U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zahvalnost na blagoslovljenom završetku Dželsa salane Velike Britanije

Kratki sadržaj

 

Huzur je rekao da se prošle nedelje, Božijom milošću, završila dželsa
salana VB sred velikih blagoslova. Ne samo da je njen završetak duhovno
zadovoljio one koji su bili prisutni nego su također svi Ahmadi muslimani
širom svijeta ovo osjećali preko MTA. Mi ne možemo dovoljno zahvaliti
Bogu za ovo. On je Ahmadija zajednicu širom svijeta učinio jednom;
ovo je ono što je Obećani Mesija a.s. imao za cilj. Da danas općenita
muslimanska populacija ovo razumije i dođu u zavjet Obećanog Mesije
a.s. oni bi postali istinske sluge Časnog Poslanika s.a.v.s. Kao rezultat,
svaki neprijateljski pogled i zla namjera uperena na svijet islama ne
samo da bi se pokazala beskorisnom protiv djelokruga ovog utočišta
nego bi također došli pod Božiju kaznu. Ovo je ono što je naše iskustvo
zadnjih 120 godina.
Huzur je rekao da kad on spominje blagoslove dželse ili u jednom od
svojih govora na dželsi kad je naveo Božije blagoslove na Zajednici,
zapravo je spomenuto samo mali broj brojnih blagoslova. U svakom
slučaju, ovi blagoslovi će biti predstavljeni na različite načine u toku
godine, ali danas, u skladu sa tradicijom, Huzur će spomenuti blagoslove
dželse u duhu zahvalnosti. Huzur je rekao da je ova zahvalnost za ono
što je za sviju očigledno. Tu je bezbroj blagoslova u toku dželse koje
većina ne vidi ili doživi. Časni Kur’an kaže:
“A ako nabrajate Allahove blagodati, nećete ih obuhvatiti. Zaista,
Allah najviše prašta (i) milostiv je.” (16:19)
Huzur je rekao da ovo našu pažnju usmjerava na činjenicu da
neprestalno treba da zahvaljujemo Bogu; da mu zahvaljujemo za ono
što vidimo i također za ono što ne znamo.
Huzur je rekao da je prvog dana dželse padala kiša. To je bilo za našu
korist. Kad je kiša stala što je također bilo s Božijom milošću. On nas je
spasio od svakog zla. Sa tako ogromnim brojem prisutnih na dželsi, bila
je velika zabrinutost o svinjskoj groznici koja vlada. Zarazne bolesti se
općenito šire gdje se okuplja veliki broj ljudi i sa sadašnjim širenjem
svinjske groznice ova zabrinutost je bila veoma stvarna. S Božijom
milošću, ja sam obaviješten samo o tri ili četiri slučaja. Ovo je veliki
blagoslov među mnogim Božijim blagoslovima. Mi smo zaista
najzahvalniji Bogu i obraćamo se Njemu s velikim žarom tako da se
Njegovi blagoslovi na nas uvećaju. Bog kaže:
“… sigurno je Allah blagodaran i ima trajno znanje..” (2:159)
Ako je vaša zahvalnost iskrena, Bog je blagodaran; On kaže:
“…Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati;” (14:8).
Huzur je rekao stvarna zahvalnost je kad smo dosljedni u zahvalnosti.
Huzur je rekao da se zahvaljuje muškarcima i ženama radnicima na
dželsi. Svi oni koji su prisustvovali dželsi i oni koji su je gledali preko MTA
bilo gdje u svijetu treba da budu zahvalni volonterima radnicima zato
što jedan dio ovih radnika igra važan dio u prenošenju programa. Nama
je također naređeno da se zahvalimo ljudima i da ova zahvalnost također
vodi zahvalnosti Bogu.
Huzur je rekao da su mu ljudi rekli da je ove godine organizacija
dželse bila mnogo bolja nego prethodnih godina. Svi muškarci i žene
radnici su služili na bolji način i svako odjeljenje je nastojalo najviše što
može da služi na lijep način. Za ovo gosti također treba da budu zahvalni.
U toku dželse je Huzur primijetio lica mladića radnika da pokazuju
znakove iscrpljenosti i nedovoljnog spavanja, ali oni su radili na
efikasnosti. Huzur je rekao da su brat i sestra koji su bili u upravi
odjeljenja bez prestanka obavljali dužnost. Kao rezultat pali su u
nesvijest. Izgleda da su došli odlučni da ispitaju svoj stepen izdržljivosti.
Huzur je rekao da ovo nije ispravno. Rezultat toga je bio da im po nalogu
doktora nije mogla biti data dužnost zadnji dan. Oni na dužnosti trebaju
također voditi računa da ljudi dobiju dovoljno odmora i da su nahranjeni.
Zajednica Obećanog Mesije a.s. je bila blagoslovljena izvanrednim
dušama. Među prisutnim na dželsi bili su Azijci, rođeni Britanci i
stanovnici VB koji su Afrikanci. Oni koji su obavljali dužnosti bili su
jednako različiti. Djeca su na lijep način obavljala dužnost djeljenja vode.
Mladići, djevojke, žene; svi su svoje dužnosti obavili vrlo dobro.
Ove dželse je bilo osnovano novo odjeljenje Zdravlja i sigurnosti.
Vladini predstavnici su redovito vršili inspekciju raznih dijelova dželse.
Zdravlje i sigirnost pokrivaju sve aspekte dželse i brinuli smo se da možda
bilo kakav nedostatka ne postane izgovor za inspektore. Međutim,
Božijom milošću svi aranžmani su zadovoljili njihov standard. Huzur je
rekao da je u svojoj hudbi u petak skrenuo pažnju na čistoću. Ljudi su
pisali da kažu da je poslije Huzurovog savjeta o tome da se na određena
mjesta stave komadi ćilima i brisači radi blata, opaženo da su poslije
džume tamo već bili postavljeni brisači. Zahodi su također, po
Huzurovom savjetu držani čistim od strane radnika i gostiju. Da ih Allah
nagradi. Također je Božiji blagoslov da su ljudi u stanju da poslušaju
svaku riječ Halife vremena.
Huzur je rekao da je dao nalog da bude podijeljen homeopatik lijek
protiv svinjske groznice svim prisutnim na dželsi. S Božijom milošću,
ovo je bilo u cjelosti provedeno. Odjeljenje za homeopatik lijekove je
ovo uredilo i svaki dan je bilo podijeljeno petnaest do dvadeset kila
ovog lijeka. Miješanje ove količine lijeka nije lahko. On se našalio i rekao
da ne zna da li je ovo odjeljenje miješalo ovaj lijek kako treba ili su
jednostavno davali slatke kuglice, ali je Bog stavio lijek u ove slatke
kuglice. Huzuru je bilo izviješteno da je jedan žena odbila da uzme ove
kuglice. Volonter na dužnosti je odgovorio da je to u redu ako ona ne
želi da posluša Halifu vremena. Na ovo je ova žena bez oklijevanja pružila
ruku da uzme kuglice. Huzur je rekao da su ovo mali blagoslovi, oni
izgledaju mali ali ih je bezbroj.
