U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ašaafi ‘Izlječitelj’

Kratki sadržaj

 

Poslije učenja sure Al Fatiha, Huzur a.t. je započeo hudbu opisivanjem
stanja bolesti ljudi širom svijeta koji su napadnuti bolestima i o kvalitetu
zdravstvene brige koju primaju, ovisno od toga da li žive u razvijenim
zemljama ili zemljama trećeg svijeta. Huzur a.t. je rekao da u stanovitim
uvjetima, ljudi napadnuti izvjesnim bolestima traže odgovarajuću
medicinsku brigu na modernim sredstvima, pa ipak se možda oporave
ili ne oporave. Slično, u nedovoljno razvijenim zemljama, opaženo je
da mnogi napadnuti bolešću nemaju mogućnosti ili sredstava da traže
medicinsku pomoć, pa ipak se oporave kroz moć molitve svojih starješina
ili svojih dragih. Ovo dokazuje da je zaista Bog, Izlječitelj, taj koji ima
moć da podari zdravlje i izlječenje, i vjernik ima čvrstu vjeru u ovaj
Allahov atribut. Zaista oporavak osobe napadnute bolešću do potpunog
ozdravljenja je vjerom nadahnjujuće čak za vjernika. Allah obezbjeđuje
ozdravljenje ne samo za ljudska bića, nego za Svoje cijelo stvaranje,
uključujući životinje, kao i bilje. Huzur a.t. je rekao na ovaj način, Bog
ne samo da obezbjeđuje fizičko izlječenje nego i psihičko, i za taj cilj
On šalje ljudima Vjerovjesnike i Poslanike i pobožne ljude da ih upute;
međutim u ovoj hudbi, Huzur a.t. će se usredsrediti na to da Bog
obezbjeđuje fizičko ozdravljenje ljudi.
U moderno doba, čovjek je napravio veliki napredak na polju medicine
i medicinske tehnologije, no to je zbog inteligencije koju je Bog
dao čovjeku kao naklonost njemu da je on u stanju da napravi ovakav
napredak. Istinski vjernik se uvijek okreće samo Allahu za izlječenje.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao ljekarima: “Vi ste samo ublažitelji svom
pacijentu. Njegov liječnik je On Koji ga je stvorio, to jest Allah.” život
Obećanog Mesije a.s. također baca svjetlo na ovu temu gdje nalazimo
da on nije želio da uzme tretman od ljekara koji nije imao vjeru u
postojanje Boga i vjerovao je da moć izlječenja leži u njegovim vlastitim
rukama, jer takav liječnik bi tvrdio božanstvo za sebe.
Huzur a.t. nas je podsjetio da je moderni napredak u medicinskoj
tehnologiji i hirurgiji priuštilo čovjeku duži životni vijek i popravilo
kvalitet njegovog života, ali ovo ne treba da razvije mišljenje da je
čovjek stekao božanske atribute i da od sebi može osigurati izlječenje.
Treba da zapamtite da ovaj napredak također pripada Bogu Lično koji
je omogućio čovjeka da stekne znanje da razvije ove tehnologije. Huzur
a.t. je skrenuo pažnju Ahmadi doktora i liječnika širom svijeta da prvo
i prije svega zapamte ovaj princip da je jedino Bog Izlječitelj i skupa sa
tretmanom, oni treba da mole za svoje pacijente s ciljem da osiguraju
Božije zadovoljstvo. Ova čvrsta vjera u Boga pokazana od Ahmadi
doktora dat će im bolju sposobnost da liječe, i njihova vjera u Boga će
se povećati, što će zauzvrat učiniti da se povećaju u duhovnosti. U drugu
ruku, ljudi napadnuti bolešću također ne treba da misle da će to što
posjećuju određenog doktora ili određenu bolnicu postati uzrok njihovog
izlječenja, nego da je jedino Božija milost i samilost to što će im dati
oporavak do potpunog ozdravljenja. Huzur a.t. je rekao da pisma koja
prima iz cijelog svijeta u kojima ljudi traže dove za svoje drage koji
prolaze kroz medicinske probleme svjedočenje je činjenici da Ahmadi
muslimani imaju čvrstu vjeru u izlječiteljsku moć dova i oslanjaju se
isključivo na Boga za potpuno izlječenje. Oni koji vjeruju da izlječenje
dolazi od određenih doktora koračaju granicama skrivenog širka
