U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Halik (Stvaraoc)

Kratki sadržaj

Huzur je svoju današnju hudbu petkom održao na temu Božijegatributa Al Halik (Stvaraoc) i započeo učenjem ajeta 4 iz sure Al Fatir:

“O ljudi, sjetite se Allahove blagodati prema vama. Da li ima ikakavdrugi stvoritelj osim Allaha koji vas opskrbljuje s neba i iz zemlje?Nema boga osim Njega. Kud ste onda okrenuti?” (35:4)

Objašnjavajući značenja riječi ‘halik’ Huzur je rekao da premaleksikonu ‘halik’ znači onaj ko nešto pravi, i da stvori nešto bez materije,kao što Kur’an kaže:

“Allah je stvorio nebesa i Zemlju…” (29:45)

I on također kaže: “(On je) Začetnik nebesa i Zemlje…” (2:118)

i “…Koji vas je stvorio od jedne duše…” (4:2)

i “Zaista, Mi smo stvorili čovjeka od suštine mokre zemlje;” (23:13)

Stvaranje nečega novog je svojstveno za Allaha, kao što Kur’an kaže:

“Je li onda On, koji stvara, kao onaj koji ne stvara…?” (16:18)

Huzur je dodao da kad je upotrebljena zajedno sa riječi ‘Al’ riječ‘Halik’ jedino označava Allaha. Osnovno značenje riječi ‘Halik’ jeustanoviti stvari. U terminima stvaranja Allah se u Kur’anu takođeroslovljava i drugim imenima. Naprimjer: Al Bari (Tvorac) ili Al Badi(Začetnik). On stvara bez ograničenja vremena i mjesta. Božiji atributAl Fattah (Otvarač, Ključar) označava onoga Koji započinje stvaranje.Međutim, Huzur je rekao da će danas govoriti o atributu Al Halik.Objašnjavajući ajet proučen na početku Huzur je rekao da je Allahučinio ljude najuglednijim među stvorenjima i namjestio sve vrsteblagoslova za njegovu ishranu. Sve ove opskrbe je Allah stvorio, bilo dasu opskrbe nebesa ili zemlje. On omogućava opskrbe iz zemlje krozopskrbe s neba, naprimjer kroz kišu. Kur’an kaže:

“Ti reci: ‘Ako vam voda ode u dubinu, ko je taj ko će vam donijetiizvorsku vodu?’ ” (67:31)

Sve što je na nebesima Allahovo je stvaranje. Baš kao što je AllahStvaraoc svega što postoji u fizičkom svijetu, On je također prinudioduhovni svijet u službu; sve ovo zahtijeva da trebamo obožavati JednogBoga. Treba da uvijek zapamtimo da je stvarna opskrba ona na Drugomsvijetu i da se ona postiže samo kad osoba obožava Allaha. Mi ovotrebamo istinski shvatiti i također trebamo učiniti da svijet to razumije.Časni Poslanik s.a.v.s. je bio savršen uzor Allahovog stvaranja. Zato,da bi istinski cijenili Allahove blagoslove, bilo da su materijalni iliduhovni, mi trebamo slijediti njegov blagoslovljeni uzor, držati na okusebe i također reći svijetu o tome. Ovo je najznačajnije, da nas Allahosposobi da tako činimo.

Allah kaže u Kur’anu:

“Ili, ko je stvorio nebesa i Zemlju, i ko je za vas spustio vodu s neba,čime Mi dajemo da rastu divni vrtovi? Vi ne možete učiniti da njihovastabla rastu. Postoji li neki (drugi) bog uz Allaha? (Ne, ne), oni sunepravedni ljudi.” (27: 61)

Ovdje je naša pažnja pozvana da razmislimo o upravljanju nebesimai Zemljom i ako se zamislimo pošteno i s mudrošću, ne možemo nepriznati da svo ovo stvaranje ima Stvaraoca; zaista Stvaraoca koji sveto nije napustio nakon stvaranja, nego zapravo Stvaraoca koji ‘…za vasdole spušta vodu…’ tako da se održava život i tako daje dokaz Svogpostojanja. Huzur je rekao da je voda najvažnja za život na Zemlji.Prije života kakav mi poznajemo da postoji na Zemlji, temperature subile tako visoke da žive stvari tu ne bi mogle preživjeti. Kroz vodu jeAllah stvorio aranžaman za život, tako da je to bio Njegov plan. On jestvorio prelijepe bašče i hranu i to je stvorio kroz vodu koju je poslao izvasione. Treba da se zamislimo nad neprestalnim ‘kružnim tokom vode’gdje se voda isparava i onda se iz vasione spušta kao čista kišna voda –i to treba da nas navede da se okrenemo Allahu.

Ako je Allah obezbjedio aranžmane za održavanje fizičkog svijetakroz Svoj Rububijjat (odlika da održava/hrani) zašto da On ne napraviaranžmane da omogući i pomogne samu svrhu stvaranja, to jest,obožavanje Allaha? Radi podsjećanja čovječanstva o ovoj svrhi Allah jeuspostavio sistem poslanika i ovi poslanici donose duhovnu vodu sasobom. Huzur je objasnio da, dok s vodom rastu urod i vegetacija, onatakođer uzrokuje da i korov klija. Na nekim mjestima korov prerastenamjenjenu vegetaciju. S naučnim otkrićima sada se koriste mnogasredstva za kontrolu korova, međutim, na mjestima on može uništitiljetinu. Tako, dok je kiša od koristi vegetaciji u tome da pomaže danapreduje ona također može biti uzrok štete jer uzrokuje da raste ikorov. Isto je također i stanje duhovnog života. Duhovna voda koristipobožnim i vrijednim ljudima, međutim, oni koji su protivnici ostajulišeni i štete svom kraju.

U vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. siromašni i oni u nuždi u cjelostisu se okoristili duhovnim pljuskom i postigli statuse (zaslužujućipozdrav) raziAllah (da Allah bude zadovoljan); no, kroz svoje odbijanje,poglavice Meke su se suočili sa lošim krajem. Slično tome, u ovo dobaistinski i revni poklonik Časnog Poslanika – Obećani Mesija, i duhovnavoda koju je on donio koristila je mnogima i oni su svjedoci da Allah snjima postupa s ljubavlju i dobrotom i doživjeli su prekrasan životduhovnog napretka. Međutim, protivnici su bili lišeni svega ovoga.Duhovna voda Obećanog Mesije a.s. uzrokovala je da mnoge bašče iljetine vjere napreduju kao što je uzrokovala da izbije i mnogi korov.

Kroz posredstvo Časnog Poslanika s.a.v.s., vrijeme Obećanog Mesije a.s.će sada trajati do Sudnjeg dana i Allah je skrenuo našu pažnju da, sadakad nas je ova duhovna voda zasitila, mi uvijek treba da izvlačimoispravnu korist iz toga i trebamo je cijeniti i nastaviti da navodnjavamosvoju bogobojaznost i prakse s tim; da nastojimo i da uspijemo učinitiučenja Kur’ana dijelom svojih života i nastavimo tražiti pomoć od Allaha.Baš kao što ponekad sjeme korova prodre u dobru, zdravu ljetinu ioprezni privrednici ga se odmah oslobode, slično tome i mi treba dačuvamo svoja srca oplijevljena. Allah kaže da nije u našoj kontroli daučinimo da bašče dobrih djela napreduju i cvjetaju, nego da je sve ovomoguće samo sa Allahovom milošću. Zato Ga moramo cijeniti i moramoGa istinski smatrati svojim istinskim Bogom. Skrećući pažnju o Svomobožavanju, Allah kaže:

“Ili, ko je Taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad Ga ona poziva,i uklanja zlo, i čini vas nasljednicima na Zemlji? Postoji li neki(drugi) bog uz Allaha? Veoma malo vi primate savjet.” (27:63)Ovdje je Allah prikazao stanje onih koji se u velikoj nevolji okrećuNjemu sa svom iskrenošću i ponizno Ga mole da ih svijet, zbog njihovogprihvatanja onoga koji je poslan od Allaha, koji je blagoslovljen,proganja. Oni Njega mole da uklni njihove teškoće. Huzur je rekao daje zaista već dugo godina takvo stanje stvari u Pakistanu. Jedini načinna koji mi možemo uklniti ovo proganjanje je da se nastavimo okretatiAllahu kao jedinom izvoru utočišta. Sada su se neke druge zemljetakođer pridružile u proganjanju Ahmadi muslimana, kao naprimjerEgipat. Tu je zaista samo jedno rješenje za ovo: da se okrenemo Allahuu vrijeme svoje nevolje. Allah nas nije napustio nakon što nas je stvorio.

Kroz Svoj Rahmanijjat (odliku samilosti) i Rahimijjat (odliku milosti)On ne prestaje da nam udjeljuje. Ono što mi treba da radimo je da se iskreno okrenemo Njemu. On će ne samo ukloniti naše teškoće nego će nas također učiniti nasljednicima na Zemlji. Danas su Ahmadi muslimani proganjani zato što su prihvatili onoga ko je Allahov miljenik. Allahima moć nad svim i On će ih učiniti nasljednicima na Zemlji i pokazat će svijetu da su oni stijesnili zemlju za one koje On voli, ali On je Gospodar i pomoći će Svoje robove na izvanredne načine.

Objašnjavajući naprijed spomenuti ajet (27:63) Obećani Mesija a.s.je rekao da navod ‘uznemirena osoba’ označava one koji su istinski Allahovi robovi. Inače bi, tužne molitve griješnog naroda Nuha i Lutaa.s. i isto tako Faraona stekle prihvatanje. Gdje god su u svijetu Ahmadimuslimani proganjani, treba da zapamte da jedino oni odgovaraju opisu‘uznemirene osobe’ kako je naprijed navedeno i molitve takvih ljudipostižu primanje kod Allaha. Teškoće koje zadese ostale zapravo sukazna.

Allah kaže: “Ili, ko je Taj ko vas upućuje u tminama kopna i mora,i ko šalje vjetrove kao radosne vijesti prije svoje milosti? Postoji lineki (drugi) bog uz Allaha? Allah je vrlo visoko iznad onog što onipridružuju (Njemu).” (27:64)

Huzur je objasnio da su ovdje navedene očevidne teškoće kao iduhovni mrak. Prije nego što dođe osoba imenovana i određena odBoga, ljudi su u duhovnom mraku i Allah šalje Svoje ljude radipopravljanja Njegovog stvaranja. Dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. sedogodio u takvo vrijeme. Kur’an takvu situaciju ovako navodi:

“Nered (pokvarenost) je zavladao kopnom i morem…” (30:42)

Huzur je objasnio kad su oni koji su vjerovali u Boga i oni koji nisu,dostigli najniže grane niskosti i pokvarenosti. Pobožni ljudi tog vremenaopazili su i bili dirnuti ovom porukom. U sadašnje doba – doba istinskogi revnog poklonika Časnog Poslanika, duhovno stanje ljudi svih religijatakođer je dostiglo vrlo nisku tačku; zapravo je još uvijek na vrlo niskomnivou. Prije dolaska Obećanog Mesije a.s. ljudi su očekivali reformatorajer je svijet dostigao najniže stepene. Ipak, kad je on došao, mnogi ganisu prihvatili. Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi trebaju spoznati dabaš kako čak se bunarovi osuše na suši i kišna voda donese olakšanje,slično tome duhovna voda (koju Božiji poslanici donesu) obnavlja ioživljava duše. On je rekao da nije on trebao i tražio svijet nego jezapravo svijet trebao i tražio njega.

Citirajući ajet 65 iz sure An Naml:

“Ili, ko je Taj ko započinje stvaranje, onda ga ponavlja, i ko vamdaje opskrbu s neba i iz zemlje? Postoji li neki (drugi) bog uz Allaha?Ti reci: ‘Iznesite svoj čvrst dokaz ako ste istiniti.” (27:65)Hazreti Muslih Maud r.a. objasnio je da ovdje ‘započinje stvaranje’naznačava utvrđenu i priznatu čast jednog tijela ljudi, a da ‘ponavljaga’ znači ponovo stvoriti (izazvati) duh budnosti u njima. Huzur jerekao da je ovaj napredak jednog tijela ljudi samo Allahovom milošću ine događa se sam od sebe. Ovdje je pažnja muslimana skrenuta na toda će se njihova pobjeda ostvariti s Allahovom pomoći, i da radi ovoganema potrebe ni za kakvom ekstremističkom grupom. Pobjeda će setražiti privlačenjem Allahove milosti i Obećani Mesija a.s. je bio poslanza ovu svrhu. Oruđe koje nam je on s Allahovom pomoći dao daizvedemo pobjedu je moć rasuđivanja i Allah nam je rekao da će se sveovo dogoditi kroz molitve. Ako muslimani žele da budu svjedoci preporodaoni trebaju prihvatiti Mesiju i okrenuti se Allahu, a ne ekstremizmu.Obaveza Ahmadi muslimana je da zapamte princip da bez Allahovepomoći oni ne mogu postići ni materijalnu, ni duhovnu opskrbu.

Ponekad, izgleda da neki Ahmadi muslimani ovo zaborave. Zato Huzuruvijek opominje da budemo redovni u namazu. Ponekad kad ljudi tražeod Huzura da čini dove za njih on može reći sa njihovih lica da oni totraže samo kao obred. Nakon što ih upita oni odgovaraju da nisu redovniu namazu. Huzur je rekao da je krajnje zastrašujuće ako je čak jednatakva osoba među nama. Huzur je rekao kako su otac i sin došli da gavide i otac je rekao da je sin bio nemaran prema svom namazu i biozauzet u svom poslu. Sin je došao da traži dove za svoj posao. Huzurmu je rekao da izgleda da se on šali s Bogom. Zaista je važno molitiAllaha i za uspjeh ali cilj ne smije biti samo ovosvjetski. Činjenica je dasu dužnosti prema Allahu prve; ako njegov posao bude uspješan to ćebiti samo Božija milost.

Huzur je rekao da, s ciljem da postignemo Allahovu milost mi trebada Ga obožavamo i zaista je ovo najveći razlog za stvaranje čovječanstva.Treba da zapamtimo da samo možemo ispuniti dužnosti prema svomStvaraocu i Gospodaru kad i ako se okrenemo Njemu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp