Zakat kontra interes - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Zakat

Islam potępia „zysk” za wszelką cenę i żąda eliminację tak rozumianego ,,interesu” . Na to miejsce wysuwa islam zakat.

Oczywiście, nie dysponuję tu dostatecznym czasem, aby móc to zagadnienie szczegółowo omówić; w paru więc tylko słowach omówię metodologię przyjętą w Koranie, aby przedstawić istotę nauk w tej ważnej sferze. Zakat jest systemem opodatkowania kapitału, wypracowanego przez bogatych. Niezależnie od zaspokojenia potrzeb państwa, podatek ten ma na celu zaspokojenie potrzeb biedoty. Innymi słowy, system ten nie tylko przeznaczony jest na potrzeby machiny rządzącej – lecz zapewnia również spełnienie potrzeb systemu opieki społecznej. Wszystko to opiera się na podstawowej zasadzie polegającej na tym, aby całe to zagadnienie oddawać w ręce ludzi rozumnych i przewidujących, którzy potrafią rozwiązywać je zgodnie z warunkami panującymi w danym środowisku i czasie.

Koran mówi, że w bogactwie posiadających nadwyżki środków na zaspokojenie codziennych potrzeb powinien mieć udział ten, który nie jest zdolny do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, to znaczy ci, którzy za takich są uważani w swoim środowisku. Wynika z tego jasno, że każdy człowiek w każdym kraju i społeczeństwie ma prawo do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb, a odpowiedzialni za to są ci, którzy posiadają więcej zostawiając państwu decyzję odnośnie „modus operandy”, który zapewnia, że system jest uczciwy, sprawiedliwy i wypełniający swe podstawowe zadanie.


Czytaj