pogledu
ovih dana vi možete pomoći upravi na ovaj način da ako imate neke
sumnje u pogledu bilo koje osobe ili vam izleda sumnjivo onda to odmah
treba izvjestiti upravi. Pogotovu žene treba da budu vrlo oprezne u ovom
pogledu. Na ženskoj strani ne treba da bilo koja žena sjedi ili ide
unaokolo sa potpuno pokrivenim licem. Prije nekoliko godina desio se
događaj da je bio muškarac u odjeći žene i bio je tamo uhvaćen. Tako
ne treba da smatrate da je bitno biti vrlo aktivan i da je provjera vrlo
brza, i da se unutra opustite. Ponekad ljudi podnose gubitak zbog svoje
nebrige i neopreza. Musliman treba da uvijek bude oprezan i pažljiv. I
druga stvar je čistoća. Vodite puno brige o tome. U toku dželse nikakva
hrana nikada ne treba da bude bačena na tlo, nikada nemojte misliti da
će to radnici podići. Vi idite tamo gdje su stavljene kante za smeće i sve
što treba da bacite, bacite tamo. Bilo da su to čaše za jednokranu
upotrebu, ili papir, ili šta drugo, bacite to tamo. To može izazvati neku
neudobnost ali ako tamo bacite smeće cijela oblast će biti vrlo čista.
Slično tome, tu su mjesta za pranje, zahodi, itd i gosti treba da vode
računa da poslije upotrebe treba da ova mjesta budu prikladno očišćena.
Ovo nije nešto što ponižava bilo koga uopće. Oni radnici ili one žene
koje se određene na ovu dužnost oni su također imućni ljudi i pripadaju
uglednim porodicama; čišćenjem se vaša čast ne smanjuje radije se
povećava i vi pokazujete dobar moral. Kad putujete avionom u zahodu
je napisano da držite zahod čistim za slijedećeg putnika koji će doći.
Tako u vrijeme ispekcije radnika ja sam im dao jedan primjer o jednoj
ženi koja je sa velikom željom uvijek htjela da bude određena na dužnost
čistoće. I kad god bi neka žena išla u zahod ona bi odmah išla unutra i
očistila ga. Gledajući na to neka žena je mislila da je ova žena vrlo
disciplinovana, vrlo civilizovana, i htjela je da iznađe ko je ona. Kad je
napravila istraživanje saznala je da je to bila rahmetli Apa Mudžida
Šahnavaz. Ona je bila kćerka vladinog službenika i žena velikog
poslovonog čovjeka. Ali ona je radi služenja gosta Obećanog Mesije a.s.
obavljala ovu dužnost. I za Džemat je napravila mnogo finansijskih
žrtava. Ali ona ove finansijske žrtve nije smatrala dovoljnim. I bila je
predana ovoj službi. Da Allah ospsobi njene potomke da čuvaju blisku
vezu sa Džematom. U svakom slučaju čistoća je, prema govoru Časnog
Poslanika s.a.v.s. dio vaše vjere. Zato je ovo dužnost svih vjernika da
treba da nastoje da steknu sve što je dobro, koliko god to izgledalo
malo – što nam je naložio Božiji Poslanik, i da je čistoća opisana kao
pokazatelj vjere, da je dio vjere. Zato svaki gost, svaki pojedinac koji
prisutvuje dželsi treba da posveti posebnu pažnju ovome i da nikada ne
smatra da će samo otići a da će radnici na dužnosti za čistoću obaviti
svoju dužnost. Danas ako bude padala jaka kiša bit će ljudi koji idu
blatnjavih cipela i tamo će biti mnogo prljavštine. Uprava također treba
da povede računa i stavi neke komade ćilima na ulazu a i ljudi također
treba da vode računa i očiste svo blato i prljavštinu. Danas je prognoza
da će padati kiša i možda bude padala cijeli dan. Osim toga vlada
epidemija svinjske groznice također. Tu je najava od strane vlade o
mjerama opreza i napravljen je proglas na MTA – za ovu svrhu je uprava
napravila aranžman da bude poduzeta mjera u skladu s tim i kažu da će
svakoj osobi koja ulazi biti dat homeopatski lijek. Ja ne znam je li ovaj
