Wprowadzenie do Ahmadiyyat - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

WPROWADZENIE DO AHMADIYYAT

Wprowadzenie do Ahmadiyyat – Panie i Panowie! Po wysłuchaniu tych wszystkich wyjaśnień na temat rzeczywistych i prawdziwie pokojowych nauk islamu, które stanowią prawdziwą  gwarancję narodowego i międzynarodowego pokoju, niektórzy z was mogą się zastanawiać, czy istnieje jakaś społeczność muzułmańska na świecie, która naprawdę wierzy w nie i praktykuje taki islam? To pytanie jest bardzo prawdziwe/szczere i jest mi bardzo miło poinformować wszystkich, że istnieje taka muzułmańska społeczność. Jej nazwa to Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya. Jest to globalna wspólnota natchniona przez Boga, oddana odrodzeniu prawdziwego przesłania islamu zawartego w Koranu, werbalnego objawienia Boga Wszechmogącego danego Świętemu Prorokowi, Założycielowi islamu, Prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Boga niech będzie z nim). To samo przesłanie zostało praktycznie przedstawione i ustnie wyjaśnione przez Świętego Proroka islamu (pokój i błogosławieństwo Allacha niech będzie z nim).

W tym wieku, który nazywa się okresem Dni Ostatnich, Bóg Wszechmogący z góry zdecydował o wysłaniu duchowego syna Świętego  Założyciela islamu (pokój i błogosławieństwo Allacha niech będzie z nim) w osobie Imama Mahdiego, właściwie prowadzonego przywódcę oraz Obiecanego Mesjasza w islamie w celu odrodzenia religii islamu, która stanowi prawdziwe przesłanie zbawienia dla całej ludzkości. Wszystko to zostało spełnione poprzez nadejście Jego Świątobliwości Mirzy Ghulam Ahmad (pokój z nim), który urodził się w Qadian w Indiach w 1835, zmarł w 1908 roku. Na mocy Bożej instrukcji i wskazówki, 23 marca 1889 roku założył Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya. Wspólnota ta jest uosobieniem dobroczynnego przesłania islamu w jego dziewiczej czystości, promuje pokój i powszechne braterstwo. Jest to czysto religijna wspólnota bez celów politycznych, całkowicie zaangażowana w dobro i służenie  ludziom we wszystkich częściach świata. Jej motto: „Miłość dla wszystkich, Nienawiść dla Nikogo” doskonale uosabia istotę islamu. Wspólnota jest zaangażowana w budowę setek szkół i uczelni, tworzeniu klinik i szpitali – otwartych dla wszystkich i udzielająca pomocy potrzebującym uczniom i pacjentom. Jej instytucja charytatywna, „Humanity First”, uznana przez ONZ, jest zawsze na czele udzielających pomocy humanitarnej cierpiącej ludzkości, niezależnie od koloru skóry, wyznania, rasy czy religii. Wspólnota jest również niestrudzenie zaangażowana w pokojowe rozprzestrzenianie się i dzielenie się życiodajnym przesłaniem prawdziwego islamu na całym świecie. Opublikowała tłumaczenia Koranu w ponad 69 językach oraz innej literatury islamskiej w 120 językach świata. Wspólnoty prowadzi  24 godzinny globalny kanał satelitarny o nazwie MTA, który przesyła jej przesłanie w językach świata aż po krańce ziemi. Potężny serwis internetowy „Alislam.org” jest odwiedzany przez ponad milion osób każdego miesiąca.

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya, z jej skromnym początkiem 121 lat temu wzrastając, jest obecnie uznawana za najbardziej dynamiczną nazwę/określenie Islamu we współczesnej historii. Posiada aktywne oddziały w ponad 195 krajach z  szacunkową liczbą członków więcej niż sto sześćdziesiąt milionów na całym świecie. Polska misja została ponownie utworzona po II wojnie światowej, w roku 1990.  Wybitnym wyróżnikiem Wspólnoty jest system Kalifatu. Oznacza to system przywództwa duchowego, który jest założony przez Boga, natchniony i kierowany. Głowa systemu znany jest jako Kalif, który jest duchową, religijną i administracyjną głową globalnej wspólnoty. Obecny Kalif, najwyższy zwierzchnik wspólnoty, Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad jest piątym następcą założyciela Wspólnoty. Ten system Kalifatu, która jest zakorzeniony w nauce Koranu oraz oparty na słowach Świętego Proroka islamu (pokój i błogosławieństwa Allacha niech będą z nim), jest prawdziwie motywującą i jednoczącą siłą stojąca za wszelkimi osiągnięciami społeczności. Żadna inna muzułmańska organizacja nie dzieli tego wyróżnienia.