Obiecany Mesjasz (as): status i chwała Świętego Koranu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz (as): status i chwała Świętego Koranu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Doskonałości Świętego Koranu – Księga dla całej ludzkości

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) dał nam możliwość lepszego zrozumienia Świętego Koranu poprzez jego pisma i powiedzenia. Skarb wiedzy, którego dostarcza Święty Koran, pozwala zbliżyć się i rozwinąć połączenie z Bogiem.

Jedyny sposób zbliżenia się do Boga

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli ktoś chce zbliżyć się do Boga i osiągnąć Jego zadowolenie, musi zawsze pamiętać, że Święty Koran jest jedynym sposobem, aby to osiągnąć. Ważne jest również, aby uznać, że aby właściwie zrozumieć Święty Koran, konieczne było, aby Bóg posłał swojego wybrańca, aby rzucił światło na Święty Koran. W tej epoce tą wybraną osobą był Obiecany Mesjasz (as), Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podobnie jak w  poprzednich kazaniach, będzie nadal prezentował różne pisma i fragmenty Obiecanego Mesjasza (as), które pomogą nam lepiej zrozumieć wielką i wzniosłą rangę Świętego Koranu.

Koran jest wolny od wszelkich aspektów politeizmu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który napisał, że pewnego razu brahman o imieniu Lech Ram powiedział mu, że to Wedy, a nie Święty Koran, są słowem Boga. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że to nie może być prawda, ponieważ Wedy zawierają nauki o kojarzeniu partnerów z Bogiem, podczas gdy Święty Koran odrzuca wszelkie pojęcie o istnieniu jakichkolwiek partnerów z Bogiem, i to poprzez przestrzeganie Świętego Koranu, aby naprawdę można było zobaczyć i rozpoznać Boga. Dlatego warunkiem prawdziwego słowa Bożego jest, aby było ono wolne od wszelkich nauk o uchylaniu się (dodawanie Bogu współtowarzyszy).

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nauki Proroka (sa) wyprowadziły ludzi ze stanu zbliżonego do bycia dzikimi zwierzętami, pogrążonych w otchłaniach niemoralności, bez dostrzegania dobra i zła, do wzniosły stan moralności i duchowości. Wszystko to działo się dzięki naukom Świętego Koranu. Bóg opisuje ich stan początkowy jako:

„Oni są jak bydło – nie, oni są jeszcze bardziej zabłąkani. Oni rzeczywiście w ogóle są nieuważni. ( Święty Koran, 7:180 )

Potem, po otrzymaniu i zaakceptowaniu nauk Świętego Koranu, nastąpiła rewolucja, która nie tylko usunęła ich słabości, ale umożliwiła im kroczenie ścieżką cnoty. Następnie Bóg opisuje ich stan jako:

„(…) To są ci, w których serca Allah wyrył prawdziwą wiarę i których On wzmocnił inspiracją od samego Siebie. On dopuści ich do Ogrodów, przez które płyną strumienie. Tam oni zamieszkają. Allah znalazł w nich upodobanie, a oni znaleźli upodobanie w Nim. Oni są towarzystwem Allaha. Słuchajcie! To właśnie towarzystwo Allaha jest tą grupą, która odniesie zwycięstwo.’’ ( Święty Koran, 58:23 )

Wznosiły się z ziemi do nieba jak gwiazdy. Dlatego Prorok (saw) powiedział, że jego Towarzysze są dla nas przewodnikami.

Sposób na zrozumienie atrybutów Boga

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as) powiedział, że Święty Koran pozwala odzwierciedlać atrybuty Boga. Jednak nie wystarczy podążać za Świętym Koranem, trzeba raczej wznieść się na wyżyny miłości i lojalności, innymi słowy, być całkowicie oddanym wprowadzaniu w życie nauk Świętego Koranu. Prawdziwie przestrzegając Świętego Koranu, można zostać przyjacielem Allaha. To cecha, której nie można znaleźć w żadnej innej książce. Jednak są tacy, którzy nie tylko odrzucają znaki Świętego Koranu, ale także szydzą z nich. W rzeczywistości jest to powód, dla którego oddalili się od wiary i Boga. Jednak nie kpimy z nich, raczej odczuwamy żal z powodu ich utraty i niemożności rozpoznania światła. Oddalili się od Boga, a nadając swoim szkołom myślenia etykietę oświecenia, ich działania powracają do tych, które można porównać do dzikich z przeszłości.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że sam był świadkiem ponad stu tysięcy znaków, ponieważ przestrzeganie nauk Proroka (sa) pozwala stać się przyjacielem Allaha. Islam jest jedyną żywą religią, ponieważ umożliwił mu rozpoznanie żywego Boga. Obiecany Mesjasz (as) zaprosił, aby każdy, kto chciałby zbadać te twierdzenia, zamieszkał z nim przez dwa miesiące i sam się przekonał. Nawet dzisiaj ludzie osiągają to dzięki pismom Obiecanego Mesjasza (as).

