Różnice w naukach i kontrowersje między wierzeniami - rzeczywistość
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
różnice w naukach

Różnice w ich naukach

Powstaje pytanie: Jeżeli faktycznie wszystkie religie zostały założone przez wysłanników Bożych, skąd biorą się różnice w ich naukach? Czyż ten sam Bóg może zsyłać różne nauki.

Na to pytanie daje odpowiedź wyłącznie islam i jest to charakterystyczna cecha tej religii. Islam utrzymuje, że istnieją dwie podstawowe przyczyny różnic między religiami.

  • Po pierwsze, różnorodne warunki wymagały różnorodnych nakazów i przepisów i Wszystkowiedzący i Wszechmądry Bóg zapewnił kierownictwo w różnych okresach czasu rejonom i ludziom zgodnie z ich lokalnymi potrzebami.
  • Po drugie, treści rozmaitych religii przeżywały się i starzały wraz ze zmiennością czasów i dlatego też nie przechowały się w swej oryginalnej formie.

W niektórych wypadkach sami wyznawcy wnosili zmiany i innowacje, aby zaspokoić zmieniające się zapotrzebowania i do ksiąg pochodzących z objawienia wstawiono w tym celu nowe wtręty. Oczywiście takie zniekształcenie Boskiej nauki wymagało w końcu nowego objawienia pierwotnego źródła.

Bóg rzekł w Koranie:

,, Oni pogwałcili przymierze, zniekształcili pismo święte, zniszczyli objawienie … ” (Koran 5:14).

Jeżeli zbadamy dzieje różnic pomiędzy poszczególnymi wyznaniami w świetle zasad wyłożonych w Koranie okaże się, że różnice ulegają zmniejszeniu w miarę przybliżania się do oryginalnego źródła. Na przykład, jeżeli ograniczymy porównanie chrześcijaństwa z islamem tylko do życia Chrystusa i czterech pierwszych ksiąg Biblii, wystąpią bardzo niewielkie różnice między podstawową nauką Biblii a Koranu.

Jednak w miarę, jak posuwamy się w czasie. szczelina wynikająca z tych różnic staje się coraz szersza, aż w końcu staje się przepaścią bez możliwości przerzucenia mostów. Winne są tu ludzkie próby poprawiania tego, czemu początek dało objawienie. To samo spotykamy w dziejach innych religii. Potwierdza się tu twierdzenie Koranu głoszące, że zmiany i poprawki Boskiego Słowa doprowadzają w końcu do ewolucji od kultu Jednego Boga do wielobóstwa, od prawdy do mitu od miłości człowieka do jego kultu.

Najpewniejszy sposób odróżnienia prawdziwej religii

Koran mówi nam, że najpewniejszy sposób odróżnienia prawdziwej religii, mimo postępującego w niej zniekształcenia, to zbadać jej pochodzenie. Jeżeli źródło objawia naukę o Jedności Bożej, kult ogranicza się do czci Jedynego Boga oraz zaleca się prawdziwą i szczerą życzliwość dla całej ludzkości, religię taką, mimo postępujących w niej zmian, można uznać za prawdziwą. Założyciele religii – które spełniają te kryteria, byli istotnie prawymi, pobożnymi i prawdziwymi wysłannikami Boga. Nie należy więc czynić między nimi różnicy i trzeba całkowicie wierzyć w ich prawdę. Posiadają oni pewne podstawowe rysy wspólne niezależnie od różnic miejsca i czasu. Święty

Koran mówi: Czegóż od nich żądano, ażeby czcili tylko Boga szczerą czcią, aby Go kochali, modlili się i dawali jałmużnę? To jest cała prawdziwa religia. (Koran 98:6 ).


Czytaj