Huzur je rekao da je obaviješten da se program dželse mogao dobro
čuti u ženskom šatoru. Jedna gošća iz Amerike je otišla Huzuru i rekla
da nije mogla kako treba slušati govore zbog uznemiravanja. Huzur je
rekao da može biti da je takva situacija bila u nekim dijelovima ali
općeniti izvještaj je da je vladala tišina. Jedna studentica iz Amerike,
koja je prvi put prisustvovala dželsi rekla je Huzuru da u ženskom šatoru
nije bilo uznemirenja. Ona je rekla da je imala priliku da sjedi u raznim
dijelovima šatora i da je bila krajnje impresionirana svime. Huzur je
rekao da je raniji prigovor koji je došao iz Amerije također imao svoju
protuprimjedbu iz Amerike. Huzur je rekao da on ne vjeruje da propusti
ne trebaju biti spomenuti, ali je primjetio da je većinom gdje su se
propusti pojavili da je gost bio taj ko je pogriješio. Njemačka dželsa dolazi,
ona je također organizovana na sličan način kao i dželsa VB. Huzur je
rekao da kad Huzur daje savjet, on je manijenjen za sve. Dogodila se
krađa u šatorima gdje su neki ljudi bili smješteni u Islamabadu. Ljudi
trebaju biti pažljivi o svojim vrijednim stvarima i da ih ne ostavljaju iza
sebe. Uprkos ponavljanih najava njihova je greška ako ostave svoje
vrijedne stvari iza sebe. Na svakom mjestu također dođe pogrešna vrsta
ljudi. Nebriga je ostaviti svoje vrijedne stvari u šatoru na otvorenom
mjestu. Ljudi treba ili da ponesu sa sobom sve što je vrijedno ili da ih
pohrane u našem odjelu za čuvanje. Zadatak je službenika dželsa salane
da neprestalno ovo najavljuju. Šatori treba da budu potpuno ograđeni
sa osiguranjem na ulazu. Ovo treba imati na umu na dželsi u Njemačkoj
koja predstoji. Huzur je rekao da je važno da spomene slučajne propuste
da podigne budnost na drugim mjestima.
Općenito, aranžmani za saobraćaj su bili vrlo dobri. Prije dvije godine
prigovor koji je imala policija o saobraćaju, sada je potpuno uklonjen.
Ove godine oni su napisali da možemo otići u štampu i objaviti da da se
krajnje dobro pridržavalo saobraćajnih pravila i da se ovaj stepen discipline
ne može vidjeti negdje drugo. Huzur je rekao da je jedan gost
primijetio da iako su neki policajci prisutni vani, zaista nije bilo potrebe
za njima. Gradonačelnik Altona je također rekao da on nema straha od
nas. Huzur je rekao s Božijom milošću volonteri su radili s krajnjim
entuzijazmom, gosti su također sarađivali, pogotovu izabirući javni
prijevoz. Voz je jako mnogo korišten i ljudi su uživali u tome da su
oslobođeni stresa vožnje. Gosti su rekli da Amir sahibu i menadžmentu
treba zahvaliti pošto su redovito posjećivali i ispitivali o uređenju
smještaju. Huzur je rekao da ovaj uzor treba da se ponavlja širom svijeta.
Huzur je primio bezbrojna pisma zahvalnica MTA za njihovo prenošenje
koje je svima omogućilo da gledaju programe dželse, uključujući i
internacionalni bai’at. Cijeli svijet zahvaljuje muškarcima i ženama
volonterima MTA. Huzur je rekao da on također želi da lično zahvali
svima onima koji su u bilo kojem svojstvu uopće služili u toku dželse i
koji su služili goste. Huzur je rekao da je to učinio u duhu onoga što je
rečeno u hadisu: Bog kaže da onaj ko ne zahvaljuje osobi kroz čiju je
ruku primio Božiju naklonost, kao da ne zahvaljuje Bogu.
Zatim je Huzur predstavio neka osjećanja gostiju dželsa salane koji
su došli izvan Zajednice. Državni predsjednik iz Švedske je pisao da je
prisustvovao kao i organizovao mnoge konferencije u svojoj zemlji.
Međutim, atmosfera različitosti koju je doživio na dželsi bila je
jedinstvena. Nije bilo nikakvih znakova umora poslije sjedenja tokom
dugog uobičajenog toka jer su svi pozdravljali jedan drugog tako toplo.
Jedan Švedski političar je rekao da ono čemu je bio svjedok tokom tri
dana dželse je bilo bez premca. Ljudi su ustajali i sjedali na jedan glas.
Sve je ovo bilo zbog ljubavi jednog pojedinca. On je rekao da je ovo bilo
jedinstveno iskustvo u njegovih 74 godine života. Jedan profesor iz
Kazahstana je napisao da je ovo okupljanje bilo svjedok uspjeha prelijepih
ideologija. Drugi profesor iz Kazahstana je rekao da je ova dželsa bila
prvi korak u predstavljanju Ahmadija zajednice za njega ali on može
reći o njenoj miroljubivoj prirodi. Iskustvo prisustvovanja na dželsi učinila
je da shvati da je za Ahmadi muslimane Božije stvaranje bilo
najdragocjenije jer zauzvrat za njihovo gostoprimstvo oni su samo željeli
Božije zadovoljstvo. Jedan ministar iz Benina je rekao da je Ahmadijat
zaista istinski islam i vjerovatno budućnost islama u svijetu. On je rekao
da je Ahmadijat predstavio visoke vrijednosti duhovnosti i praktično je
manifestacija ‘ljubav svakome mržnja nikome’. On je rekao da je izgledalo
da su ljudi ovdje bili neka druga stvorenja i da nisu imali pojma o
sebičnosti svijeta. On je opazio nesebične službe koje su djeca obavljala,
govoreći da je izgledalo da su ovu obuku dobili dok su još bili u utrobama
svojih majki. Huzur je rekao, iako je kršćanin, ovaj ministar je rekao da
su internacionalni bai’at i Huzurov završni govor promijenili njegov
život. On je rekao da kad god se Božiji ljudi kreću naprijed s Istinom,
svijet im se suprotstavlja. On je rekao Huzuru da Huzur treba da smatra
da ima dijete u Beninu.
Guvrener iz Burkine Faso je rekao da iako su ljudi iz raznih nacija
prisustvovali dželsi, svi su izgledali da su vođe za ljudski rod. On je rekao
da je prošlih dvadeset godina Ahmadijat pridobio srca ljudi Burkine
Faso. Ahmadija zajednica je prošle godine bila nagrađena nagradom
građana ove zemlje od strane poglavara države. Jedna žena muslimanka
koja je član parlamenta u Belgiji, po porijeklu iz Maroka, rekla je da je
prisustvo na dželsi za nju bilo veliko iskustvo. U toku jednog obroka
imala je priliku da sjedi do Begum Sahibe koja joj je objasnila o položaju
Časnog Poslanika s.a.v.s., položaju Isa a.s. kao i dolasku Obećanog Mesije
a.s.. One su govorile oko pola sata. Kasnije, ona se obratila našem
misionaru i rekla da joj je sve objasnila na takav način da je njeno
razmišljanje promijenjeno. Ostala je zadugo u noći tražeći dalje
informacije. Rekla je da joj je Begom Sahiba objasnila stvari na takav
način da nije mogla biti mirna dok ne dobije dalje informacije. Ona je
također rekla da, ako Bog da, ako dođe u Ahmadijat, neće biti sama
nego će i njeni prijatelji i njeni dragi biti s njom. Ona je rekla da kad se
Huzur posebno obratio Arapima u svom završnom govoru, potičući
njihovu vjeru ona je jako jecala zato što pripada Arapskom narodu.
Samo jedan dan prije joj je Begum sahiba objasnila o Obećanom Mesiji
a.s. Rekla je da će iduće godine s njom na dželsi biti i drugi članovi
Parlamenta. Huzur je rekao da su ovi Božiji blagoslovi ubrani kroz nijemo
prenošenje poruke. Jedan od vozača na dželsi je bio Iranac i jedan
omladinac mu je objasnio o Ahmadijatu. Huzur je rekao da ovi napori
rezultiraju u izvanrednim ishodima.
Huzur je rekao da prima poruke odasvuda diljem svijeta, pogotovu
iz Arapskih nacija. Dok je svijet općenito upleten u pohlepu, sluge
Obećanog Mesije a.s. se kreću naprijed s obnovljenom ljubavi. Bio
je izražen snažan žar koji je najteže, ako ne i nemoguće, izraziti. U
skladu sa Božijim obećanjem, u srca ljudi je bila ulivena ogromna
ljubav prema Obećanom Mesiji a.s. nalik kojoj se ne može vidjeti u
ovom svijetu. Ova ljubav se također prevodi na ljubav za Halifat. Da
Allah poveća iskrenost svakog Ahmadi muslimana. Da On također
poveća njihov duh zahvalnosti. Da osovina svih naših života bude
Biće Božije. Da nas Allah osposobi za to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp