U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Džabbar (Potčinitelj, savršeno Nadmoćan)

Kratki sadržaj

 

Huzur je rekao da je u svojoj zadnjoj hudbi dao izlaganje o Božijem atributu Al Džabbir
(Potčinitelj, savršeno Nadmoćan) i objasnio je značenja ove riječi u pogledu njene upotrebe za
Allaha kao i kad je ova riječ upotrebljena za čovjeka. Ova riječ označava ‘Onoga koji
reformiše’ kad je upotrebljena za Allaha. U ovom primjeru Časni Poslanik s.a.v.s. nas je učio
dovi koju svaki musliman izgovara u toku namaza između dvije sedžde a čiji prevod glasi:
‘Moj Gospodaru, oprosti mi i imaj milosti prema meni i uputi me, pokloni mi sigurnost i učini
dobrim moje mahane, opskrbi za mene i uzdigni me.’ U ovoj dovi riječi ‘vedžburni’ (učini
dobrim moje mahane) uključuju značenje molitve za neprestalno duhovno, fizičko i
materijalno popravljanje. Mi smo poučeni ovoj dovi tako da imamo u vidu Božiji atribut Al
Džabbir i da molimo Allaha.
S druge strane, Huzur je rekao ova riječ je upotrebljena za osobu koja zaboravlja Allaha i
tiranin je i podrivač; posebno su u ovu kategoriju uključeni oni koji odbijaju Božije poslanike.
Huzur je dalje objasnio ovaj predmet citirajući nekoliko objava Obećanog Mesije a.s.. Prva
objava koju je Huzur citirao bila je primljena 1883. godine, šest godina prije vremena kad je
Obećani Mesija a.s.primio prvi bai’at. Njen prijevod glasi: ‘Pokajte se i odustanite od grijeha,
poroka i prijestupa, i reformišite se i okrenite se Allahu, i vjerujte Mu i tražite Njegovu pomoć
ustrajnošću i molitvom jer pobožnost odvraća zlo.’ (Tazkira str. 107). Huzur je rekao da ovo
slikovito prikazuje situaciju u vrijeme dolaska Obećanog Mesije a.s. i daje poruku da se
okrenemo Allahu kroz onoga kojeg je Allah odredio; da je Allahova volja došla u pokret i da
će Mesija o kojem je bilo predskazano uskoro načiniti svoju tvrdnju i da njegova tvrdnja ne
treba biti odbijena. Huzur je rekao ako muslimani povedu računa o tome čak i danas imali bi
Allahovu milost. Biti jednostavno zabrinut o izbijanjima prirodnih nesreća nije od koristi
ukoliko ne budu poduzeti neki praktični koraci da podupru ono što je rečeno. Allah je također
objavio Obećanom Mesiji a.s.: ‘Oni koji su se pokajali i popravili, Ja ću se njima okrenuti, Ja
sam Onaj koji se često okreće sa milošću.’ (Tazkira str. 238).
Huzur je rekao da napredak naše zajednice treba biti dovoljan za protivnike da cijene ove
činjenice. Da Allah otvori njihove oči i da svakoj osobi ummeta Muhammedovog s.a.v.s.
pokloni sposobnost da prihvati Obećanog Mesiju a.s.tako da postignu spas. Huzur je rekao da
Obećani Mesija a.s. je bio duboko zabrinut o ummetu i da je izreka njegovog života bila: ‘O
moj Gospodaru! Reformiši ummet Muhammedov.’ Huzur je rekao da je blizu vrijeme kad će
se većina ummeta okupiti pod zastavom Mesije. Međutim, takozvana ulema (vjerski učenjaci)
treba da se zabrinu da ako oni sebe ne reformišu možda dođu pod Božiju kaznu. U jednu ruku
oni očekuju Mesiju a u drugu ruku odbijaju Mesiju koji je došao i također prepadaju mase o
njegovom dolasku.
Huzur je naveo Pakistanskog vjerskog učenjaka dr. Israra, ljutog protivnika naše zajednice,
koji piše da je oblast indijskog podkontinenta imala mnoge Mudžadide (reformatore) koji su
se pojvili u prošlih nekoliko stotina godina, tako aludirajući da će se Mesija također pojaviti iz
ove oblasti. Međutim, Huzur je rekao, on ne uspijeva da opazi da je Mesija zaista već
napravio svoju tvrdnju i da su se pojavili nebeski i zemaljski znakovi u njegovu potporu.
Činjenica je da su ovi ljudi zaslijepljeni svojim materialističkim težnjama. Prividno učeni
ljudi izgleda ne razumiju Božije znakove. Ovi ljudi su svjedočanstvo Kur’anskih termina:
Oni su gluhi, nijemi i slijepi; (2:19).
Ako su njihova srca čista, ako su oni istinski sažaljivi prema muslimanskom ummetu oni se
trebaju okrenuti Allahu i moliti za uputu i popravak inače će i dalje biti izgubljeni i nikakav
Mesija neće doći da ih izbavi iz njihovih teškoća. Huzur je molio da ih Allah reformiše i da
budu u stanju da razlikuju između istine i laži.
Huzur je rekao da je Allahova pomoć Obećanom Mesiji a.s. jasna i očita. Navodeći jedan od
svojih snova obećani Mesija a.s. je rekao 1893. godine. ”Ja sam u snu vidio da mi je neko
rekao da je njegovo ime bilo Fatih i Zafar (pobjednik) i onda sam ja izgovorio slijedeće riječi
(na arapskom): Moj Allahu postavi ispravno sve moje poslove.’ (Tazkira str. 305). Huzur je
rekao zar ova tvrdnja radosnih vijesti od Boga kao i Božija pomoć za njegovu Zajednicu u
toku stotinu godina nije dovoljan dokaz i evidencija da je on zaista istinski poslan od Boga u
ovo doba?
Jedna objava Obećanog Mesije a.s. glasi: ‘(O moj Bože), napravi mir između mene i moje
braće.’ U pogledu njegovih protivnika bio je obaviješten: ‘..Oni će pasti na tle pred
Svemogućim Bogom govoreći: Naš Gospodaru, oprosti nam, mi smo bili u krivu. Onda će se
oni obratiti meni i reći: Mi svjedočimo pred Allahom da je On tebe uzdigao iznad nas i da
smo mi pogriješili. Njima će biti dato uvjerenje: Nema krivnje na vama danas. Da vam Allah
oprosti, On je najmilostiviji od onih koji pokazuju milost. Ovo će se dogoditi kad veliki
znakovi budu manifestovani…’ (Tazkira str. 856).
Huzur je rekao da je naša molitva da Allah pokloni čula ljudima da prihvate Mesiju prije nego
što ikakvi oštri znakovi budu manifestovani.
Citirajući ajet 16 iz sure Ibrahim
I oni su se molili za pobjedu (od Allaha), i svaki oholi neprijatelj bio je uništen. (14:16)
Huzur je pročitao isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. i objasnio da je Allahov sunnet da
oni koji su određeni od Njega budu uznemiravani od ljudi ne zato da budu uništeni nego zato
da dobiju Božiju pomoć i podršku. Mi opažamo da je vrijeme koje je Časni poslanik s.a.v.s.
proveo u Meki, gdje se suočio sa oštrom opozicijom, bilo duže od vremena koje je proveo u
Medini. Svaki Božiji poslanik je bio tretiran na ovaj način; prvo su bili obilježeni kao varalice
i svaki termin uvrede pod suncem bio je upotrebljen za njih. Poslanici su izdržali sve nevolje
no, kad su njihovi protivnici prešli sve granice onda je došlo do njihovog uništenja.
Huzur je rekao da Allah ima milosti prema muslimanskom ummetu, većina njih se okreću
prijestupima i ne prihvataju Imama ovog doba. Onda su nemuslimani pokrenuli ofanzivnu
akciju protiv plemnite ličnosti Časnog Poslanika s.a.v.s.; sve su ovo putevi koji vode
uništenju.
Obećani Mesija a.s. je rekao da osoba koja želi da reformiše druge treba prvo reformisati
sebe. Sunce isijava svjetlo ali ono prvo postigne svjetlo. Vrlo je lahko osuditi drugog ali je
vrlo teško reformisati sebe. Onaj ko se ne drži iskreno onoga što kaže je kao mlaz vode koji
pada iz kamene cijevi, no onaj ko iskreno praktikuje ono što kaže je kao kiša koja se smatra
blagoslovom. Obećani Mesija a.s. je rekao da je po njemu najbolji način da sebe očistimo taj
da nemamo nikakvog osjećaja oholosti, bilo zbog znanja, porijekla ili imetka. Čovjek je cijelo
vrijeme ovisan o nebeskom svjetlu. Unutrašnje svjetlo također dolazi odozgo i oslanja se na
Božiju milost. Istinska duhovna spoznaja je da osoba ne smatra sebe da je bilo šta i da traži
Allahovu milost od Njega. Ako je ovakvoj osobi data Allahova milost i ima sigurnost
uvjerenja onda on ili ona ne treba da osjeća bilo kakvu arogantnost nad tim, zapravo što se
više smatra da je ništa bit će mu poklonjeno više duhovnog svjetla.
Obećani Mesija a.s. je rekao da uvijek treba da dobro zapamtimo da samo Onaj može
reformisati srca Koji je stvorio srca. Puko praznoljublje ne reformiše. Onaj ko je pročitao
Časni Kur’an ali nije shvatio da istinska uputa dolazi od Boga nije shvatio ništa. Istina je da
Bog može jedino biti prepoznat kroz Boga i ovo se ne može dogoditi bez Imama zbog znanja
koje mu Bog poklanja.
Huzur je rekao da mnogi ljudi izvan Zajednice slušaju hudbu petkom na MTA i pišu u
priznavanju i cijene ono što je rečeno ali oni ne prihvataju zbog straha od svijeta, dok ima
onih koji su imali priliku da kroz MTA prihvate Obećanog Mesiju a.s.. Huzur je rekao da ljudi
treba da slušaju ono što je Bog rekao radije nego da se boje svijeta.
Za one od nas koji tvrde da su prihvatili Obećanog Mesiju a.s. da nas Allah reformiše odlikom
Svog atributa Al Džabbir i osposobi nas da se okrenemo Njemu u poniznosti i da uvijek
izvlačimo dobrotvornost iz duhovnog svjetla koje srca drži osvjetljenim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp