Wstęp - Podstawowe studium o islamie -
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Po tradycyjnej recytacji i recytacji Surah Al-Fātiha (rozdział otwierający Koran), Przywódca Dżamaՙat Ahmadiyya rozpoczął w następujący sposób:

Uważam za szczególny zaszczyt, że Wydział Studiów Islamskich Uniwersytetu w Sewilli uznał za stosowne zaprosić mnie tutaj dzisiejszego wieczoru, aby przemówić do was na temat fundamentalnych nauk islamu. Zanim przyjechałem, poinformowano mnie, że powinienem mówić o podstawach islamu, aby studenci, którzy nie są dobrze zorientowani w tym temacie i którzy mają jedynie podstawową wiedzę, byli w stanie zrozumieć. To mnie naprawdę zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to przede wszystkim dlatego, że spodziewałem się, że studenci lepiej sobie poradzą. Po drugie byłem zaskoczony, ponieważ Hiszpania ma długą historię kontaktów z islamem. Jednak to, że utraciła ten kontakt tak całkowicie, że zatarło nawet najsłabsze wrażenie, jest doprawdy zdumiewające! Oto jestem dzisiaj, aby przedstawić wam podstawowe nauki islamu.

Kiedy odwiedziłem Hiszpanię w 1982 roku, aby zainaugurować otwarcie meczetu zbudowanego przez Wspólnotę Ahmadiyya, który, nawiasem mówiąc, był pierwszym meczetem zbudowanym tutaj po pięćsetletniej przerwie, wiele brwi uniosło się. Podczas mojej konferencji prasowej wielokrotnie spotykałem się z tymi samymi pytaniami, dlaczego przyjechaliśmy do Hiszpanii. Jaki był cel? Czy był jakiś złowieszczy motyw związany z tym ruchem? Czy nie mamy dość islamu? Czy powinniśmy uznać to za nową formę inwazji na Hiszpanię? Moja odpowiedź na wszystkie takie pytania brzmiała: „Tak, przybyłem najechać Hiszpanię, ale nie z zamiarem zdobycia terytoriów mieczem, ale by zdobyć serca przesłaniem miłości i perswazji”.

Ta odpowiedź jest nadal aktualna. My jako społeczność w islamie nie jesteśmy zbudowani na tym samym schemacie, co powszechnie postrzegany obraz islamu w zwierciadle tzw. fundamentalistów. Dlatego też dzisiaj postaram się przedstawić wam islam nie w odniesieniu do muzułmańskich zachowań w różnych krajach, ale tylko w odniesieniu do podstawowych nauk islamu zawartych w księdze Boga, Koranie oraz w postępowaniu i tradycjach Założyciela (saw) islamu.

Islam oznacza pokój. W tym leży dusza i duch islamu. Ironią jest, że ta religia pokoju jest dziś rozumiana na Zachodzie jako religia wojny, terroryzmu, chaosu i nieporządku. Podczas gdy w rzeczywistości islam jest nie tylko pokojem z nazwy, ale pokój przenika wszystkie jego nauki i działa jako klucz do jego zrozumienia. Jeśli przetłumaczone dosłownie, drugie znaczenie słowa islam to posłuszeństwo. Zatem słowa pokój i uległość tworzą pełen obraz islamu. Podczas gdy pokój odnosi się do stosunku muzułmanina do bliźnich, a także do głębokiej treści, jaką odnajduje się w islamie, słowo uległość opisuje stosunek muzułmanina do Boga. Tak więc jednym słowem podsumowuje się całą filozofię tej religii. Warto zauważyć, że zgodnie z islamem każda prawdziwa religia musi mieć te dwie cechy, które wskazują na jej Boże pochodzenie. Wszystkie religie, według islamu, usiłowały z jednej strony sprowadzić człowieka z powrotem do jego Stwórcy, a z drugiej ustanowić idealne relacje z bliźnimi. Islam ma pięć podstawowych dogmatów wiary, które muszą być wyznawane przez każdego, kto pragnie zostać muzułmaninem. Wprawdzie islam jest już podzielony na wiele sekt jak wszystkie inne religie, ale w tej kwestii nie ma dwóch opinii. Pod jakimkolwiek tytułem rozpoznawane są sekty, czy to sunnici, czy szyici, wszyscy wierzą w te pięć podstawowych dogmatów:

  • Pierwszym z nich jest mocna wiara w absolutną Jedność Boga. Jest to Jedność, która jest niepodzielna oraz nierozdzielna, i której nie można pomnożyć ani osłabić w żadnej formie.
  • Drugi dotyczy wiary w anioły. Chociaż wśród muzułmanów są różne opinie na temat pojęcia aniołów, wszyscy muzułmanie wierzą w istnienie aniołów.
  • Trzeci dogmat dotyczy wiary w Księgi. W kategoriach religijnych odnoszą się do takich Bożych pism, które zawierają nowe nauki i wprowadzają nowe prawo religijne. Wspomina się o nich po aniołach, ponieważ najczęściej objawienie przekazywane jest człowiekowi za pośrednictwem aniołów, które odgrywają centralną rolę w przekazywaniu Bożego przesłania posłańcom. Anioły mają wiele innych zadań do wykonania, ale o tym pomówimy później.
  • Czwarty dogmat dotyczy posłańców lub proroków, którzy czasami przynoszą nowy kodeks życia oraz nowe prawo dla konkretnego narodu w określonym wieku, a czasami są wysyłani tylko w celu reformy.
  • Piąta i ostatnia zasada wiary odnosi się do Dnia Sądu. Oznacza to również, że każda istota ludzka zostanie podniesiona po śmierci w jakiejś formie i będzie odpowiedzialna przed Bogiem za życie, które prowadziła tu na ziemi.

Oto pięć podstaw islamu. Jednak według niektórych istnieje szósty element wiary muzułmańskiej zawarty w podstawach przez Założyciela islamu (saew), a mianowicie wiara w Boży Dekret. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego przestudiowania tych dogmatów jeden po drugim.