Wiara w Dzień Sądu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wiara w Dzień Sądu

Wiara w Dzień Sądu

Wiara w Dzień Sądu

Poza wiarą w Jednego Boga, wiara w Dzień Sądu jest doktryną, na którą kładzie się największy nacisk w Koranie. Żadna inna objawiona księga, poza Koranem nie rysuje tak żywego obrazu Dnia Sądu. Zgodnie z Koranem, w Dniu Sądu nastąpi koniec całego wszechświata. Następnie umarli zostaną wskrzeszeni i wzięte zapisy ich uczynków. Ludzie posiadający dobry zapis zostaną wynagrodzeni i powitani w niebie. Podczas gdy ci z niedobrymi zapisami zostaną ukarani i wtrącani do piekła.

Pojęcie piekła w islamie zawiera więcej z reformowania, gdzie ludzie spędzają ograniczoną ilość czasu, zanim ostatecznie wkroczą do nieba, która będzie trwało wiecznie. Do Dnia Sądu odnosi się wiele nazw w Świętym Koranie. Oto niektóre z nich:

  • Jaum Ad din – Dzień Sądu
  • Jaum al Aachir – Dzień Ostatni
  • Jaum al Qijamah – Dzień Zmartwychwstania
  • Jaum al Fast – Dzień Odróżnienia / Wyróżnienia / Odznaczenia
  • Jaum al Żami – Dzień Zgromadzenia się / Zebrania się
  • Jaum al Talaaqi – Dzień Spotkania
  • As Sa’aat – Godzina (Zagłady)
  • Al Qāria’ah – Nieszczęście / Klęska

W Koranie przekazanych zostało wiele znaków o nadchodzącej Godzinie, ale jej dokładny czas znany jest tylko Bogu. Poniższy tekst jest opisem Dnia Sądu zaczerpniętym z Surah Al-Qariah, z Świętego Koranu:

Wielkie Nieszczęście! Czym jest Wielkie Nieszczęście? I skąd masz wiedzieć, czym jest Wielkie Nieszczęście? Dzień, w którym ludzie będą jak rozpędzone ćmy, a góry jak zgręplowana wełna. Wtedy, jeśli chodzi o tego, którego szale przeważą, Ten dostąpi przyjemnego życia. Lecz jeśli chodzi o tego, którego szale będą lekkie, jego mamką będzie Piekło. Koran (101, 2-10)


Czytaj

Udostępnij