Islam dla pokoju na całym świecie - Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islam dla pokoju na całym świecie – W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim szanownym Członkom Parlamentu, gościom, którzy pozwolili liderowi organizacji religijnej powiedzieć kilka słów do Was. Jestem bardzo wdzięczny szanownej Pani poseł Justine Greening z naszego regionu, która zrobiła tak wiele dla organizacji tej imprezy, w związku z Stuleciem Kalifatu, mając na względzie naszą małą społeczność jej okręgu wyborczego. To pokazuje jej wielkość, otwarte serca i troskę o uczucia wszystkich ludzi i społeczności w jej okręgu wyborczym.

Chociaż Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya jest małą społecznością, jest nośnikiem standardu oraz reprezentantem prawdziwych nauk islamu. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że każdy Ahmadi, który mieszka w Wielkiej Brytanii jest bardzo lojalnym obywatelem kraju i kocha go; dzieje się tak, z powodu nauk naszego Proroka (pokój i błogosławieństwo Boga niech będą z nim), który nauczał nas, że umiłowanie własnego kraju jest integralną częścią naszej wiary. Nauczanie islamu zostało szczegółowo opracowane oraz uwydatnione przez założyciela Wspólnoty Ahmadiyya, którego uważamy za Obiecanego Mesjasza i Reformatora tego Wieku.

Powiedział, ogłaszając jego twierdzenie, że Bóg Wszechmocny umieścił dwa zobowiązania na nim. Jednym z nich jest racja Boga, a drugim jest racja Jego stworzenia Boskiego. Następnie powiedział, że pozbawianie praw należnych Boskiemu stworzeniu były najtrudniejszym i delikatnym wyzwaniem.

W odniesieniu do Kalifatu, może obawiacie się, że nadejdzie czas, kiedy historia się powtórzy i znowu rozpoczną się wojny będące rezultatem tej formy przywództwa. Pozwólcie mi jednak zapewnić, że chociaż to oskarżenie zostało wymierzone w islam, jeśli Bóg pozwoli, Kalifat Ahmadiyya zawsze będzie znane jako chorąży pokoju i harmonii na świecie. Jak również lojalni wobec kraju, w którym członkowie zamieszkują.

Kalifat Ahmadiyya jest również tutaj, aby podtrzymywać i kontynuować misję Mesjasza i Mahdiego, więc nie ma absolutnie żadnych powodów by obawiać się Kalifatu. To Kalifat przyciąga uwagę członków Wspólnoty do wypełnianiu tych dwóch obowiązków, z powodu, których obiecany Mesjasz przyszedł, a w rezultacie, próbowania utworzenia pokoju i harmonii na świecie.

Teraz ze względu na ograniczenia czasowe przejdę do tematu. Jeśli przyjrzymy się, w sposób bezstronny, kilku ostatnim wiekom, to zauważymy, że wojny w tym okresie nie były naprawdę wojnami religijnymi. Były one bardziej natury geopolitycznej. Nawet w dzisiejszych konfliktach i wrogości między narodami, zauważymy, że powstały one z  politycznych, terytorialnych oraz ekonomicznych interesów.

Moją obawą jest, że względu na kierunek, w którym sprawy dziś idą, polityczna i gospodarcza dynamika w krajach na świecie może doprowadzić do wojny światowej. Nie dotyczy to tylko najbiedniejszych krajów, ale także bogatsze narody są tym dotknięte. Dlatego też obowiązkiem supermocarstw jest usiąść i znaleźć rozwiązanie by uchronić ludzkość od krawędzi katastrofy.

Wielka Brytania jest jednym z tych krajów, które może i wywiera wpływ w krajach rozwiniętych, jak również w krajach rozwijających się. Może przewodzić temu światu, jeśli sobie tego życzy, poprzez spełnianie wymogów słuszności i sprawiedliwości.

