U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ar Razzak (Opskrbljivač)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnoj hudbi petkom nastavio temu o Rizk (opskrba/hrana) i o Božijem atributu Ar Razzak (Opskrbljivač). Huzur je rekao da, kao što je spomenuo prošle sedmice, Allah proglašava da je jedini On Opskrbljivač svih stvorenja i čovjeka, koji je najuzvišenije od svih stvorenja; Allah omogućava materijalno kao i duhovno održavanje (hranu). Allah kaže da ako se vjernici uzdaju u Njega On opskrbljuje iz takvih izvora da oni koji ne vjeruju nemaju pojma o tome.
Huzur je rekao da mu pišu Ahmadi muslimani iz raznih zemalja svijeta o njihovom iskustvu kako je Allah blagoslovio njihov posao i daje im izvan njihovih očekivanja. Ovo povećava njihovu vjeru. Činjenica je da je znak istinskog vjernika da kad primi blagoslov njegova pažnja je odmah skrenuta prema Allahu u zahvalnosti. Objašnjavajući dalje, Huzur je citirao ajet 13 iz sure Lukman (31:13): A Mi smo Lukmanu dali mudrost, (govoreći): ‘‘Budi zahvalan Allahu !’’, a ko god je zahvalan, zahvalan je samo za svoje dobro. A ko god je nezahvalan, pa sigurno je Allah posve neovisan, hvale vrijedan.
Huzur je rekao kad je hazreti Ibrahim a.s. molio za svoje potomstvo on je također činio dove za njih da budu zahvalni:
Sura Ibrahim ajet 38.: Gospodaru naš, ja sam, zaista, nastanio neke od potomaka svojih u neobrađenoj dolini blizu Tvoje Svete kuće; Gospodaru naš, da oni mogu obavljati namaz. Zato nakloni srca ljudi prema njima i opskrbi ih plodovima, da budu zahvalni. (14:38) Huzur je rekao kad vjernik opazi Allahove blagoslove on je zahvalan i ovo izaziva povećanje u njegovoj bogobojaznosti i zaista i treba da tako bude. Allah onda daje dalje blagoslove, Svojom milošću i povećava njihov Rizk. On ovako postupa sa onima koji su povećali vjerovanje ili onima koji nastoje da povećaju vjerovanje. Povećanje Rizka (opskrbe) vjernika nije slučajno nego je u skladu sa Božijim obećanjem: I kad je vaš Gospodar najavio: ”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati; a ako budete nezahvalni, Moja kazna je zaista stroga.”(14:8). Huzur je rekao da se može reći o onima koji ne vjeruju da, u skladu sa zakonom prirode, njihov težak rad donosi plod i oni su prema tome nagrađeni, međutim, za vjernika, kad je skupa sa teškim radom tu i vjerovanje i bogobojaznost onda je nagrada mnogo veća i čak i ako postoji neki propust u napravljenom naporu, Allah nadoknađuje taj nedostatak.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah proglasio da je On Rezzak (Opskrbljivač) onog ko posvoji bogobojaznost. Huzur je rekao da je to njegovo lično iskustvo kao i iskustvo Ahmadi muslimana koji mu pišu da, kad je njihova žetva veća nego onih koji nisu Ahmadi muslimani ovi ih pitaju koji su oni dodatni napor učinili da dobiju veći urod. Njihov odgovor je da je jedna desetina ili jedna šesnaestina njihovog prihoda koji daju na Allahovom putu njihov ‘dodatni’ komadić i da je to ono što donosi blagoslove.
Citiajući ajet 4 iz sure At Talak „i opskrbit će ga odakle on ni ne pomišlja „(65:4) Huzur je rekao Allah obezbjeđuje iz neočekivanih sredstava za one koji su ispravni (bogobojazni). Ovaj izvanredni balgoslov ima uvjet; kad Allah manifestuje Svoj atribut Ar Rezzak za Svog roba onda Njegov rob također treba da učini napor u posvajanju i slijeđenju bogobojaznosti.
