U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji Atribut Al Aziz (Moćni)

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao ajet 19 iz sure Al Imran (3:19) i dao izlaganje o
manifestaciji Božijeg atributa Al Aziz (Moćni). Prevod ovog ajeta glasi:
“Allah daje ovo svjedočenje pravedno, da nema boga osim Njega – i
meleci i oni koji posjeduju znanje (svjedoče o ovom) – nema boga
osim Njega, Moćnog, Mudrog.”
Huzur je rekao da je cilj Ahmadija Zajednice da usadi shvatanje
pobožnosti, bogobojaznosti (takve) i Božijeg jedinstva, i da nastavi da
to utemeljuje u svijetu predstavljanjem živog opisa toga; da utemelji
kraljevstvo tog Boga koji je stvorio svemir u kojem (planeta) Zemlja
ima kapacitet tek jedne tačke. Što se tiče nas ljudskih bića koji po ovoj
Zemlji idemo naduveno, mi nismo ništa poređenjem (s tim) i puka je
Allahova milost da je nama ljudima dao status ‘najuzvišenijih od svih
stvorenja’. On nam je rekao da je cilj našeg stvaranja da nastojimo da
postanemo Njegovi istinski robovi. Međutim, većina ovog svijeta nije
spremna da razmišlja nad ovim i zadubljena je u razonodi ovog svijeta
i okaljana šejtanom. No, oni koji imaju vjeru vode računa o činjenici
da Jedini Bog, Koji je Moćan i Koji je Stvaraoc i stvorio je neograničena
razna stvorenja na ovoj Zemlji, nije imao potrebu da Ga ljudska stvorenja
obožavaju i da utemelje Njegovo kraljevstvo na ovoj Zemlji. Uza sve to,
On je ljudima dao mudrost i pronicljivost skupa sa slobodnom voljom
da vjeruju u poslanika ili da ih odbiju.
Allah kaže da su Njegovi robovi oni koji Ga smatraju vrijednim
obožavanja, koji postupaju u skladu sa Njegovim naredbama koje su
donijeli Njegovi poslanici, naredbama koje su bile usavršene u obliku
zadnje Knjige vjerskog zakona objavljene Časnom Poslaniku s.a.v.s..
Prema ovom učenju Obećani Mesija je bio poslan u podređenosti Časnom
Poslaniku s.a.v.s. tako da će on učiniti da svijet spozna istinskog Boga i,
pošto ukloni ambis (jaz) stvoren između čovjeka i Boga, ponovno
utemelji živi odnos između čovjeka i Boga. To je zaista zadatak svakog
pojedinca između nas: da ovu misiju dalje uputi.
Huzur je iznio opažanje da je Bog neograničene moći i može biti
imati prevlast kad On odabere; kakvu je onda On imao potrebu poniznih
ljudskih bića da utemelje Njegovo kraljevstvo, kraljevstvo koje pripada
Njemu na prvom mjestu?
Bog je dao čovjeku slobodnu volju i rekao mu razliku između pravog
i krivog, i kad čovjek stavlja dobra djela u praksu on je među onima
koji utemeljuju Božije kraljevstvo i bit će primalac izvanredne nagrade.
S druge strane su oni koji se upuštaju u širk (pripisivanje partnera s
Allahom) i koji će biti kažnjeni. Prema tome Allah nema nikakve potrebe,
zapravo je potreba čovjeka da postigne Allahovo zadovoljstvo i nagradu.
Huzur je rekao Allah Sebe manifestuje neprijateljima poslanika tako
što ih savlada. Časni Kur’an ovo spominje nekoliko puta. Dogodilo se
tako da su u toku života svakog Božijeg poslanika njihovi neprijatelji
bili učinjeni znakom upozorenja. Na primjer u vrijeme Musa a.s. Faraon
je tvrdio da je bog ali je tražio oprost kad se suočio sa smrću, onda kad
ga je Allah obavijestio da je njegovo vrijeme prošlo i da će on i njegovo
tijelo biti znak upozorenja za preostala vremena. Huzur je rekao da je
ovo zaista tačno onako kako se dogodilo. Faraon je doživio svoj kraj
zbog nadolaska vode, i plima i oseka ovog nadolaska vode je bila s
Božijom naredbom.
Huzur je dodao da je Pečat svih poslanika s.a.v.s., koji je bio poslan
da utemelji Božije kraljevstvo na cijeloj Zemlji, započeo život kao siroče,
kojeg je Allah odabrao od samog početka, koji je bio izuzetno pobožan
od početka, koji je drugima izgledao slab ali koji je od djetinjstva bio
odabran za uputu svijeta. Ako ikada može postojati odraz Boga među
ljudskim bićima, to je bio ovaj savršeni čovjek s.a.v.s. Proganjanje i
okrutnost koje je podnosio u svom životu bilo je posrtanje pa ipak
pobjeda Meke svjedoči činjenici da je to bio rob istinskog Boga – Koji je
Moćan i Snažan – koji je bio pobjednik i tri stotine šezdeset preostalih
idola pagana Meke nisu bili ni od kakve pomoći.
Citirajći ajet 28 iz sure Saba (34:28) Huzur je rekao da je zaista
pobjeda Meke i širenje islama izvan Arabije u toku života Časnog
Poslanika s.a.v.s. veliki znak Allahove moći, jer je on utemeljio Božije
kraljevstvo na ovoj Zemlji i idoli pagana nisu mogli ništa uraditi.
Huzur je rekao da era Časnog Poslanika s.a.v.s. nije prestala sa
njegovom smrću; na vrhuncu svakog stoljeća Allah je poslao Mudžadida
(reformatora) da utemelji Njegovo kraljevstvo i Njegovo jedinstvo i onda,
prema radosnim vijestima i pretskazanju Časnog Poslanika s.a.v.s.
dogodio se dolazak Mesije.
Huzur je objasnio da je Obećani Mesija a.s. bio zanemaren od svoje
porodice od ranog doba zbog toga što je bio stidan i samo je bio
zainteresovan o istinskom Bogu. Ova stidljiva i povučena osoba je bila
ta koju je Bog odabrao da ponovno uspostavi Njegovo kraljevstvo, to je
bio onaj koji se uvijek mogao naći u čošku džamije. Jednom kad je ova
‘slaba’ osoba postala istinski Božiji rob zadivio je svijet svojim dubokim
znanjem i pronicljivošću. Huzur je rekao da mnogi Arapi pišu Huzuru
poslije čitanja pisanja Obećanog Mesije a.s. na arapskom jeziku (on
formalno nije bio obučavan u arapskom jeziku) i potvrđuju da ova
pisanja mogu jedino biti od onoga ko ima Allahovu potporu i pomoć.
Danas su njegovi sljedbenici rašireni svuda širom svijeta i ovo je
dokaz da Allah odabire koga god On hoće da utemelji Njegovo
kraljevstvo. Prvobitno su to bile dove Časnog Poslanika s.a.v.s. koje su
oživjele ove duhovno mrtve a danas su to dove njegovog poklonika
zahvaljujući kojima ova Zajednica napreduje, i mi smo, tako reći,
ubrojani među one koji utemeljuju Božije kraljevstvo na Zemlji, bez
ikakvog napora s naše strane. Mi možemo biti primaoci ove milosti sve
dotle dok imamo ispravno shvatanje i pronicljivost.
Huzur je rekao da je istinska moralnost da dalje napredujemo od
očiglednih morala i razvijemo pronicljivost o istinskom Bogu, ovo je
razlog zašto se dogodio dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. i ovo je također
bio razlog zašto je Obećani Mesija a.s. došao, i jedino ovo treba da
bude cilj Mesijinih sljedbenika, to jest, ne da jednostavno imaju u vidu
ovosvjetske morale, nego da zapravo nastoje da postanu istinski robovi
Božiji i da također svijetu daju pronicljivost u to.
