Ile rak'ah znajduje się w modlitwie Tarałih? 8 czy 20? - Ramadan - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ile rak’ah znajduje się w modlitwie Tarałih? 8 czy 20?

Ile rak'ah w modlitwie Tarałih

Ile rak’ah znajduje się w modlitwie Tarałih? 8 czy 20? – Modlitwa Tarałih jest modlitwą, którą muzułmanie na całym świecie ofiarują, głównie w meczecie, bezpośrednio po modlitwie Isza’ah w miesiącu Ramadan.

Ile rak’ah ma ta konkretna modlitwa, na ten temat są różne opinie. Niektórzy wykonują 8 rak’ah, a niektórzy nawet 20 rak’ah.

W innym artykule (link do artykuł) wyjaśniliśmy, że Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim ) modlił się na Tahadżdżud, czyli nocną modlitwę i że w jego czasach nie używano terminu „modlitwa Tarałih”. Ci, którym trudno wstać na tę modlitwę (Tahadżdżud), mają możliwość uzyskania błogosławieństwa nocnej modlitwy podczas Ramadanu i słuchania Koranu, modląc się modlitwą Tarałih.

Ile rak’ah Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) modlił się podczas nocnej modlitwy?

Ktoś zapytał Hadhrat Aisha(ra), matkę wierzących o nocną modlitwę Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Jak wyglądała modlitwa Posłańca Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) podczas Ramadanu?’’

Odpowiedziała:

,,Nawet podczas Ramadanu i poza nim nie modlił się więcej niż 11 rak’ah. Miał zwyczaj modlenia się 4 rak’ah – nie mówiąc już o ich pięknie i długości –  następnie modlił się ponownie 4 rak’ah – nie mówiąc już o ich pięknie i długości – a potem modlił się 3 rak’ah łitr.’’ Dodała: ,,zapytałam go: ,,O Posłańcu Allaha! Czy śpisz przed modlitwą łitr?’’

Odpowiedział:

„Moje oczy śpią, ale moje serce nie śpi”.[i]

W innym hadisie wyjaśniono, że 4 rak’ah oznacza dwa salamy, czyli dwa plus dwa rak’ah .[ii]

Ta narracja pokazuje, że Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) modlił się 11 rak’ah zarówno w Ramadanie, jak i w pozostałych miesiącach: 8 rak’ah i 3 łitr.

Ile rak’ah modlił się Hadhrat Umar podczas modlitwy Tarałih lub modlitwy nocnej?

Wyjaśniliśmy w innym artykule, że modlitwa Tarałih, jaką widzimy dzisiaj, została zapoczątkowana przez Hadhrat Umara(ra).

Tarałih

Powstaje pytanie: Ile rak’ah Hadhrat Umar(ra) modlił się w modlitwie Tarałih? Muwatta Imam Malik, znana jako pierwsza księga hadisów, przedstawia następującą narrację:

,,Sa’ib Ibn Yazid relacjonował, że Muhammad ibn Yusuf powiedział: ’Hadhrat’ Umar wydał polecenie Ubayy Ibn Kab i Tamim ad-Dari aby dopilnowali poprowadzenia 11 rak’ah modlitwy z ludźmi (…) podczas Ramadanu.”[iii]

Wliczając Imama Malika ta narracja ma trzech narratorów i wszyscy trzej są poprawni.

Co Imam tego czasu mówi o liczbie rak’ah w Tarałih?

Imam tego czasu, prawdziwy sługa Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), którego Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) nazwał „Hakam” i „Adl”, to znaczy decydujący i sędzia, powiedział:

„Stałą praktyką Proroka Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) było osiem rak’ah, które modlił się w czasie Tahadżdżud i jest to praktyka najbardziej błogosławiona. Ale możesz ją ofiarować nawet w pierwszej części nocy. Istnieje narracja, która również pokazuje, że modlił tą modlitwę w pierwszej części nocy. Co do dwudziestu rak’ah, zostały one dodane później. Praktyka Posłańca Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) była tym, co powiedziałem powyżej.[iv]

Ponownie Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) nieustannie wykonywał Nałafil. Często modlił się 11 rak’ah: 8 Nałafil i 3 łitr. Czasami wykonywał je za jednym razem, a czasami z przerwami: modlił się więc 2 rak’ah, potem trochę spał, wstał ponownie, pomodlił się 2 rak’ah i znowu zasnął. Modlił się nocną modlitwę po spaniu, co stało się praktyką do dziś, po upływie 14 stuleci.[v] 

Jak powstała wersja 20 rak’ah?

Pomimo faktu, że zostało udowodnione bez żadnych zastrzeżeń, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) nie modlił się w nocnej modlitwie więcej niż 11 rak’ah, a Hadhrat Umar (oby Allah był z niego zadowolony) zarządził tą samą liczba rak’ah w modlitwie Tarałih.

Rozumiemy z tego, że ci, którzy modlą się 11 rak’ah (8 + 3), zamierzają naśladować wzór Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), ponieważ tak nakazał nam Bóg w Koranie, podczas gdy ci którzy modlą się 20 rak’ah lub więcej, mogą mieć na myśli, że:

  • Nie znajdują żadnego Hadisu, by nie wykonywać więcej niż 11 rak’ah.
  • Zamierzają ofiarować jak najwięcej modlitw Nałafil podczas Ramadanu, kiedy wartość każdego pokłonu jest pomnożona.
  • Starają się recytować lub słuchać Koranu tak często, jak to możliwe.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya naśladuje dokładnie wzór Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) i modlił się o 11 rak’ah (8 + 3), ale nie sprzeciwia się tym, którzy modlą się więcej. Hadhrat Maulana Nuruddin, Pierwszy Kalif Obiecanego Mesjasza (as), powiedział:

„Podczas błogosławionego Ramadanu powinniście modlić się Tarałih i czynić to w zborze, ponieważ nie ma już obawy, że staną się one obowiązkowe. Badacze Hadisów i fiqh spierają się ze sobą w sprawie Tarałih. Naśladowcy Maliki Madhab, modlą się 36 rak’ah. Hanafi 20 rak’ah. Ale według badaczy Hadisów udowodniono nie więcej niż 11 rak’ah. Lubię też wykonywać 11 rak’ah, ale nie sprzeciwiam się innym.”[vi]


Uwagi końcowe

[i] Bukhari, Kitabu-Salat Tarawih, Hadis 2013
[ii] Bukhari, Kitab al-jum’ah
[iii] Mueta Imam Malik. książka 6, numer 6.2.4
[iv] Malfuzat, tom. 5, wydanie z 2003 r, str. 436.
[v] Malfuzat, tom. 3, wydanie z 2003 r, str. 213
[vi] Irshadat-e-Nur, tom. 2, str. 489.

Udostępnij