(pripisivanja partnera Allahu). Huzur a.t. je naveo događaj iz života dr
Mir Muhammeda Ismail sahiba, čiji je bratić umro na njegovim rukama,
uzrokujući da njegova snaha uvidi da istinsko izlječenje dolazi samo od
Boga, i doktor jedino igra ulogu posrednika omogućavanja tretmana,
koji samo može biti koristan ako Bog tako hoće, i to je razlog zašto se
traže dove na svakom koraku ovog puta.
Bog je obezbjedio lijek za svaku bolest, i mnoge trave i insekti imaju
takve lijekove (na primjer zmijin otrov). Jedan takav primjer je primjer
pčele – da opiše medicinska svojstva meda, Časni Kur’an je upotrijebio
termin “Šafa-ul lin-naasi” to jest
“u tome je zdravlje za ljude.” (16:70)
Istraživanje meda je omogućilo mnoge koristi svijetu. Ovih dana,
međutim, pčela je napadnuta izvjesnom bolešću – koju izaziva virus –
koja izaziva njihovo široko rasprostranjeno izumiranje i istraživači su
zabrinuti da, ako uskoro ne nađu lijek, pčele možda izumru širom svijeta
ili u određenim dijelovima svijeta za nekoliko godina. Huzur a.t. je,
međutim, dao svoje razmišljanje u ovoj temi govoreći da, pošto je pčela
bila spomenuta u Časnom Kur’anu koji je knjiga za sva vremena, pčela
nikada neće izumrijeti; međutim, ona možda nestane iz određenih
oblasti kao forma kazne. Pošto je sistem objave također povezan sa
pčelom, Bog će to zasigurno učiniti znakom za one koji vjeruju u Njegovo
jedinstvo. Huzur a.t. je poticao Ahmadi muslimane da idu u istraživanje
ovog polja i drugih oblasti, jer će im to dati priliku da se čvrsto utemelje
u razvijenim zemljama. Ako ima nekih Ahmadi muslimana koji već
rade u ovoj oblasti (istraživanja pčela), treba da odmah kontaktiraju
Huzura.
Huzur a.t. je spomenuo neke događaje iz života Časnog Poslanika
s.a.v.s. koji je otkrio neke pojedine vrste hrane da sadrže ljekovitu moć.
Neke od njih su hurme, med, kalonji (sjeme crnog luka), određena
vrsta jestivih gljiva (korištenih za liječenje očiju), voda (lijek protiv
temperature), itd. Izviješteno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. također
rekao da, ako muha (ili insekt) padne u tekućinu, treba da je cijelu
potopimo u tu tekućinu, zato što jedno krilo ima ljekovitu sposobnost,
dok drugo ima infektivnu sposobnost. Ova informacija, koja je od Allaha
bila unaprijed kazana Časnom Poslaniku s.a.v.s. prije 1400 godina,
nedavno je bila otkrivena od istraživača koji su na muhi našli protiv
bakteriološku i antibiološku sposobnost. Jedan istraživač u Tokiju čak
tvrdi da muhe mogu povećati imunološki sistem i da imaju enzime koji
ubijaju stanovitu bakteriju. Vračajući se glavnoj temi, Huzur a.t. je
istakao da je Časni Poslanik s.a.v.s. uvijek insistirao na dovi i sadaki
(davanju u dobrotvorne svrhe) da pomognu u liječenju bolesti, kao i
da osoba treba da isključivo ovisi o Bogu za oporavak od svake vrste
bolesti. Huzur a.t. je naveo određene druge događaje iz života Časnog
Poslanika s.a.v.s. gdje je on izliječio svoje drugove moleći se Allahu
dž.š. za Njegovu dobrotvornost. Huzur a.t. je dalje objasnio ovu tačku
opisujući nekoliko događaja iz života Obećanog Mesije a.s., koji je
također omogućio lijek za ljude tek moleći (Boga) za njihovo
ozdravljenje, imajući čvrstu vjeru u Božije izlječiteljske sposobnosti.
Najvažnija stvar da zapamtimo je da bolest i zaraza dolaze od Boga, i
da tako zdravlje i izlječenje dolaze samo od Boga; zato osoba treba da
padne na sedždu pred Njim i moli za Njegovu milost i traži Njegovu
božansku pomoć i čvrsto vjeruje u Njegov atribut Ašaafi i onda ostane
zadovoljan s Njegovom voljom. Da Allah primi naše molitve u prilog
naših dragih i podari zdravlje svima. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp