Allah Najwyższy - Obiecany Mesjasz Mirza Ghulam Ahmad z Qadian
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Allah Najwyższy

Allah Najwyższy – Obiecany Mesjasz as. powiedział:

Raj nasz jest w Bogu naszym

Raj nasz jest w Bogu naszym. Najwyższa nasza rozkosz jest w Bogu naszym, widzieliśmy Go bowiem i odnaleźliśmy w Nim wszelkie piękno. Skarb ten warto zdobywać nawet za cenę życia. Ten rubin godny jest. aby go posiąść, choć może trzeba będzie zatracić się w jego zdobywaniu. Wy, którzy osieroceni jesteście, podążajcie ku temu źródłu a ono zaspokoi wasze pragnienie. Jest to źródło życia dzięki niemu ocaleni będziecie. Cóż mam czynić, na jakim instrumencie mam zagrać, aby usłyszano, że oto jest Bóg wasz? Czego potrzebują ludzkie uszy, aby ludzie słuchali? Jeżeli należycie do Allaha, to możecie być pewni, że i Allah będzie do was należał. (Roohani Khazain Vol. 19: Kashti Nuh, ss. 21-22)

Czego od was wymaga Allah?

Wy, którzy macie uszy do słuchania, słuchajcie! Czego od was wymaga Allah? Tego tylko, byście należeli do Niego jedynie i nikogo – czy to na ziemi czy w niebie – nie wywyższali tak, jakby był Jemu równy. Bóg nasz jest dziś równie żywy jak przed wiekami, przemawia do nas tak samo, jak przemawiał w przeszłości, i tak jak zawsze wysłuchuje nas. Przekonanie, że w dzisiejszych czasach On tylko słucha, lecz nie przemawia, oznacza wiarę pustą. On i słucha i przemawia. Wszystkie Jego przymioty są wieczne i niezmienne – żaden z Jego atrybutów nigdy nie ustał w swym trwaniu ani też nigdy nie ustanie. Jest on wciąż tym samym Jedynym Bytem nie mającym nikogo równego, nie ma On syna ani żony, jest Bytem Wiecznym niezrównanym, nikt nie jest taki jak On, nikt nie jest podobny do Niego w Jego przymiotach i żadna z Jego mocy nigdy nie osłabnie.

Jest On bliski a zarazem daleki, odległy a zarazem tuż obok. Wśród wysokich jest Najwyższy, a jednak nie można powiedzieć, aby istniał ktoś poniżej Niego. Jest w niebie, a nie można powiedzieć, że nie ma Go na ziemi. Zbiera On w sobie najdoskonalsze przymioty i objawia cnoty, które istotnie godne są chwały. Jest Źródłem wszelkiej doskonałości, jest Wszechmocny. Wszelkie dobro od Niego pochodzi i wszystko do Niego powróci; do Niego należy wszelka władza, wszystko co doskonałe w Nim mieszka. Wolny jest od skazy, nie zna słabości. On Jedyny ma prawo do tego, aby oddawali Mu cześć wszyscy zamieszkujący niebo i ziemię. (Roohani Khazain Vol. 20: Al-Wasiyyat, ss. 309-310)


Czytaj

Udostępnij