Wolność wyznania i Kara za Apostazję - Odpowiedz na kilka pytan
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

WOLNOŚĆ WYZNANIA

Po pierwsze, Święty Koran stanowczo oświadcza:

,,Nie ma przymusu w sprawach religii” (2:257)

To jednoznacznie oświadcza, że ludzie na całym świecie mają całkowicie wolny wybór wiary, tej, którą lubią, z której są zadowoleni, pod którą chcą się podpisać. I nie ma nikogo na ziemi, kto mógłby w jakikolwiek sposób przymusić lub użyć siły do przyjęcia religii islamu. Święty Koran uznaje, że wolność wyznania jest podstawowym prawem każdego człowieka. Ludzie mogą wierzyć w jakąkolwiek chcą religię i być członkiem wiary jakąkolwiek wybiorą.

Święty Koran stanowi:

 I powiedz: „To jest prawda od waszego Pana; Dlatego pozwólcie temu, co wierzy, oraz pozwólcie temu, co, nie wierzy. (18:30)

Jak dobitnie o tym wspomniano, islam jest prawdą objawioną. Ludzie, którzy chcą w to wierzyć, niech wierzą, ci którzy nie chcą niech nie wierzą. Nie ma przymusu wiary. Ludziom dano wolny wybór, więc islam nie ma instrumentu nacisku lub przymusu by jakakolwiek osoba przeszła na Islam.

KARA ZA APOSTAZJĘ (ODSTĘPSTWO)

Następne pytanie jest o ukaranie apostazji. Niektóre osoby, w tym niestety niektórzy muzułmanie, uważają, że apostata powinien być stracony przez ścięcie. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Święty Koran nigdzie nie wspomina, że karą za odstępstwo jest zabicie takiej osoby. Święty Koran twierdzi:

Ci, którzy wierzą, a potem  nie wierzą, potem znów wierzą, a na końcu nie wierzą, a następnie wzrasta ich niedowierzanie, Bóg im nie przebaczy ani nie poprowadzi ich do drogi. (Ch.4: V.138)

Można sobie wyobrazić, że jeżeli karą za odstępstwo było zabijanie, to jak to możliwe, że osoba, która odeszła może powrócić do owczarni islamu po raz drugi? Ale Święty Koran wyraźnie stwierdza, że muzułmanin, który opuszcza z jakiegoś powodu religię, może wrócić do swojej wiary, jeśli tego sobie życzy. Wybór  oraz możliwość wyboru  zawsze istnieje. Nie ma ani kary za apostazję ani nie ma też elementu przymusu by zmusić osobę do przyjęcia islamu, a potem pozostania muzułmaninem/ką przez całe jej życie.

Według islamu, religia jest kwestią wyboru. Jeśli ludzie są zadowoleni z prawdy islamu i są w pełni spełnieni, na wszelkie sposoby, są jak najbardziej oczekiwani aby przyjść i dołączyć do islamu, ale jeśli nie zdecydują się tak zrobić, to nie ma przymusu, a nawet po wstąpieniu do islamu, jeśli chcą odejść, mogą to zrobić. Bóg Wszechmogący przyjrzy się  tej sprawie w życiu przyszłym, ale nikt nie ma żadnej władzy by wymierzać karę za apostazję.