Obećani Mesija a.s. je rekao da će Allah spasiti od teškoće onoga ko bude odbacio najmanje grijehe radi straha od Allaha. Pozivajući se na ovo Huzur je rekao da on želi da skrene pažnju na sistem državne pomoći koju neke zapdne vlade omogućuju nezaposlenim ili onima niskog primanja da njihov standard življenja dovedu do prihvatljivog stepena. Neke zapadne zemlje su krajnje velikodušne u ovoj novčanoj potpori i Britanska vlada je također hvale vrijedna u ovom poledu. Međutim, Huzur je rekao, ima nekih koji dobivaju ove novčane potpore uprkos toga što imaju male poslove ili zaposlenje koje možda nije upadljivo. Ima nekih koji voze taksi a primaju ove novčane povlastice. Huzur je rekao da je ovo izvan mjerila bogobojaznosti. Ne prijavljivanjem prihoda ovi ljudi podkradaju vladu njenih prihoda od takse. Oni također protuzakonito prisvajaju taksu plaćenu od stanovnika koji se drže zakona i naravno, daleko od bogobojaznosti, oni čine izdaju. Nije važno koliko mali broj ljudi ovo čini, oni ne samo da sebe udaljavaju od Allaha oni također obaraju ugled Zajednice. Huzur je rekao da oni dajući pogrešne informacije postižu dobit od nekoliko funti ali svojim postupcima oni tvrde da Bog nije njihov Opskrbljivač. Vlada je upoznata o ovim stvarima i prije ili kasnije sazna o ovim ljudima i dođe do njih. Huzur je rekao da je vlada upoznata da Ahmadi muslimani ne vraju sistem novčanih povlastica. Ako oni promijene mišljenje onda će se njihovo povjerenje prema Zajednici završiti. Huzur je rekao da je kazao Amir Sahibu da ako iznađe o bilo kome ko se upušta u ovo varanje onda ne treba da se prima njegova članarina. Obustava njihove članarine neće napraviti nikakvu razliku Zajednici uopće i barem će fondovi koje dajemo na Allahovom putu biti čisti. Huzur je rekao da ako neko ne smatra Allaha kao Rezzak (Opskrbljivača) onda Allahova vjera nema potrebe za novcem bilo kojeg pojedinca. Huzur je naredio da ako neko u potpunosti vjeruje u Allaha kao Opskrbljivača onda su Njegovi blagoslovi veliki i ovo zauzvrat stvara zadovoljstvo; i kad je osoba zadovoljna ona ne gleda imetak drugog i ovo pohranjuje bogobojaznost. Huzur je rekao da je njegova dova za svakog pojedinca da nas Allah spasi od svih vrsta pohlepe.
Obećani Mesija a.s. je rekao da jedan znak bogobojaznog – kako je rečeno u Časnom Kur’anu – da ga Allah oslobađa onoga što je nedolično u svijetu i Lično postaje njegov staratelj. Huzur je dodao da čovjek treba da bude ustrajan u toku nevolje da bi se približio Bogu.
To što vi dajete radi kamate, da se poveća imetkom drugih ljudi, to se ne povećava kod Allaha; a što dadnete kao zekat, tražeći Allahovo zadovoljstvo – oni su ti koji će (ovo) povećati. (30:40). Huzur je rekao da neko možda kaže da čak i ako neko prima ovaj novac finansijske potpore (neprikladno) barem plača članarinu na to, tako da to nije važno. Huzur je rekao da Allah ne želi da takav novac bude potrošen na Njegovom putu. On kaže: O vi koji vjerujete! Trošite od dobrih stvari koje ste zaradili, i od onog što Mi za vas izvadimo iz zemlje; i nemojte za trošenje na Allahovom putu namjenjivati ono što je loše… (2:268). Huzur je neprestalno ponavljao da novac zarađen pogrešnim srestvima ne može biti čist. On je rekao ako neko prima potporu zbog bilo kakvog nesporazuma on mora odustati od toga. Zaista Allah kaže da je znak vjernika u Časnom Kur’anu da će njegov Rizk (opskrba) biti čista proglašavajući da oni ‘…udjeljuju od onoga što im Mi dajemo;’ (2:4); Huzur je rekao kradljivci, lopovi i oni koji stvaraju zalihe svi se uzdržavaju, mogu li oni reći da njihova sredstva uzdržavanja dolaze od Allaha? U Pakistanu ljudi zarađuju kroz neopravdana sredstva i onda kažu da im je Allah dao, dok je njihov imetak napravljen iz šejtanskih izvora. U Pakistanu veliki poslovni ljudi imaju riječi ‘Haza min Fazle Rabbi’ (ovo je od milošću moga Gospodara) napisano ispred svojih kuća. Huzur je rekao ‘Inna lillahi.’ Političari također pljačkaju zemlju. Ponavljajući prethodnu tačku Huzur je rekao da svaki Ahmadi musiman treba da bude siguran da njihov prihod bude kroz čista sredstva. Ako žele da povećaju svoj prihod oni treba da nastoje davati u ime Boga i onda da vide kakav rezultat to donosi. Huzur je rekao da mu neki ljudi pišu da su dali riječ o članarini a nisu bili u stanju da predvide svoj prihod ili da imaju teškoće u zapošljavanju; takvi ljudi mogu podrvći reviziji svoju članarinu s bogobojanošću. Citirajući ajet 216 iz sure Al Bakara (2:216) Oni tebe pitaju šta da potroše. Reci: ”Šta god želite potrošiti od (svog) imetka, trošite ga za roditelje, i bliske rođake, i siročad, i siromahe, i putnike. A što god dobro činite, sigurno Allah to dobro zna Huzur je rekao da vjernik uvijek nastoji da potroši koliko god je moguće na Allahovo putu. Sigurno ima nekih koji podnose teškoće ali ne smanjuju svoju članarinu.
Huzur je skrenuo pažnju na dovu Časnog Poslanika s.a.v.s. koja je, rekao je, najznačajnija u sadašnjem dobu. Njen preijevod glasi: ‘o Allahu ja tražim od Tvog znanja ono što je dobrotvorno/korisno, opskrbu (Rizk) koja je čista i djela koja su vrijedna da budu primljena.’Huzur je rekao da je u svojoj prethodnoj hudbi iznio da je jedno značenje riječi Rizk udio i udio može biti i dobar i loš. Citiajući ajet 83 iz sure Al Vakija: Da li vi od poricanja toga pravite svoja sredstva za život? (56 :83), Huzur je rekao da ova sura spominje sretne i nesretne ljude od ‘onih ranijih’ i od ‘onih kasnijih’. Naprijed spomenuti ajet navodi one koji prave svoja sredstva za život od odbijnja (istine), oni su lišeni bilo kakvog straha od Boga i jedino imaju strah od svijeta i završe u zagrljaju šejtana. Neki od ovih ljudi koji imaju strah od svijeta i drugi koji sebe smatraju vjeskim učenjacima ne žele da vjeruju istinu zato što se boje da će tako izgubiti moć koju imaju nad masama kroz svoju ‘vjersku’ platformu.Ukratko, politčari i hodže, zbog svoje nečiste zarade sebe lišavaju duhovne hrane koju je Allah poslao u ovo doba. Njihov zadatak ostaje jedino da odbiju istinu. Danas gdje god u svijetu postoji opozicija Ahmadijatu političari i hodže su zajedno. Upotpunjavanje sto godina našeg halifat je među njima rasplamsalo osjećanja ljubomore i zlobe. Političari nisu zanteresovani za religiju, međutim, ako ne budu slušali hodže oni se boje da će izgubiti glasove i da će izgubiti Rizk (opskrbu) koja nije čista. S jedne strane hodže se jedino boje gubitka svoje zarade koju prave u ime medresa i njima sličnih. Njihov Rizk je ovisan o poricanju istine i to je razlog što oni odbijaju istinu i prave svoja sredstva za život. Njihov kraj je kako Kur’an navodi u suri 56 ajet 95 i prženje u vatri Džehennema.. U Pakistanu kao i u Indoneziji opozicija protiv nas je zbog saveza političara i hodža. Oni od masa prave budale potičući ih da se dignu radi svoje vjerske ‘časti’.
Ahmadi muslimanima Huzur je rekao da budu ustrajni i strpljivi i da se mole Bogu. Mi smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s. i ovo nas čini bližim Allahu i On daje radosne vijesti onima koju su blizu Njemu. Huzur je rekao da je jedan despot u Pakistanu jedanput proglasio da će nas on dovesti do prosjačkog štapa. Šta se dogodilo njemu svima je poznato, dok je Zajednici bila pokonjena finansisko proširenje i na pojedinačnom kao i na zajedničkom nivou. Drugi despot je nastojao da nas spriječi u djelovanju u svakom smislu riječi i svijet je, doista, također vidio njegov kraj. U međuvremenu, Božijom milšću, putevi i sredstva našeg napreka i širenja su široko otvoreni. Allah je manifestovao na svaki mogući način da je naš Opskrbljivač i naš Gospodar baš kao što kaže u suri 51 ajetu 59: Zaista, Allah je Taj koji daje opskrbu, Moćni i Jaki. Huzur je rekao da je poslije 27. maja 2008. poraslo proganjanje protiv Amadi muslimana u Pakistanu. Ahmadi studenti medicine, neki od njih na zadnjim godinama studija, bili su izbačeni sa koledža u Faisalabadu. Progonitelji su umišljali da su sa svojom Rizk (opskrbom) zaprijetili da će ovi studenti možda odbiti Obećanog Mesiju a.s. U drugim gradovima Ahmadi kuće su zapaljene. Oni pretpostavljaju da ćemo mi trampiti svoju vjeru. Oni ne znaju da mi vjerujemo u Moćnog, Snažnog Boga.
Ahmadi muslimanima Indonezije Huzur je rekao da iako oni nisu imali situaciju zabrane ali je bila naprvljena situacija koja je ravna zabrani. Ahmadi u Indoneziji treba da se usredsrede na molitve. Allahova milost se povećala u Pakistanu (uprkos proganjanjima) i ovo će biti ponovljeno u Indoneziji. Huzur je rekao da nije daleko vrijme kad će se njima vratiti njihova lukavština. Huzur je tražio od Ahmadi muslimana da mole (Boga) za Ahmadi u Pakistanu i Indoneziji.
Huzur je rekao da naredne sedmice ide u posjetu USA i Kanadi. Bile su napravljene revnosne pripreme tamo za stoljetnicu halifata i obje ove zemlje će također održati svoje godišnje skupove (đelse). Huzur je rekao da su ljudi u ove dvije zemlje izrazili snažnu želju da ih Huzur posjeti, da susret lično ima mnoge prednosti. Huzur je rekao da je ovo njegova prva posjeta USA, da Allah manifestuj Svoju pomoć i podršku u toku ove posjete i da ovo putovanje bude blagoslovljeno na svaki način i da svi ciljevi ovog putovanja budu ostvareni. Huzur je rekao da mi dajemo nove zavjete za novo stoljeće (Halifata), da Allah također ulije u nas novi duh. Huzur je molio Allaha da olakša bilo koje poteškoće putovanja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp