Kary za bluźnierstwo i Przestzeganie prawa Ziemi - Islam religia doskonała
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

KARY ZA BLUŹNIERSTWO

Następne pytanie bardzo często zadawane jest w odniesieniu do kary za bluźnierstwo w islamie. Jest powiedziane i wierzy w to wiele osób, w tym niestety wielu muzułmanów, że karą za bluźnierstwo jest śmierć. Takie twierdzenie jest całkowicie błędne.

Święty Koran nigdzie nie wspomina, że karą za bluźnierstwo jest śmierć, ani nawet mniejsza kara. W rzeczywistości nie ma kary doczesnej za tę zbrodnię. Nie ulega wątpliwości, według islamu bluźnierstwo jest zbrodnią, bardzo podłą i odrażającą, ale kara, jest całkowicie w rękach Boga Wszechmogącego. On może ukarać sprawcę tutaj w tym życiu lub następnym. Wierzymy, że każda osoba będzie odpowiadała przed Bogiem. W Dniu Zmartwychwstania, Bóg Wszechmogący podejmie decyzję, ale nie upoważnił nikogo w tym życiu, by wymierzał jakąkolwiek karę.

PRZESTRZEGANIE PRAWA ZIEMI

W islamie, posłuszeństwo prawu ziemi jest religijnym obowiązkiem. Święty Koran nakazuje muzułmanom, aby dochować wierności nie tylko Bogu i Świętemu Prorokowi Muhammadowi (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim), ale również w stosunku do władz, pod których rządami żyją.  Jest stwierdzone:

 O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Allachowi, jego Posłańcowi oraz tym, którzy wśród was mają autorytet. (4:60)

Obowiązek ten został dalej wyjaśniony przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad, obecnego Przywódcę Światowej Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, który powiedział:

 „Prawdziwy muzułmanin nigdy nie podnosi głosu w nienawiści wobec swoich współobywateli, ani w stosunku do rządzących władz lub rządu danego czasu. Jest to odpowiedzialność  prawdziwego muzułmanina, że powinien pozostać wierny i w pełni przestrzegać prawa kraju, którego jest obywatelem. „(Przemówienie z okazji otwarcia Meczetu Baitul Futuh w Morden, Surrey,Wielka Brytania w październiku 2003 r.)