Huzur je ukratko spomenuo o perspektivi onih koji imaju ovosvjetsku
mudrost i imaju ‘prividne’ morale ali ništa izvan njih. Huzur je rekao da
ga je neko obavijestio da se mogu vidjeti krajnje nemoralni postupci u
okupljanjima takozvanih obrazovanih klasa Pakistana, u tolikoj mjeri
da, ostavimo po strani Ahmadi muslimane, ni jedna časna osoba ne
može učestvovati u njima. Huzur je rekao da je ovo zato što su se oni
udaljili od istinskog Boga i čak ne nastoje da Ga razumiju.
Pozivajući se na kur’anski ajet citiran na početku Huzur je rekao da
ajet koji prethodi ovom (3:18) spominje da su oni koji imaju vjeru, koji
su istinoljubivi, ponizni, koji traže oprost u kasnim dijelovima noći, ti
koji utemeljuju Allahovo kraljevstvo u svojim srcima.
Govoreći o konceptu trojstva Huzur je rekao da je to bilo uvedeno
na kasnijem stadiju u kršćanstvo i sigurno nije bilo učenje Isaa a.s..
Allah je Al Aziz zbog toga On nema potrebe za pomoćnikom ‘bogom’.
Ovaj pojam višestrukih bogova, koji izjavljuju svoje pojedinačne volje,
stvorilo bi nered u svemiru.
Citirajući ajet 43 iz sure Al Mumin (40:43) Huzur je rekao da je ovo
odgovor onih koji pokazuju mudrost u razumijevanju i prosuđivanju
stvari – odgovor Božijih poslanika. Huzur je rekao da ajet koji prethodi
ovom (40:42) je upućen nevjernicima da oni, za vrijeme dok su pozvani
prema spasu, pozivaju ljude prema vatri?
Huzur je rekao da mi treba da se zauzmemo u istikhfaru (traženju
oprosta od Allaha) i to je ono što će dovesti do našeg spasa i razvit
ćemo se duhovno, i putevi za dalji razvoj će nam biti otvoreni. Nije
dovoljno samo imati oproštene grijehe, oni koji su revni da utemelje
Božije kraljevstvo na Zemlji nastoje da postignu Njegovu blizinu i pošto
su dostigli jedan stepen duhovnog razvoja oni streme i silno žele da
dostignu slijedeći stepen i tako koračaju ovim nikad završenim putem
duhovnog razvoja.
Citirajući ajet 75 iz sure Al Hadždž (22:75) Huzur je rekao da ljudi
koriste svoja čula, onda bi im samo razmišljanje nad stvaranjem nebesa
i zemlje dalo pronicljivost u Allahov rad.
Citirajući ajet 38 iz sure Al Džasijah (45:38) Huzur je istakao predmet
da je Allah Al Aziz i rekao da je ovaj istinski Bog taj Kojem čovjek treba
da se okrene i pokori, da izbjegava sve vrste širka, jer su jedino u Njemu
slivene sve moći.
Čitajući iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da treba da
razvijemo vezu s našim Bogom da bi postigli svoj cilj, vezu koja će
pokazati izraz shvatanja Božijeg atributa Al Aziz, pokazati težnju da
tražimo bogobojaznost i pobožnost, i učiniti da čak stranci izraze riječi
kao što su izražene u ajetu 3 u suri Al Hidžr (15:3).
Huzur je rekao da naši ciljevi treba da dostignu stanje gdje su drugi
prisiljeni da primijete poštenje naših namjera. Mi smo ambasadori
Zajednice Obećanog Mesije a.s. i naš je zadatak da utemeljimo Božije
kraljevstvo, to je ogroman izazov koji svaji Ahmadi musliman treba da
sa željom prihvati. Da nas Allah osposobi da postanemo Njegovi istinski
robovi i da nas osposobi da imamo razumijevanje o našim istinskim
ciljevima

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp