Seminarium na temat „Czy Islam stanowi zagrożenie dla Polski ?" -
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Seminarium na temat „Czy Islam stanowi zagrożenie dla Polski ?”

Imam meczetu Al-Fazl w Londynie

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya w Polsce miało okazję zorganizować seminarium na temat :

„ Czy islam stanowi zagrożenie dla Polski ?“

Zostało ono przeprowadzone w trzech różnych miejscach.Pierwsze odbyło się dnia 27 kwietnia 2010 na Uniwersytecie Europejskim Tischnera w Krakowie. Wraz z Stowarzyszeniem Ahmadiyya współpracował przy jego organizacji dr Konrad Pędziwiatr, koordynator uniwersyteckiego projektu dotyczącego pokoju i kierunków rozwoju.

Drugie miało miejsce 28 kwietnia 2010 w restauracji Wallington w Warszawie. Wzięli w nim udział dr Marek Szopski i studenci Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego, w  seminarium uczestniczyło kilku innych gości. Obecny by także dziennikarz, który relacjonował całe wydarzenie.

Trzecie seminarium odbyło się w dniu 29 kwietnia 2010 na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan wydział Orientalistyki prof. Jolanta Sierakowski-Dyndo asystowała Stowarzyszeniu Ahmadiyya w tym podniosłym wydarzeniu.

Specjalnie z tej okazji zaproszono do udziału w seminarium Imama meczetu londyńskiego, Pana Ataul Mujeeb Rashed, aby wygłosił wykład na powyższy temat. Omówił go bardzo wyczerpująco oraz przekazał słuchaczom prawdziwe nauki islamu w wyjątkowo efektywny sposób, odwołując się do różnych palących problemów współczesności, np. terroryzmu, dżihadu, lojalności i posłuszeństwa muzułmańskich obywateli wobec swoich rządów, praw kobiet w islamie, zagadnienia apostazji i bluźnierstwa oraz stosunków pomiędzy muzułmanami, a zwolennikami innych religii w krajach muzułmańskich. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni sposobem, w jaki Imam przedstawiał poszczególne zagadnienia.

We wszystkich trzech spotkaniach wzięło udział ponad 100 uczestników, wliczając w to studentów i członków wydzialów. Podczas seminarium zadawano głównie poniższe pytania:

Jak Ahmadiyya ocenia innych muzułmanów pod względem prawdziwości nauk islamu? Skoro Koran został objawiony przez Boga, to dlaczego występują w nim sprzeczności?Jaka jest całkowita liczba muzułmanów Ahmadiyya na świecie i jak można ją uzasadnić? Jak Ahmadiyya jest traktowana przez inne grupy muzułmanów? Inni muzułmanie reprezentują odmienne poglądy co do ostatecznej linii proroków i nie wierzą w nadejście kolejnego proroka, w jaki sposób Ahmadiyya interpretuje to zagadnienie?Jeśli Bóg islamu jest tak Miłosierny i Dobry, dlaczego Koran wspomina o tak surowych karach? Jakie metody stosuje Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, aby przekonać innych? Jak Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya interpretuje pojęcie Khilafat ? W jaki sposób dokonuje się wyboru Khalifa w Stowarzyszeniu Muzułmańskim Ahmadiyya?

Imam z meczetu londyńskiego udzielił odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione pytania, w pełni satysfakcjonując pytających i słuchaczy. Dr Konrad Pędziwiatr, dr Marek Szopski i prof. Jolanta Sierakowski-Dyndo wyrazili mu oraz Stowarzyszeniu Muzułmańskiemu Ahmadiyya w Polsce swoje ogromne zadowolenie, podziękowania i wdzięczność za skorzystanie z okazji i wyjaśnienia umożliwiające wszystkim obecnym zapoznanie się z prawdziwą nauką islamu, a także życzyli sobie więcej tego rodzaju spotkań w przyszłości.

Seminarium na UW, Wzdyiał Orientalistyki w Warszawie

seminarium warszawa

Seminarium w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie
seminarium w krakowie

seminar plakat


Udostępnij