lijek bio davan danas ili ne. Ako nije onda ljudima treba biti dat kad idu
natrag i prolaze kroz skaner. U ovom pogledu svaki pojedinac, svaki
gost treba da sarađuje na ovome. Drugo ako je bilo ko u sumnji na bilo
koji način da ima groznicu, imajući u vidu udobost drugih ljudi, prije
dolaska na dželsu treba da ode i konsultuju se s doktorom. Da Allah
zaštiti svakog Ahmadi muslimana od ove bolesti i svih vrsta bolesti. I
oni ljudi koji prisustvuju dželsi treba da uzmu maksimalan blagoslov od
dželse i da se s tim vrate. Oni gosti koji su došli iz drugih zemalja pogotovo
iz Pakistana, Bangladeša, Indije itd, i isto tako iz afričkih zemalja ja im
uvijek kažem da treba da se vrate u svoju zemlju prije isteka vize. Jer
posebno ove godine ljudi koji su bili odgovorni za izdavanje viza u raznim
zemljama, u nekim mjestima su u nekim slučajevima odbili izdavanje
viza i službenici UK džemata su prigovarala na ovo, jer neki Ahmadi
idu tamo u ime prisustvovanja dželsi i nikad se ne vrate. Iako je ovo
potpuno pogrešno. I zadnjih šest sedam godina ja dobro znam da bilo
ko, ljudi koji dođu ovdje uvijek se vrate. I oni koji, ako ikada ostanu
njihov broj može biti četiri ili pet ili šest i njima je također data kazna
od Džemata. U svakom slučaju, čak i ako je to vrlo zanemariv broj ljudi,
ovdje kažu da su postali razlog za sramotu Džemata i kao rezultat toga
su onim ljudima koji žele da dođu na dželsu vrata zatvorena. Ovo je
nešto što ne priliči bilo kojem Ahmadi muslimanu uopće, ni u kom
slučaju. Nadalje aranžman za dželsu, aranžman za smještaj je tu,
aranžman za gostoprimstvo, koji je općenito za dvije sedmice, i poslije
toga bez odobrenja domaćina nije uopće prikladno da ostajete duže.
Ovi nepozvani gosti , ovo je kao da postanete nepozvani gosti, što je
vrlo pokuđeno u učenju islama. Oni koji borave kod svoje rodbine i
prijatelja trebaju biti zahalni ovim ljudima da su ih smjestili kod sebe u
svojoj kući i ne treba da nepotrebno budu teret na njima u ovom pogledu.
Kasnije neki ljudi meni dolaze i prigovaraju da su došli na toliko dana i
da je držanje rodbine kod koje borave takvo da žele ići u džematski
smještaj. Ili u bilo kom slučaju priogvaraju o tome. Zato gosti uvijek
treba da dođu na toliki broj dana koji neće izazvati nikakav teret
domaćinu. I ne treba da bude prigovora kasnije. Svrha dželse je da poveća
ljubav. Ako se uzajamna ljubav smanjuje umjesto da se poveća onda
nije postignut cilj dželse. Tako dok domaćin i članovi porodice također
treba da budu raspoloženi, i gosti treba da budu vrlo pažljivi o tome.
Uvijek zapamtite da je vaše putovanje radi Allaha. Zato to nemojte činiti
sredstvom za ovosvjetske koristi. Ovo putovanje treba biti u cjelosti
radi Allaha. I činite to putovanje samo radi Allaha. Da Allah osposobi
sve ljude da tako čine. I još jedna važna stvar je da u programu koji je
bio odštampan sadrži određene upute i naloge, pročitajte ih i postupate
po njima. I danas je predviđena kiša prema meteorološkom izvještaju;
da Allah zaustavi kišu kasnije i da budemo u stanju da slušamo tok
dželse sa zadovoljstvom bez ikakve neudobnosti zato što zbog kiše, zbog
buke koju stvara možda neki ljudi ne budu u stanju da u potpunosti
razumiju ili bude teško za neke ljude da razumiju. Također to stvaraju
neke teškoće za hodanje, to može biti neugodnosti za žene i djecu. Zato
činite dove da Allah dž.š. zaustavi kišu i dadne nam lijepo vrijeme.
Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp