Islam religia doskonała - Dogmaty wiary, Pięć filarów islamu - Religia Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Podstrony

Islam

O islamie

Islam religia doskonała, która reprezentuje szczyt ewolucji religijnej.

Allah nazwał tę religię słowem Islam (Koran, 5:4).

Po arabsku oznacza ono dosłownie pokój i posłuszeństwo. Pochodzi od arabskiego rdzenia SALEMAczyli pokój, czystość, poddanie i posłuszeństwo. A zatem „islam” to droga człowieka, który jest posłuszny Bogu i pozostaje w pokojowych relacjach zarówno z nim, jak i wszystkimi Jego istotami. Wyznawcy islamu nazywają się muzułmanami.

Nie jest to religia nowa. Generalnie to samo przesłanie i te same wskazówki Bóg przekazał wszystkim prorokom poprzedzającym Proroka Muhammada (pokój z nim). Bóg za pośrednictwem Koranu twierdzi:

Powiedz: „Wierzymy w Allaha i w to, co zostało nam objawione, jak i to, co zostało objawione Abrahamowi, Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i ich plemionom, oraz w to, co dane było Mojżeszowi i Jezusowi i innym Prorokom od ich Pana. Nie czynimy różnic między nimi i Jemu się oddajemy. (Koran, 3:85)

Religia islamu została założona przez  Proroka Muhammada(saw)  ponad 1400 lat temu w Arabii. Prorok Muhammad (saw)  otrzymał objawienie od Allaha że islam jest ostatnią i najbardziej kompletną religią dla ludzkości.

Świętą księgą islamu jest  Święty Koran  i zostało to objawione przez Allaha Prorokowi Muhammadowi (saw) . Koran jest źródłem kompletnych wskazówek. Jego nauki są zgodne z ludzką naturą.

Sześć dogmaty wiary

 1. Wiara w Jedność Boga
 2. Wiara we wszystkie Jego anioły
 3. Wiara we wszystkie Jego księgi
 4. Wiara we wszystkich Jego proroków
 5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego
 6. Wiara w Wyroki Boga

Pięć filarów islamu

Pięć filarów islamu

Aby znaleźć się na łonie islamu, czyli zostać muzułmaninem, trzeba znać pięć podstawowych zasad (filarów), na których opiera się islam, wierzyć w nie, całkowicie akceptować i szczerze stosować.

Ibn Umar opowiada, że Posłaniec Boga – Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: islam opiera się na pięciu następujących filarach:

 1. Wiara, że nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Posłańcem Allaha
 2. Przestrzeganie Modlitwy
 3. Płacenia Zakat
 4. Poszczenie podczas Ramadanu
 5. Pielgrzymka do Mekki

Często Zadawane Pytania