Rozwiązanie problemu bezrobocia - Bóg jest Jeden - Piękno Boga w Was
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Rozwiązanie problemu bezrobocia

Rozwiązanie problemu bezrobocia – Raz, w Niemczech, zasugerowałem, że gdy gospodarki są pod presją, gdy zwalnia się ludzi – to zbrodnia ze strony społeczeństwa, by zwalniać ludzi – jedynym możliwym rozwiązaniem takich kryzysów jest obniżenie płac do poziomu, na którym wszyscy zdolni do pracy tę pracę dostają, za niższym wynagrodzeniem. Płaci się za pracę niższą stawkę i cała dostępna siła robocza dostanie pracę, nie zdajecie sobie nawet sprawy, jaki by to spowodowało boom w gospodarce. Na początek wszyscy będą współdzielić cierpienie słabej gospodarki poprzez obniżenie standardów życia, a w kraju takim, jak Kanada, nawet po znacznym ich obniżeniu nadal można godnie żyć.

A gdy żyje się godnie, lecz otrzymuje w tej transakcji problemy, na rzecz dobrej sprawy – na rzecz szlachetności – to doświadczenie stanie się tak przyjemne, iż nie będzie dłużej karą. Wtedy tania siła robocza doprowadzi do rewolucji w gospodarce, a ten cykl ją odbuduje.

Lecz nie do tego was namawiam! Namawiam was z totalnie niesamolubnej przyczyny: Powróćcie do Boga, gdyż jest to jedyna droga – nie ma innej opcji. I powróćcie do Boga z całkowitym poddaniem.

Bóg jest Jeden

Wróćcie do tej cechy Boga, o której mówi każda religia, może innymi słowami, lecz z tym samym znaczeniem. Bóg w Hinduizmie jest tak samo dobry, jak Bóg gdziekolwiek indziej na świecie! Bóg Chrześcijaństwa, Bóg Judaizmu, Bóg Islamu – Bóg jest Jeden – takie jest znaczenie Jedności Boga. Jego piękno jest Jedno i jest to uniwersalne i nie do zmienienia.

Piękno Boga – w Was

A zatem, bez powrócenia do piękna, jak można uciec brzydocie? Ludzkie przestępstwa, niesprawiedliwość i nierówne traktowanie człowieka przez innego człowieka są przykładami brzydoty. Jedynym rozwiązaniem, które jest wykonalne, które jest zrozumiałe i logiczne, jest rozwiązanie powrócenia do piękna. A do jakiego piękna?

Jeśli postrzega się piękno w odniesieniu do własnych, osobistych dóbr, to piękno to będzie zmieniać swą definicję wszędzie na świecie i nie będzie już pięknem. Jedyny punkt odniesienia by poprawnie zdefiniować piękno to odniesienie do Boga – i dobrze o tym wiecie! On jest wami – On mieszka w was – i wy nie zdajecie sobie sprawy. Nie macie świadomości o tym, że całe swe życie z nim żyjecie, lecz ignorujecie. Przestańcie popełniać tę zbrodnię – to samobójstwo!

Powróćcie do tych wartości, jakkolwiek trudnym się to zadanie może Wam wydawać – to jedyna nadzieja. Pomijam komentarz nad resztą słów Koranu, gdyż pochłonęłoby to znacznie więcej czasu.

Dostarczyłem wiadomość

Tutaj pozwólcie mi stwierdzić, iż dostarczyłem wiadomość. Myślę, że wiecie, co mam na myśli, i mam nadzieję, że przekonała Was głębia prawdy, którą wam przekazałem. Jak sobie z tym poradzić? – Zasugerowałem sposób, lecz nie jest to jedyna droga! Możecie sami nad tym pomyśleć, lecz wpierw musicie zdecydować się na to, iż poślubicie prawdę i nigdy nie weźmiecie od tego ślubu rozwodu.

Pozostańcie spójni – pozostańcie lojalni – prawdzie. W jakiejkolwiek formie będziecie prawdzie lojalni, i gdziekolwiek będziecie jej lojalni, odpłaci się ona Wam. Prawda zawsze popłaca!

A zatem mam nadzieję, że ockniecie się w tej rzeczywistości i mam nadzieję, ponieważ wiem, iż jeżeli istnieje jakikolwiek promyk nadziei na zmianę jakiegokolwiek ustroju politycznego, to właśnie tu, w Kanadzie!

Jeśli Wy nie podejmiecie się tego zadania, jeśli odrzucicie tutaj swą powinność, obawiam się, iż nie ma nadziei dla reszty świata.

Allah niech wam błogosławi! Niech da wam siłę! Niech Allah pomoże Wam do Niego powrócić! I niech świat powróci do pokoju poprzez was! Allah niech was błogosławi! Amin!