U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahov atribut Al Hasiab (onaj koji Svodi račun)

Kratki sadržaj

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom održao govor o Božijematributu Al Hasib (onaj koji Svodi račun). Objašnjavajući značenje riječiHasib, Huzur je rekao da ona označava nekog ko razračunava (svodiračun) i uzima obračun ili ko je uzvišen, dovoljan, onaj ko odgovara spravom mjerom. Sve ove odlike se ne mogu naći do savršenstva kodljudskih bića i ako one mogu postojati u Savršenom Biću onda je toBiće Allah i zato je jedan od njegovih atributa Al Hasib.

Huzur je objasnio ovaj predmet citiranjem ajeta 87 iz sure An-Nisa:

“A ako vam neko dadne poklon (i kad vas pozdravi s dovom),uzvratite boljim od toga ili bar istim. Sigurno, Allah uzima obračunza sve stvari.” (4:87)

i objasnio vrijednost uvođenja pozdrava asselamualeikum i odgovaranjana njega na još bolji način. Huzur je rekao da ova osnovna islamskanaredba nije samo garancija njegovanja naših vlastitih dobrihunutrašnjih odnosa nego je to također jedinstvena formula za poticanjei unapređivanje dobrih odnosa sa ljudima izvana. Muslimanima je utom pogledu naređeno da promovišu osjećanja uzajamnudobronamjernost i od njih se traži da na dobronamjernost odgovore najoš bolji način. Ovo je njihova moralna i društvena obaveza i ako je onine budu slijedili bit će odgovorni za to. Huzur je rekao da samo religijaislam ima ovaj izvanredan i sadržajan izraz pozdravljanja prilikomuzajamnih susreta. On znači slanje mira drugom i da im želimo sigurnostod svih vrsta teškoća. Kad je ovaj pozdrav uručen iskreno i srdačno, onpromoviše osjećanja ljubavi, naklonosti i bratstva. Naređeno je da nanjega odgovorimo na još bolji način, zato zauzvrat na asselamualeikumtreba da kažemo vealeikumassalam verahmetullahi veberekatuhu, to jestneka je i mir nad vama također i neka Allahova milost i blagoslovibudu s vama.

Huzur je rekao da je temeljna misao ovog pozdravljanja takva dapromoviše društveni mir. Časni Poslanik s.a.v.s. je strogo naglašavaopotrebu promovisanja nazivanja asselamualeikum i njegovi ashabi suse nadmetali jedan s drugim u ovoj stvari. Jedan mladi ashab po imenuQalda bin Hanbal bio je poslan s nekom hranom Časnom Poslanikus.a.v.s.; ušao je u kuću bez traženja odobrenja ili bilo kakvog pozdrava.Poslanik mu je rekao da se vrati napolje, kaže asselamualeikum i tražiodobrenje da uđe. Huzur je rekao da je ulazak u nečiju kuću bezodobrenja pogrešno i da je najbolji način traženja odobrenja da glasnokažemo asselamualeikum, tako da ovaj niz dova može započeti susret.Časni Poslanik s.a.v.s. je dozvolio ashabima da na pijaci sjede radi potrebeali im je objasnio da je među ‘pravilima na cesti’ da pozdrave bilo kogako prolazi. Zato što je vjernik jamac mira drugog vjernika. Huzur jerekao da je vrlo žalosno da su danas muslimani zaboravili Božiju naredbui ubijaju jedan drugog.

Jedanput je ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. došao drugom i pitao gada s njim pođe na pijacu. Oni su prohodali oko pijace i vratili se. Poslijenekoliko dana ovaj ashab je ponovo pitao svog druga da idu napolje.No, on je rekao da će mu se pridružiti ako treba da nešto kupe, ali dane vidi smisla da jednostavno hodaju po pijaci. Na ovo je ashabodgovorio da je išao napolje tako da može izreći selam drugima i takočiniti dovu za njih i dobiti neke dove zauzvrat i staviti u praksu ovunaredbu promovisanja nazivanja selama. Takvo je bilo stanje ashabada su uzimali ozbiljno poruku stavljanja u praksu čak i najmanjenaredbe. Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da posvete posebnupažnju u ovom pogledu.

Allah kaže da će nagraditi osjećanja dobronamjernosti. Ako nekoprimi ispruženu ruku u dobronamjernosti bit će nagrađen za to, ako toodbije, bit će smatran odgovornim. Huzur je rekao da je drugaperspektiva ovoga da je Obećani Mesija a.s. došao u ovo doba kao jamacmira i sigurnosti. On je s krajnjom samilošću dao svoju poruku mirakroz pisanja i knjige. Međutim, ogroman dio muslimana svijeta ne samoda nisu odgovorili na njegovu poruku, zapravo su suprotno ovoj naredbida odgovore boljim pozdravom, oni odgovorili uvredljivo. Uprkosnjegove tvrdnje da je od Boga i da je poslan za njihovo dobro, muslimanisu stali zajedno s ljudima drugih vjera i suprotstavili mu se. Ono što jebilo potrebno bilo je da oni budu ti koji potvrđuju pretskazanje o Mesiji,da mu pomognu u širenju poruke pobožnosti; poruke koju je prvobitnodonio Časni Poslanik s.a.v.s. Međutim, oni su uradili posve suprotno.

Oni su išli tragom takozvanih vjerskih učenjaka i zaboravili su ovunaredbu, i ne samo da su to zaboravili, oni su na mir i slogu odgovoriliekstremizmom.

Huzur je pročitao slijedeći isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. daobjasni samilost i poniznost s kojima je on izrazio svoju poruku svijetus ciljem da ga spasi od uništenja. On kaže:

“Danas, u svrhu prenošenja poruke na uvjerljiv način, ja sam odlučioda objavim četrdeset saopćenja koji pozivaju one koji su mi se suprotstavilii negirali me, tako da na Sudnjem danu budem u stanju da se zauzimampred Allahom, Jedinim, da sam ispunio svrhu za koju sam bio poslan.Tako, s punim poštovanjem i poniznošću, ja šaljem ovo saopćenjemuslimanskoj ulemi i kršćanskim svećenicima, i hindu i arja vođama,koje ih obavještava da sam ja bio poslam svijetu radi reforme morala,naučnih i duhovnih slabosti i grešaka. Ja slijedim stopama Isaa a.s., i, uovom smislu sam nazvan Obećani Mesija. Meni je naređeno da kroz čudesneznakove i uzvišena učenja širim istinu u svijetu. Ja sam protivan upotrebisablje u potporu vjere i protivan sam ubijanju Allahovih stvorenja u imereligije. Ja sam određen da, koliko god je za mene moguće, uklonim sveove greške iz umova muslimana i da ih pozovem čistom moralu, ustrajnosti,blagosti, pravednosti i bogobojaznosti. Ja proglašavam svim muslimanima,kršćanima, hindusima i arjasima da ja nemam neprijatelja u svijetu. Javolim ljude s ljubavlju kakvu draga majka ima za svoju djecu i čak većom.Ja sam neprijatelj samo lažnih načela koja ubijaju istinu. Ljudskosaosjećanje je moja dužnost, i moj je princip odbacivanje neistine,idolopokolnstva, svake vrste lošeg vladanja i prijestupa, nepravde inemoralnosti. Ono što je pobudilo moje suosjećanje je da sam ja otkriozlatni rudnik i da sam bio obaviješten o pohranjenom dragom kamenju.Bio sam dovoljno sretan da u ovom rudniku nađem sjajni i neprocjenjividijamant. Njegova vrijednost je tako velika da kad bih njegovu cijenurazdijelio cijelom čovječanstvu, svaki bi postao bogatiji od osobe kojaposjeduje najveću količinu zlata i srebra u svijetu. Šta je taj dijamant? Toje istinski Bog, i približiti Mu se znači prepoznati Ga, vjerovati istinski uNjega, osnovati odnos istinske ljubavi s Njim i primiti istinske blagosloveod Njega. Nakon što sam našao tako veliko bogatstvo, bila bi velikanepravda da ljude lišim toga i da umru od gladi dok sam ja u izobilju.Ovo ja neću uraditi. Moje srce izgara nad promatranjem (i razmišljanjem)o njihovom siromaštvu i gladi. Moja duša je na muci videći njihov mrak inevolju. Ja želim da njihovi domovi budu ispunjeni nebeskim bogatstvomi da steknu toliko ovih dragulja istine i sigurnosti da budu ispunjeni kolikogod je njihova mogućnost.’

(Prijevod uzet iz knjige ‘Suština islama’, tom IV, str. 164-166. Originalurdu iz Arba’in br. 1, Ruhani Khaza’in, tom 17).

Allah kaže: “…Zaista Allah uzima obračun svega.” Međutim, jedini On zna kako će uzeti obračun. Ako muslimani zastanu i razmisle osvom sadašnjem stanju to će ih ispuniti strahom; može li biti da ih je Allah počeo privoditi obračunu na samom ovom svijetu. Uprkos togašto su ‘najbolji narod’, oni su dovedeni do toga da prose od drugih i izovog razloga, snage koje se suprotstavljaju islamu nastavljaju da ihprisiljavaju da rade po svojoj glavi. Huzur je rekao da su Ahmadimuslimani sigurni da će islam pobjediti kroz istinskog i revnog poklonikaČasnog Poslanika s.a.v.s. ali je također njihova odgovornost da obavijesteostale muslimane da razumiju poruku Obećanog Mesije a.s. i u savršenojpokornosti se pridruže njegovoj zajednici. Muslimani će onda vidjetikoliko će mnogo moći nakupiti, kako će ponovo uspostaviti svojizgubljeni ugled i čast i kako brzo će se raširiti miroljubiva poruka islama.

Ovo će značiti da muslimani na veličanstven način odgovaraju naveličanstvenu poruku dobronamjernosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Kadbi samo muslimani shvatili ovu stvar. Što se tiče onih od nas koji smoimali sreću da dođemo u bai’at Časnog Poslanika i Obećanog Mesije,mi treba da učinimo ogroman napor da ovu poruku, za koju je našučitelj s.a.v.s. imao ogromnu ljubav, uputimo drugima.

Huzur je naveo ajet 128 iz sure Teuba u pogledu ovoga:

“Uistinu vam je došao Poslanik od vas; njega žalosti to da ćete upastiu nevolju; on žudi za vama (tražeći dobrotu); (i) vjernicima (je)samilostan, milostiv.” (9:128)

i objasnio nepokolebiv samilost i dobronamjernost Časnog Poslanikas.a.v.s. prema onima koji su ga slijedili kao i prema onima koji su gaproganjali. Huzur je rekao da je stajalište Obećanog Mesije a.s. vezanoza naprijed spomenuti isječak također bilo potpuno u skladu sa njegovimučiteljem. Okrutnost i proganjanje koje su mu zadali idolopokloniciMeke nisu uticali na samilost i saosjećanje Časnog Poslanika s.a.v.s.prema njima. Danas je ovo osjećanje to što sljedbenici njegovog istinskogi revnog poklonika trebaju težiti da oponašaju. Ne samo da trebamo saentuzijazmom uputiti ovu poruku drugima nego također treba danačinimo usrdne dove za Allahovu pomoć da naša nastojanja urodeplodom. Prema naredbama Časnog Poslanika s.a.v.s., prihvatanjemImama ovog doba, mi smo odgovorili na poruku dobronamjernosti iuključeni smo među one vjernike koji slijede pismenu preporuku Časnogučitelja s.a.v.s. i u saosjećanju pokazuju svijetu načine (puteve)pobožnosti. Radi ovoga mi sebe također stavljamo u teškoće, kao što jeizraženo u našem zavjetu – da žrtvujemo svoje živote, imetak, vrijemeitd. Huzur je dodao da ako je bilo ko prognan radi vjere to je Ahmadimusliman. Objašnjavajući gornji ajet Huzur je rekao da Časni Poslaniks.a.v.s. nije samo bio samilostan i milostiv prema ljudima njegovogvremena. Njegove značajne dove su bile za muslimane svakog doba doSudnjeg dana. S ciljem da imamo udjela u blagoslovima njegovih dova,mi također trebamo pokazivati uzore uzajamne ljubaznosti, oprosta isamilosti. Možda ćemo onda biti u stanju da utemeljimo takav društveniporedak čiji je temelj položio Časni Poslanik s.a.v.s. Huzur je rekao da uskladu sa zavjetom ‘…slijedite mene…’ (3:32) naša je obaveza danastojimo i usadimo ovo razmišljanje.

Citirajući ajet 129 iz sure Teuba:

“A ako se oni okrenu, ti reci: ‘Za mene je dovoljan Allah. Nemaboga osim Njega. U Njega se ja uzdam, i On je Gospodar uzvišenogArša.” (9:129)

Huzur je objasnio da pobjeda ljudi upućenih od Boga i njihovihzajednica nije ometena izdajnicima i takvih kao oni. Allah je proglasioi historija religije je učinila jasnim da oni koji se okrenu su ti koji idu kauništenju. Za Allahove poslanike On je dovoljan, baš kao što je bio zaPečata svih poslanika s.a.v.s. za kojeg je Šerijat bio usavršen. Uobjašnjenju ajeta 9:129 Huzur je rekao da, Bože sačuvaj, ovo ne značida je Časni Poslanik s.a.v.s. želio da utemelji svoje vlastito kraljevstvo.Allah je to ovdje izvijestio – da je On Gospodar moćnog prijestolja i daje Poslanik s.a.v.s. samo želio da utemelji kraljevstvo Allahovogprijestolja, on je bio najrevniji poklonik Gospodara svih svjetova, poslanda utemelji Allahovo kraljevstvo a sa utemeljenjem Allahovog kraljevstvabilo je ispunjenje kraljevstva Poslanika s.a.v.s. na srca i umove ljudi.

Huzur je rekao da danas Allah ispunjava Svoje obećanje krozObećanog Mesiju a.s. jer njegovi sljedbenici nastoje da upute ovu porukudo svih krajeva svijeta. Baš kao što je naš učitelj s.a.v.s. rekao da jeAllah dovoljan za njega, mi također, s njegovim blagoslovima,proživljavamo mjeru ovoga zato što njegova učenja upućujemo dalje sciljem da utemeljimo mir i ljubav, ispunjavanje prava jedni drugih i dastvorimo zrak sigurnosti – ciljeve za koje je Obećani Mesija a.s. došao.Huzur je rekao da ovo ne trebaju biti samo proglasi za nas. Kad miovu poruku upućujemo drugima, naše vlastito stanje treba da učiniočitim da činimo napor da budemo istinski vjernici. Da nas Allahosposobi da koristimo sve svoje sposobnosti i mogućnosti za ovajznačajan cilj, da budemo udaljeni od ovosvjetskih strahova i pohlepe ida nastavimo da težimo za ciljem zbog kojeg je Obećani Mesija a.s.došao i da uvijek imamo u vidu. ‘…Allah je dovoljan za mene…’ i ‘…Ja seu Njega uzdam…’.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp