Modlitwa w Islamie - Sposób odprawiania Modlitwy - Typy Modlitw - Salat
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Modlitwa w islamie

Modlitwa w Islamie

Salat Modlitwa w Islamie składa się z różnych pozycji. To jest: stojąca nazywana Qijam, pochylona nazywana Ruku, padnięcie na twarz nazywane Sażda i siedząca nazywana Kaada. Podczas każdej nakazanej pozycji recytuje się odpowiedni tekst Modlitwy. Pomimo tego, że są one recytowane po arabsku, wymaga się od każdego muzułmanina, niezależnie od tego czy zna on język arabski czy też nie oprócz zapamiętania wersetów, rozumienia ich tak, aby wierny wiedział co mówi podczas Modlitwy do Swojego Pana. Modlący powinien być czysty na ciele oraz jeśli to możliwe na umyśle i duszy. Każdorazowo przed rozpoczęcie Modlitwy wymagane jest wykonanie specjalnej ablucji nazywanej Łudu.

Czas odprawiania Modlitwy

Czas pięciu obowiązkowych Modlitw jest ustalony według danej pozycji słońca:

Fażyr– Czas modlitwy porannej rozpoczyna się o świcie i kończy tuż przed wschodem słońca.

Zuhur – Czas modlitwy środowej rozpoczyna się kiedy słońce przekroczy zeniti zaczyna opadać.

Asr – modlitwa popołudniowa – jest odprawiana w czasie gdy słońce dalej opada i osiąga punkt w połowie pomiędzy punktem rozpoczęcia opadania i zachodem słońca. Może być nazywane późnym popołudniem jednak niezbyt późnym. Kończy się na krótko przed zachodem słońca, gdy bledną promienie słoneczne. Nie jest całkowicie zakazane odprawianie modlitwy Asr późnym popołudniem, ale bardziej pożądane jest jej składanie zanim światło dzienne zaczyna zanikać a słońce znajduje się cały czas ponad linią horyzontu.

Należy pamiętać, że podczas wschodu i zachodu słońca oraz Dy słońce znajduje się w zenicie zakazane jest odprawianie Modlitwy. Podobnie żadna nadobowiązkowa Modlitwa nie powinna być oferowana pomiędzy modlitwą Asr  a zachodem słońca. Podobnie pomiędzy Modlitwą ranną i schodem słońca nie powinno odprawiać się innych dodatkowych Modlitw.

Maghrib – Czas modlitwy Maghrib rozpoczyna się natychmiast po zachodzie słońca i trawa aż do zmierzchu.

Isza – Wszystkie szkoły prawnicze zgadzają się, że czas Modlitwy Isza – wieczornej rozpoczyna się kiedy zmierzch zniknie w ciemnościach nocy. Okres ten trwa aż do północy. Niektórzy rozszerzają go Az do momentu po północy przed udaniem się na spoczynek.

Sposób odprawiania Modlitwy

Modlitwa zgromadzeniowa

Każdy muzułmanin jest zobowiązany do odprawiania części Fard Modlitw w zgromadzeniu (Koran 2:22). W tym celu są budowane meczety. Tradycja mówi, iż modlitwa ofiarowana w zgromadzeniu jest warta dwadzieścia siedem razy więcej niż składana indywidualnie.

Przy wyborze Imam-a spośród zgromadzenia powinna być brana pod uwagę jego pobożność i dobra znajomość Świętego Koranu.

Modlitwa indywidualna

Jeśli Modlitwa nie jest odprawiana w zgromadzeniu, ale indywidualnie, odmawia się ją dokładnie w ten sam sposób co prowadzoną przez Imam-a.

Typy Modlitw oraz liczba Rukaat

Są cztery typy Modlitw:

Fard – Fard jest arabskim słowem znaczącym przymusowy lub obowiązkowy

Łażeb – konieczna

Sunnat – wyd. Proroka Islamu są za konieczne

Naft ( Nałafel) – nie obowiązkowe

Modlitwa Fard                         Licba Rukaat

Fażyr                                      2

Zuhur                                      4

Asr                                          4

Maghrib                                   3

Isza                                         4

Modlitwa Łażeb

Następujące modlitwy traktowane są jako modlitwy Łażeb (konieczne):

Trzy Rukaat Łitr – ( na koniec Modlitwy Isza)

Dwa Rukaat  Iid – ul – Fitr oraz dwa Rukaat Iid – ul – Adha

Ofiarowanie dwóch Rukaat odprawiając Tałaaf okrążanie w koło Kaaby w Mekce.

Modlitwa Sunnah

Święty Prorok Islamu (saw), ofiarowywał dodatkowe Rukaat w Modlitwie dołączając do Modlitwy Fard. Modlitwy te nazywane są Modlitwami Sunnah. Ofiarowywanie Modlitw Sunnah uważane jest za konieczne przez wszystkie szkoły.

Modlitwy: Nałafel

Muzułmanie oprócz Fard oraz Sunnah ofiarowują również dodatkowe Rukaat Modlitwy. Nazywane są one modlitwami Nałafel lub Naft.

Modlitwa Piątkowa (Al-Dżumaa)

Salaat–al-Dżumaa albo Modlitwa Piątkowa jest ofiarowywana w zgromadzeniu. Jest ona składana zamiast Modlitwy Zuhr. Co tydzień w piątek, wymaga się od muzułmanów wziąć kąpiel, ubrać się w najlepsze czyste ubranie, użyć perfum i udać się do meczetu na Modlitwę Piątkową. Jest ona okazją do zebrania się muzułmanów z całego miasta. Modlitwa piątkowa jest również demonstracją islamskiej równości. Wymaga się od muzułmanów aby z uwagą wysłuchali kazania.

Modlitwy Świąteczne  Iid-ul-fitr oraz Iid-ul-adha

Modlitwa Iid odprawiana jest przed południem. Podobnie jak Modlitwa Piątkowa jest ona ofiarowywana w zgromadzeniu. Nie recytuje się przed nią Azanu ani Ikamy.

Ofiarowywanie modlitwy w nietypowych warunkach

Modlitwa podczas choroby

Modlitwa podczas podróży

Modlitwa: Salat-ul-chauf (podczas niebezpieczeństwa)

Modlitwa podczas zaćmienia słońca i księżyca

Modlitwa o deszcz

Salatul-Hażaat  Modlitwa gdy potrzebna jest pomoc

Modlitwa Pogrzebowa

Jest ona odprawiana na wolnym powietrzu lub w miejscu wybudowanym do tego celu nazywanym Dżanaza-Gah. Osoby obecne na pogrzebie powinny ustawić się w rzędach za Imam-em. Liczba rzędów powinna być nieparzysta. Imam powinien zająć pozycję na przedzie po środku pierwszego rzędu z ciałem umarłego spoczywającym naprzeciwko niego. Ciało zmarłego powinno być ułożone tak aby jego prawa strona była skierowana w kierunku Kaaba.

Imam rozpoczyna modlitwę przez wypowiedzenie głośno Allahu Akbar, tzn. Bóg jest Wielki. Postępujący za nim niskim tonem wypowiadają to samo. Następnie Imam recytuje cicho Thanaa i surę Al-Fatiha. Potem bez wznoszenia swych dłoni wypowiada Allahu Akbar. Postępujący za nim również wypowiadają Allahu Akbar ale zniżonym głosem. Następnie w ciszy całe zgromadzenie recytuje Duruud. Po tym Imam po raz trzeci wypowiada Allahu Akbar i cicho recytuje za zmarłego wymienione poniżej modlitwy. Następnie wypowiada po raz czwarty Allahu Akbar, zwraca swą twarz na prawo mówiąc Assalamu Alejkom ła Rahmatullah oraz na lewo powtarzając te same słowa zaznaczając w ten sposób koniec Modlitwy. Postępujący zanim również mówią ściszonym głosem Assalamu Alejkom ła Rahmatullah i również zwracają swe twarze na prawo i na lewo.

Modlitwa Pogrzebowa nie zawierz Ruku ani padnięcia na twarz. Może być ofiarowana również bez obecności ciała zmarłej osoby, np. w przypadku ważnych osobistości lub w przypadku kiedy tylko kilku muzułmanów odprawiło Modlitwę Pogrzebową. Nazywana jest Fard kifaja. Ofiarowywanie jej nie jest obowiązkiem wszystkich muzułmanów. Jeśli więc tylko kilka osób odmówi Modlitwę Pogrzebową  uważa się że uczyniło to w imieniu wszystkich muzułmanów. Reszta z muzułmańskiej społeczności zwolniona jest z obowiązku odmawiania Modlitwy Pogrzebowej.


Czytaj

Udostępnij