Hazrat Mirza Masroor Ahmad / Obecnie Khalifa obiecanego Mesjasza
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Obecnym, Piątym Następcą Obiecanego Mesjasza jest Jego Ekscelencja, Khalifatul Masih V, Mirza Masroor Ahmad.

Jest obecnie najwyższym zwierzchnikiem Światowej Muzułmańskie Wspólnoty Ahmadiyya. Jest również prawnukiem Obiecanego Mesjasza i Reformatora, Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmada z Qādiān (as). Został wybrany na to stanowisko w Londynie, Wielkiej Brytanii, przez kolegium wyborcze 22 kwietnia, 2003r., kilka dni po śmierci jego poprzednika Hadhrat, Mirzā Tāhir Ahmada, Khalīfatul Masīh IV (rh).

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad ukończył szkołę średnią w Liceum Ta‘līm-ul-islam w Rabłah, Pakistan i uzyskał Licencjat z tej samej uczelni.  W 1976 zdobył tytuł magistra z Ekonomiki Rolniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Faisalabad, Pakistanie.Przed wyborem na Khalīfa, Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) zgromadził imponującą listę posług humanitarnych podkreślającą jego zaangażowanie w edukację i filantropię.

Jego altruistyczne starania zabrały go w 1977 roku do Ghany gdzie, przez kilka lat, służył, jako dyrektor różnych szkół muzułmańskich Ahmadiyya. Pomógł w otwarciu średniej szkoły Ahmadiyya w Salaga, gdzie służył jako dyrektor przez pierwsze dwa lata jej istnienia.

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) miał możliwość użycia wiedzy zdobytej na studiach, ekonomiki rolniczej, aby wykonywać badania dotyczące produkcji pszenicy w Ghanie. Pierwszy, zakończony sukcesem eksperyment sadzenia, wzrostu i pielęgnacji pszenicy jako uprawy gospodarczej był wystawiony na międzynarodowych targach, a rezultaty zostały przedłożone Ministrowi Rolnictwa Ghany.

W grudniu 1997r., Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) został mianowany na stanowisko Nadir-e-A‘lā (przewodniczący zarządu) Sadr Anżuman Ahmadiyya Pakistan. W 1999 roku, Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) został fałszywie oskarżony o bluźnierstwo i niesłusznie oskarżony o zniesławienie wersetów z Koranu.  Został aresztowany i więziony przez jedenaście dni w jego rodzinnym mieście Rabłah dopóki wykazano, że oskarżenia wniesione przeciwko niemu były całkowicie bezzasadne.

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) obecnie mieszka w Londynie, Wielkiej Brytanii. Jako duchowy przywódca muzułmanów Ahmadī na całym świecie, energicznie wspomaga oraz walczy za sprawę islamu poprzez pokrzepiające oraz wzmacniające przesłanie pokoju i współczucia dla ludzkości.