Jeśli spojrzymy na niedawną przeszłość, Wielka Brytania rządziła w wielu krajach i pozostawiła wysoki standard sprawiedliwości i wolności religijnej, zwłaszcza na subkontynencie Indii i Pakistanu. Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya było tego świadkiem, a Założyciel Wspólnoty Ahmadiyya bardzo chwalił rząd brytyjski w sprawie polityki wymiaru sprawiedliwości i przyznania wolności religijnej. Gdy Założyciel Wspólnoty Ahmadiyya pogratulował Jej Królewskiej Mości Królowej Wiktorii z okazji jej Diamentowego Jubileuszu i przekazał jej wiadomość islamu, modlił się on specjalnie iż że względu na sposób w jaki brytyjski Rząd spełnia wymogi sprawiedliwości ze słusznością, niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi to hojnie. Tak więc, nasza historia pokazuje, że mamy zawsze uznanie dla tego wymiaru sprawiedliwości, kiedykolwiek okazywany przez Wielką Brytanię i mamy nadzieję, że również w przyszłości, sprawiedliwość pozostanie cechą charakterystyczną Brytyjskiego Rządu, nie tylko w sprawach religijnych, ale pod każdym względem oraz nie zapomnicie nigdy swoich dobrych zalet z przeszłości.

Dzisiaj jest wielkie podniecenie i niepokój na świecie. Jesteśmy świadkami wybuchających małej skali wojen, podczas gdy niektóre supermocarstwa twierdzą, że próbują doprowadzić do pokoju. Jeśli wymogi sprawiedliwości nie są spełnione, pożary i płomienie z tych lokalnych wojen mogą eskalować i wplątać cały świat. Dlatego też moja skromna prośba do Was jest, aby uratować świat od zagłady!

Teraz pokrótce wspomnę, w jaki sposób nauki islamu mają doprowadzić do pokoju na świecie lub jak można ustanowić pokoju w świecie, w świetle tych nauk. Modlę się o stworzenie pokoju na świecie, że ci, do których były początkowo skierowane [czyli muzułmanów] mogą być w stanie działać na ich podstawie, ale jest obowiązkiem wszystkich państw świata, supermocarstw lub rządów do działania na ich podstawie.

W dzisiejszych czasach, kiedy świat dosłownie skurczył się do globalnej wioski, w sposób, który nie mógł być wyobrażony wcześniej, musimy wykorzystać naszą odpowiedzialność za ludzi i powinniśmy starać się zwracać uwagę na rozwiązania tych kwestii praw człowieka, które mogą pomóc ustanowić pokój w świecie. Mówiąc jaśniej, ta próba musi być oparta na uczciwej rywalizacji i spełniająca wszystkie wymogi sprawiedliwości.

Wśród problemów dnia dzisiejszego, powstaje jeden problem, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio, z powodu religii. Niektóre grupy muzułmanów stosują bezprawne zamachy i ataki samobójcze w imię religii zabijając i szkodząc nie-muzułmanom,  w tym żołnierzom i niewinnym cywilom, a w tym również w tym samym czasie do brutalnego zabijania niewinnych muzułmanów i dzieci. To okrutne działanie jest całkowicie nie do przyjęcia w islamie.

W związku z tym okropnym zachowania niektórych muzułmanów, całkowicie błędne wrażenie, rozwinęło się w krajach nie muzułmańskich. W rezultacie niektóre części społeczeństwa wypowiadają się otwarcie przeciwko islamowi, podczas gdy inni, choć nie mówią tego otwarcie, nie posiadają dobrej opinii na temat islamu w swoich sercach. Stworzyła się nieufność w sercach ludzi Europy Zachodniej i krajów nie muzułmańskich wobec muzułmanów z powodu postawy kilku muzułmanów. Zamiast poprawy sytuacji, z dnia na dzień reakcje nie muzułmanów są coraz gorsze.

Głównym przykładem takich błędnych reakcji jest atak na charakter Świętego Proroka islamu (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) i Świętego Koranu, Świętej Księgi muzułmanów. W związku z tym postawa brytyjskich polityków, niezależnie od ich partii oraz intelektualistów w Wielkiej Brytanii, nie była taka sama, jak postawa polityków z innych krajów i dziękuję wam za to. Jakie mogą być korzyści ranienia, prócz nienawiści i niechęci, tak czułych miejsc? Nienawiść ta pobudza niektórych ekstremistycznych muzułmanów do popełnienia anty islamskich czynów, które z kolei stanowią kolejną okazję dla wielu nie muzułmanów do zgłaszania swojego sprzeciwu.

Ci jednak, którzy nie są ekstremistami, którzy głęboko kochają Świętego Proroka islamu (niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim), są strasznie zranieni tymi atakami, w tym na czele z Wspólnotą Ahmadiyya. Naszym najważniejszym zadaniem jest pokazać światu doskonały charakter Świętego Proroka (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) i piękne nauki islamu. My, którzy szanujemy i czcimy wszystkich Proroków (pokój niech będzie z nimi wszystkimi) i wierzymy, że wszyscy byli Posłańcami wysłanymi przez Boga, nie możemy powiedzieć nic lekceważącego w stosunku do któregokolwiek z nich; ale jesteśmy bardzo smutni, gdy słyszymy bezzasadne, nieprawdziwe zarzuty wobec naszego Proroka.

Dzisiaj, kiedy świat jest coraz podzielony na bloki, ekstremizm eskaluje, a sytuacja ekonomiczna i finansowa pogarsza się, istnieje pilna potrzeba, aby zakończyć wszystkie rodzaje nienawiści i ustanowić fundamenty pokoju. To może być dokonane jedynie przez poszanowanie wszelkich uczuć każdego z nas. Jeśli to nie będzie wykonane prawidłowo, rzetelnie i w sposób cnotliwy, to może się rozrosnąć do niekontrolowanych warunkó. Jestem wdzięczny, że ekonomicznie rozwinięte kraje zachodnie hojnie zezwoliły ludziom biednym i ze słabo rozwiniętych państw, aby osiedlili się w ich krajach, wśród tych ludzi są również muzułmanie.

Prawda, sprawiedliwość wymaga, aby uczucia i praktyki religijne tych osób powinny być honorowane. Jest to sposób, dzięki któremu spokój umysłu ludzi może być naruszony. Należy pamiętać, że gdy spokój umysłu osoby jest zaburzony, to ma to również wpływ na spokój społeczeństwa.

Jak już wcześniej mówiłem, jestem wdzięczny brytyjskim prawodawcom i politykom za spełnianie wymagań sprawiedliwości i nie ingerowanie w ten sposób.To w istocie jest nauczanie islamu, który jest nam dane przez Święty Koran. Święty Koran oświadcza, że:

W religii nie ma przymusu. (2:257)

Przykazanie to nie tylko przeciwstawia się oskarżeniom, że islam był rozprzestrzeniany przez miecz, ale także nakazuje muzułmanom, że przyjęcie wiary jest sprawą pomiędzy człowiekiem Bogiem i nie należy ingerować w to w jakikolwiek sposób. Każdemu wolno żyć według swej wiary i wykonywać swoje rytuały religijne. Jednak, jeśli są jakieś praktyki w imię religii, które ranią innych i są sprzeczne z prawem kraju, wtedy prawo tego państwa powinno być egzekwowane, ponieważ jeśli jest jakikolwiek okrutny rytuał w jakiejkolwiek religii, to nie może być on nauczany przez żadnego Proroka Boga.

Jest to podstawowa zasada dla ustanowienia pokoju na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym.

Co więcej, islam uczy nas, że jeśli w wyniku zmiany swojej wiary, jakiekolwiek społeczeństwo, grupy lub rząd próbuje ingerować w przestrzeganie waszych praktyk religijnych, a następnie okoliczności zmieniają się na waszą korzyść, wówczas musicie zawsze pamiętać, że nie wolno trzymać w sobie złośliwości czy złej woli.Nie powinniśmy myśleć o odwecie, ale raczej ustanawiać sprawiedliwość i równość.

Święty Koran mówi:

 „O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wytrwali dla sprawy Allacha, w sprawiedliwości dając świadectwo. I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje, żebyście postępowali inaczej, jak tylko w sprawiedliwości. Bądźcie zawsze sprawiedliwi, to bowiem bliższe jest cnoty. I bójcie się Allacha. Zaprawdę, Allach jest Świadom tego co czynicie. (5:9)

Jest to nauczanie dla pokoju w społeczeństwie. Nigdy nie odchodźcie od sprawiedliwości, nawet dla nieprzyjaciół.

Wczesna historia islamu pokazuje nam, że jego nauki zostały zastosowane i wszystkie wymogi sprawiedliwości zostały spełnione. Nie mogę dać zbyt wiele przykładów, ale historia świadczy o tym, że po Zwycięstwie nad Mekką, Święty Prorok (niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) nie podjął żadnej zemsty na tych, którzy go dręczyli, ale wybaczył im i pozwolił im wyznawać swoje wyznania. Dzisiaj, pokój można ustalić tylko wtedy, gdy wszystkie wymogi sprawiedliwości są spełnione wobec wroga, nie tylko w wojnach religijnych ekstremistów, ale również we wszystkich innych wojnach. I tylko taki pokój będzie długotrwały.

W ubiegłym stuleciu stoczono dwie wojny światowe. Niezależnie, jakie były przyczyny, jeśli spojrzymy głębiej, tylko jedna przyczyna stoi widoczna, a to, że sprawiedliwość nie została prawidłowo administrowana w pierwszej instancji. W reakcji, co uważało się za wygasły ogień, okazało się rozżarzonym węglem, palącym się powoli, ostatecznie rozpalonym, który objął płomieniem, po raz drugi, cały świat.

Dzisiaj, niepokój wzrasta, wojny i działania na rzecz utrzymania pokoju stają się prekursorami do kolejnej wojny światowej. Ponadto, obecne problemy gospodarcze i społeczne będą źródłem obciążającej sytuacji.

Święty Koran przekazał kilka złotych zasad dla ustanowienia pokoju na świecie. Jest faktem stwierdzonym, że chciwość powoduje wzrost wrogości. Czasami to objawia się w ekspansji terytorialnej albo chwytaniu bogactw naturalnych albo rzeczywiście w uświadamianiu wyższości jednych nad innymi. To prowadzi do okrucieństwa, czy to z rąk bezlitosnych tyranów, którzy przywłaszczają sobie prawa osób by udowodnić swoją wyższość w realizacji swoich partykularnych interesów lub jest w rękach siły najeźdźców. Czasami płacze i udręki okrutnie traktowanych ludzi wzywają zewnętrzny świat.

Ale jak by nie było, zostaliśmy nauczeni przez Proroka islamu następującej złotej zasady, którą jest: pomagajcie zarówno cierpiącym jak i okrutnym.

Towarzysze Proroka twierdzili, że podczas gdy mogą oni zrozumieć pomoc cierpiącym, jednak jak mogą pomóc okrutnemu człowieka? Prorok odpowiedział, mówiąc: „Poprzez zatrzymanie jego ręki od popełniania okrucieństw, bo jego brak umiaru w okrucieństwie spowoduje ściągnięcie na niego kary od Boga.” A więc próbować go ratować z litości. Zasada ta rozciąga się ponad najmniejszymi włóknami społeczeństwa do poziomu międzynarodowego.

W związku z tym, Święty Koran mówi:

 Jeżeli będą ze sobą walczyć dwie grupy wierzących, uczyń między nimi pokój. Jeżeli zaś po tym jedna z nich zgrzeszy przeciwko drugiej, walcz z tą, która zgrzeszyła, aż nawróci się do przekazania Allacha. I kiedy doń powróci, uczyń między nimi pokój sprawiedliwy i sprawiedliwie działaj. Zaprawdę, Allach miłuje sprawiedliwych.(49:10)

Mimo tego, że nauczanie jest o muzułmanach, ale przylegające do tego zasady, mogą być podstawą dla pokoju na całym świecie.

W celu utrzymania pokoju, zostało wyjaśnione na wstępie, że czołowym wymogiem jest sprawiedliwości. A gdy mimo zachowania zasady sprawiedliwości, wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju są nieskuteczne, zjednoczcie się i wspólnie walczcie przeciwko stronie, która przekroczyła granicę do momentu aż przekraczająca strona jest gotowa do zawarcia pokoju. Kiedy ta strona jest gotowa zawrzeć pokój, jest wymogiem sprawiedliwości: nie szukać zemsty, nie nakładać ograniczeń lub embarg. Wszelkimi sposobami, miejcie oko na grzesznika, ale w tym samym czasie spróbujcie poprawić jego sytuację.

W celu zakończenia zamieszek, powszechnych w niektórych krajach dzisiejszego świata – i niestety niektóre kraje muzułmańskie są wiodące wśród nich – powinno być analizowane w szczególności przez te państwa, które mają prawo sprzeciwy w celu ustalenia, czy sprawiedliwość został właściwie rozdzielona. Kiedykolwiek pomoc jest potrzebna, ręce zostają wyciągnięte ku potężnym narodom.

Jak stwierdziłem wcześniej, wszyscy zaświadczymy fakty, że historia Brytyjskiego Rządu zawsze utrzymywała w mocy sprawiedliwość i to zachęciło mnie by zwrócić waszą uwagę na te kilka spraw.

Inną zasadą, jaką zostaliśmy nauczeni na rzecz przywrócenia pokoju na świecie jest nie rzucanie pożądliwego wzroku na bogactwa innych. Święty Koran mówi:

I nie wysilaj swoich oczu z powodu tego, czym obdarzyliśmy niektóre ich grupy ze splendoru świata doczesnego, by dzięki temu móc ich wypróbować. Zabezpieczenie Twego Pana jest lepsze i trwalsze.(20:132)

Chciwość i zazdrość o bogactwa innych jest przyczyną wzrostu niepokoju na świecie. Na podłożu pojedynczego człowieka, nadążając za Kowalskimi, jak to się mówi, doprowadziło to do niekończącej się chciwości i zniszczyło spokój społeczny. Chciwa konkurencja na krajowym podłożu rozpoczęła i doprowadziła do zniszczenia pokoju na świecie. Dowodem na to jest historia i każdy rozsądny człowiek może ocenić, że dążenie do bogactwa innych powoduje wzrost zazdrości i chciwości i jest źródłem straty.

Dlatego też Bóg Wszechmogący mówi, że trzeba pilnować własnych zasobów i czerpać z nich korzyści. Staranie o zdobycze terytorialne jest poszukiwaniem korzyści z zasobów naturalnych tego obszaru. Grupowanie się narodów oraz tworzenie bloków mają na celu pozyskanie zasobów naturalnych należących do pewnych krajów. W związku z tym grupa autorów, którzy wcześniej pracowali jako doradcy rządowi, napisała książki szczegółowo opisujące, w jaki sposób niektóre z krajów dążą do uzyskania kontroli nad zasobami innych narodów. Jak bardzo ci pisarze są zgodni z prawdą znane jest tylko im, a Bóg wie najlepiej, ale sytuacja, która wyłania się z lektury tych zapisów powoduje poważny lęk w sercach tych, którzy są lojalni wobec swoich ubogich krajów i jest główną przyczyną wzrostu terroryzmu i wyścigu po broń masowego rażenia.

Dziś świat uważa się za bardziej trzeźwy, świadomy i wykształcony niż w przeszłości. Nawet w biednych krajach są takie inteligentne dusze, które znacznie przewyższają w wykształceniu w swoich dziedzinach. Wysoce intelektualne umysły współpracują w dużych ośrodkach badawczych na świecie. W takich okolicznościach, trzeba sobie wyobrazić, że ludzie połączyli się i próbują wspólnie usunąć do końca zły sposób myślenia i szaleństw przeszłości, które doprowadziły do urazów i ciężkich wojen. Rozum dany od Boga oraz postęp naukowy powinny być wykorzystywane do doskonalenie człowieka i dla opracowania dopuszczalnych metod pozyskiwania możliwość korzystania z zasobów.

Bóg obdarzył wszystkie kraje i każdego z osobna zasobami naturalnymi, które powinny być w pełni wykorzystane dla przemiany świat w oazę spokoju. Bóg obdarzył wiele krajów klimatem i środowiskiem do uprawy różnych roślin. Gdyby właściwe planowania zostały przyjęte do stosowania nowoczesnych technologii w dziedzinie rolnictwa, gospodarka zostałaby wzmocniona i można było by wyeliminować głód na świecie.

Kraje, które zostały obdarzone zasobami mineralnymi powinny mieć możliwość rozwoju i otwartej wymiany handlowej po uczciwych cenach, a jeden kraj powinien korzystać z zasobów innego kraju. Tak, będzie to właściwy sposób, sposób który jest preferowany przez Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący posyła swoich posłańców do ludzi, aby mogli pokazać im sposoby przybliżania się do Boga. W tym samym czasie, Bóg mówi, że nie istnieje całkowita swoboda w sprawach wiary. Według naszego przekonania, również nagrodę i karę otrzymuje się po śmierci. Ale w ramach systemu, które Bóg ustanowił, kiedy jakiekolwiek okrucieństwo jest zadane Jego stworzeniom, a sprawiedliwość i zasady fair play są ignorowane, to na podstawie prawa natury, skutki również można zobaczyć jużna tym świecie. Surowe reakcje na takie niesprawiedliwości są przestrzegane i nie ma gwarancji, co do reakcji, która będzie dobra, czy zła.

Prawdziwy sposób na podbój świata jest taki, że powinien być uczyniony wszelki wysiłek, aby przekazać biedniejszym krajom status im należny.

Poważnym problemem jest dziś kryzys gospodarczy, co można było określić jako kryzys kredytowy. Dziwnym może wydawać się, ale dowody wskazują w kierunku jednego faktu. Święty Koran kieruje się do nas mówiąc, unikajcie odsetek, ponieważ oprocentowanie jest jak przekleństwo, że jest to zagrożenie dla pokoju krajowego, krajowych i międzynarodowych. Zostaliśmy ostrzeżeni, że ten kto zaakceptuje oprocentowanie będzie jednego dnia jak ten, którego Szatan dotknął  szaleństwem.

Tak więc, muzułmanie byli ostrzegani, aby unikać takich sytuacji, zaprzestać postępowania z procentem, ponieważ pieniądze które macie od odsetek nie zwiększają waszego bogactwo, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wzrasta. Nieuchronnie nadchodzi czas, gdy jego prawdziwy efekt wynurzy się. Ponadto, zostaliśmy ostrzeżeni, że nie możemy wejść do biznesu związanego z oprocentowaniem, ponieważ będzie to wojna przeciw Bogu.

Ten czynnik jest oczywisty i wynika z dzisiejszego kryzysu kredytowego. Na początku były osoby, które pożyczały pieniądze na zakup nieruchomości, ale zanim mogli zobaczyć własne nieruchomości umierali obciążeni zadłużeniem. Ale teraz są rządy, które są obciążone zadłużeniami, jakby szaleństwem. Duże przedsiębiorstwa są w stanie upadłości. Niektóre banki i instytucje finansowe zwinęły się lub został y dofinansowywane i taka sytuacja panuje w każdym kraju, niezależnie od jego bogactwa czy biedy. Wiecie lepiej niż ja o tym kryzysie. Pieniądze deponentów został zmiecione. Teraz to zależy od rządów, w jaki sposób i w jakim zakresie ich ochronią. Ale na razie, spokój rodzin, przedsiębiorców i przywódców rządów w większości krajów na świecie został zniszczony.

Czy ta sytuacja nie zmusza nas do myślenia, że świat zmierza do logicznego wniosku, kogo ostrzeżenie zostało przekazane nam z dużym wyprzedzeniem? Bóg wie lepiej, jakie będą dalsze konsekwencje tej sytuacji.

Bóg Wszechmogący rzekł: Dochodzenie do pokoju, który może być zagwarantowany tylko wtedy, gdy jest czysty i zdrowy handel oraz w przypadku, gdy zasoby są dopuszczone do użytkowania w sposób właściwy i sprawiedliwy.

Teraz już zakończę te zwięzłe punkty naszych nauk z przypomnieniem, że prawdziwy pokój świata leży wyłącznie w zwróceniu się do Bogu. Niech Bóg umożliwi światu, aby zrozumiał ten punkt i dopiero wtedy będą mogli wypełniać prawa innych osób.

Na koniec, jestem wdzięczny wam wszystkim za przybycie i wysłuchanie mnie.

Dziękuję bardzo.