Cztery odrębne cechy Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jedną z wyróżniających cech Koranu jest jego biegłość i elokwencja. Inną cechą wyróżniającą jest to, że wszystkie historie, do których się odnosi, są proroctwami. Trzecią cechą wyróżniającą Święty Koran jest to, że posiada on środki doprowadzenia natury ludzkiej do jej najwyższej formy. Czwartą cechą wyróżniającą Święty Koran jest to, że ten, kto naprawdę podąża za jego naukami, prowadzi go tak blisko Boga, że ​​jest w stanie rozmawiać z Bogiem i osiąga całkowitą pewność wiary.

Postępowanie zgodnie ze Świętym Koranem prowadzi do przyjęcia Modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że kolejnym rezultatem prawdziwego przestrzegania Świętego Koranu jest akceptacja modlitw. W rzeczywistości Bóg informuje ich o przyjęciu ich modlitw i pomaga im w walce z wrogami.

Prawdziwe sposoby uwolnienia od grzechu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran przedstawia kompletne wskazówki. Zanim Święty Koran został objawiony w Arabii, chrześcijanie mówili, że wszystkie ich grzechy zostały przebaczone, podczas gdy żydzi mówili, że będą przebywać w ogniu piekielnym tylko przez krótki czas. To o nich mówi Bóg w Świętym Koranie:

„Jest tak dlatego, iż powiadają̨: „Nie dotknie nas Ogień́, z wyjątkiem ograniczonej liczby dni”. To, co zwykli byli wymyślać́, ich samych oszukało w kwestii ich religii.” ( Święty Koran, 3:25 )

Kiedy taki był stan ludzi Księgi i bałwochwalców w Arabii, Bóg zechciał ich ocalić przez Świętego Proroka (saw). Bóg zesłał go z wszechogarniającą nauką, a także ustanowił Proroka (sa) władcą Arabii, aby cały lud Arabii usłyszał to przesłanie i został zbawiony.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as) który powiedział, że Święty Koran umożliwia życie w czystości.

 Prawdziwym celem księgi objawionej powinno być umożliwienie jej wyznawcom porzucenia życia w nieczystości na rzecz czystości oraz wyposażenie ich w umiejętność rozpoznania i zbliżenia się do Boga.

Umożliwia im porzucenie niższej formy życia i zamiast tego związanie się z ich prawdziwym Ukochanym. Dlatego każda zdrowo myśląca osoba może zrozumieć, że Święty Koran umożliwia porzucenie brudu i grzechu oraz kroczenie ścieżką, która prowadzi do Boga. Święty Koran daje pewien stopień całkowitej pewności, że popełnianie grzechu, który może sprawiać chwilową światową przyjemność, jest jak pójście do dżungli na polowanie, jednak strach przed dzikimi zwierzętami i wężami powstrzymuje nas od polowania. W ten sposób, rozwijając ten sam stopień lęku przed Bożym gniewem, możemy być zbawieni od popełnienia grzechu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że bez prawdziwego podążania za Świętym Koranem, jak zastrzegł Obiecany Mesjasz (as), nie możemy urzeczywistnić dobrodziejstw i błogosławieństw Świętego Koranu w ich prawdziwej formie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy wszyscy naprawdę postępowali zgodnie ze Świętym Koranem.

Święty Koran nasyca osobę pewnością poprzez wspaniałe znaki

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że on i jego poprzednicy są świadkami, że Święty Koran oświeca serca jego prawdziwych wyznawców i prawdziwie wspaniałe znaki, daje tak silną wiarę, że nigdy nie można jej złamać. Oczyszcza z grzechu i umożliwia rozmowę z Bogiem wraz z przyjęciem modlitwy i przepowiadaniem przez nią poprzez wiedzę o niewidzialnym, udzieloną przez Boga. Warunkiem spełnienia się wszystkich tych rzeczy jest bycie prawdziwym wyznawcą Świętego Koranu.

Księga, która zjednoczy wszystkich ludzi

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest księgą kompletną i uniwersalną. We wcześniejszych czasach było mniej ludzi, więc wysyłano im nauki. Następnie, gdy liczba ludzi rosła i rozprzestrzeniała się w różnych częściach świata, dla tych narodów zostały wysłane konkretne nauki. Następnie, gdy rasa ludzka dalej się rozwijała i zwiększały się możliwości wzajemnej interakcji, Bóg zesłał uniwersalną naukę dla wszystkich ludzi. To był Święty Koran, który przyszedł, aby zjednoczyć cały świat. W przeciwieństwie do poprzednich nauk, które zostały wysłane do konkretnych ludów, Święty Koran został objawiony jako księga uniwersalna, zesłana dla wszystkich ludzi i w celu zjednoczenia wszystkich ludzi. Sam Święty Koran stwierdza, że ​​został zesłany dla wszystkich ludzi:

,,Powiedz: „O ludzkości, naprawdę jestem Posłańcem do was wszystkich od Allaha, do którego należy Królestwo niebios i ziemi.(…); ( Święty Koran, 7:159 )

Święty Koran stwierdza również:

„I zesłaliśmy cię jako łaskę dla wszystkich ludów.” ( Święty Koran, 21:108 )

Cztery cele Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że podobnie jak w przypadku innych rzeczy, istnieją cztery cele Świętego Koranu; Illat-e-Fa’ili , czyli kto to zrobił i dlaczego; Illat-e-Soori, co oznacza jego pozorny i praktyczny cel; Illat-e-Maddi , czyli jego praktyczne korzyści; Illat-e-Gha’i , co oznacza, że ​​jest to podstawowa konieczność. Jeśli chodzi o Illat-e-Fa’ili, Bóg stwierdza: „Jestem Allahem, Wszechwiedzącym”Illat-e-Madi to „To jest doskonała księga” , co oznacza, że ​​ta księga została objawiona przez Boga, który posiada wszelką wiedzę. Illat-e-Soori, jest „nie ma co do tego wątpliwości”, co oznacza, że ​​ta nauka jest tak piękna, że ​​żadna inna nie może się z nią równać. Wszystkie roszczenia są uzasadnione, a wszystkie argumenty są pouczające. Illat-e-Gha’i to „przewodnictwo dla prawych”, co oznacza, że ​​podstawowym celem tej księgi jest prowadzenie sprawiedliwych.

Sprawiedliwość: warunek wstępny korzystania ze Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że aby naprawdę skorzystać z nauk Świętego Koranu, trzeba stać się prawym. Jego Świątobliwość (aba) stwierdził, że w dzisiejszych czasach, poprzez swoje pozbawione prawości działania, tak zwani uczeni dali przeciwnikom islamu możliwość wniesienia sprzeciwu. Jednak to muzułmanie Ahmadi muszą poprzez swoje czyny przepełnione prawością pokazać światu, że Święty Koran jest lekarstwem na wszystkie problemy. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił nam przyjęcie prawości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są to bardzo dogłębne sprawy, na które musimy zwrócić baczną uwagę i musimy czytać Święty Koran z wielką pilnością.

Modlitwy za muzułmanów Ahmadi w Bangladeszu

Jego Świątobliwość (aba) zaapelował o modlitwy w intencji odbywającej się w Bangladeszu Dżalsa Salana (dorocznej konwencji). Dziś był pierwszy dzień, jednak przeciwnicy Ahmadiyyat zaatakowali miejsce Konwencji, co również spowodowało pewne obrażenia. Podpalają także domy niektórych Ahmadi. Rzeczywisty zakres szkód pozostaje do ustalenia. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Ahmadi byli bezpieczni od zła i aby Bóg ukarał sprawców. Jedyne, o co możemy modlić się za takich ludzi, to:

„O Allahu, rozerwij ich i zmiażdż na kawałki.”

Jego Świątobliwość (aba) wezwał także do modlitwy za Ahmadi w Pakistanie, Burkina Faso i Algierii. W Bangladeszu lokalne władze zapewniły Wspólnotę, że będą w stanie bezpiecznie przeprowadzić konwencję, jednak teraz, po tym ataku, nic nie robią. Wszystko, co możemy zrobić, to modlić się do Boga, aby szybko złagodził trudności naszych braci Ahmadi.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij