Dążenie do Bożej Drogi, w czasie i po Ramadanie. Uruchomienie strony internetowej 313 Towarzyszy. - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dążenie do Bożej Drogi, w czasie i po Ramadanie. Uruchomienie strony internetowej 313 Towarzyszy.

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujący werset z Koranu:

,,A kiedy Moi sługo pytają cię o Mnie, powiedz: „Jestem w pobliżu. Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy modli się do Mnie. Powinni oni zatem słuchać Mnie i wierzyć we Mnie, aby mogli iść słuszną drogą.” (Koran, 2:187)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha przechodzimy przez miesiąc Ramadan. Jest to miesiąc na przyjęcie modlitwy, ponieważ Bóg zapowiedział, że dzięki Swojemu miłosierdziu modlitwy zostaną szczególnie przyjęte w tym miesiącu. W tym czasie staramy się osiągnąć Boże upodobanie i Jego błogosławieństwa, dlatego nawet powstrzymujemy się od jedzenia i picia. Jak powiedział Prorok (saw), Bóg poinformował go, że bramy niebios są otwarte, bramy piekielne zamknięte, a szatan jest spętany w tym miesiącu. Dlatego w Ramadanie możemy naprawdę osiągnąć bliskość Boga i byłoby naszym nieszczęściem, gdybyśmy nie skorzystali z tej okazji.

Za kogo skuty jest szatan podczas Ramadanu?

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na pewno w tym miesiącu są tacy, którzy nadal popełniają błędy. Dlatego, gdy jest powiedziane, że szatan jest spętany w tym miesiącu, jest to sposób, w jaki Bóg nas upomina, że ​​jeśli powstrzymujemy się nawet od tego, co jest dla nas dozwolone (tj. jedzenia i picia itp.) ze względu na Niego, to Bóg zakuł szatana w kajdany dla takich ludzi i wziął ich pod swoją opiekę. Jak stwierdza Obiecany Mesjasz (as), kiedy zmniejszamy nasze fizyczne odżywianie, daje nam to możliwość zwiększenia naszego duchowego odżywiania. W przeciwnym razie samo pozostawanie głodnym przez cały dzień nie ma żadnego sensu, jeśli nie towarzyszą mu wysiłki na rzecz wzrostu duchowości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy zrozumieć tę zasadę i prowadzić nasze życie w taki sam sposób, jako cel Ramadanu. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że werset, który wyrecytował, jest jednym z wersetów stwierdzających wagę i obowiązek Ramadanu. Ci, o których mowa w tym wersecie, to ci, którzy są „sługami Miłosiernego Boga”, którzy pragną uwolnić się z sideł szatana i znaleźć się pod ochroną Boga. Dlatego Bóg powiedział, że kiedy tacy ludzie są w stanie niepokoju i strachu, zastanawiając się, gdzie i jak mogą znaleźć Boga, powiedz im, że Bóg odpowie, kiedy wołają do Niego. To dla takich ludzi szatan został spętany w Ramadanie, ale te wysiłki nie powinny ograniczać się do tego miesiąca, ale powinny stać się trwałą częścią ludzkiego życia przez cały rok.

Kiedy ludzie wypełniają prawa Boga i Jego stworzenia i starają się wypełniać przykazania Boga i osiągać Jego zadowolenie, wówczas odkryją, że Bóg odpowiada na ich wołanie do Niego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy korzystają z Ramadanu i szansy, jaką daje do przyjęcia modlitwy. Powinniśmy modlić się, aby stać się prawdziwymi sługami Boga, wypełnić Jego przykazania i dopełnić naszą wiarę. Mamy szczęście, że zaakceptowaliśmy Imama Wieku i prawdziwego sługę Proroka (sa), Obiecanego Mesjasza (as). Nauczył nas sposobów zbliżania się do Boga i modlitwy.

Modlitwa – prawdziwy sposób na sukces

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że prawdziwym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest modlitwa. Obiecany Mesjasz (as)powiedział też, że przed modlitwą należy wykorzystać darowane im przez Boga zdolności i dołożyć wszelkich starań, a następnie modlić się do Boga. To właśnie oznacza „Prowadź nas właściwą ścieżką”. Niektórzy mówią, że jeśli się człowiek modli, nie ma potrzeby żadnych widocznych środków ani wysiłku, podczas gdy modlitwa jest zasadniczo środkiem do zdobycia większej ilości środków. Powinniśmy modlić się, aby znaleźć się wśród tych, którzy są szczerze oddani Bogu w swoich działaniach i wierze. Powinni starać się być tymi, których działania cieszą Boga i tymi, których wiara jest całkowicie niezachwiana. Wierzą, że Bóg może zamienić proch w złoto, a niegodziwych w duchowych ludzi, którzy kroczą Jego ścieżką.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg wyraził tę zasadę w Koranie, kiedy mówi:

,,A jeśli chodzi o tych, którzy dążą do spotkania z Nami – tych niechybnie poprowadzimy Naszymi drogami. I, zaiste, Allah jest z tymi, którzy czynią dobro.” (Koran, 29:70)

Ten miesiąc Ramadanu jest z pewnością okazją do podjęcia tego dżihadu, dążenia do Allaha i stania się tymi, którzy są blisko Allaha Wszechmogącego, tymi, na których modlitwy On odpowiada, którzy trzymają się Jego przykazań, tymi, którzy całkowicie wierzą w Jego atrybuty, tymi, którzy są naprawdę prowadzeni i tymi, których szatan jest na zawsze spętany. Osiągnięcie tego z pewnością wymaga dążenia na drodze Allaha.

Spełnij wymagania, aby osiągnąć bliskość Boga

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie można osiągnąć Bożego zadowolenia i bliskości poprzez lenistwo i zastój, potrzebny jest raczej prawdziwy wysiłek. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wielu ludzi pisze do niego mówiąc, że modlili się, ale ich cel nie został osiągnięty. Muszą przeanalizować, czy naprawdę podjęli wymaganą walkę w modlitwie. Następnie muszą również przeanalizować sposób, w jaki się modlą, ponieważ Bóg mówi, że ci, którzy naprawdę dążą na Jego drodze, którzy dążą do Jego bliskości ze szczerością i dążą do wypełnienia Jego przykazań, wtedy z pewnością odpowiada na ich modlitwy.

Nasze dążenia nie mogą ograniczać się do miesiąca Ramadan

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w hadisie jest powiedziane, że jeśli idziemy w kierunku Boga, On pobiegnie do nas. To jest łaska i miłosierdzie Boga, jednak naprawdę musimy walczyć w Jego sprawie. Nie powinno być tak, że przysięgamy odmawiać modlitwy i czynić dobre uczynki podczas miesiąca Ramadan, aby potem zapomnieć o tych wszystkich rzeczach na resztę roku. Jeśli Bóg widzi, że dana osoba modli się i czyni wysiłki tylko podczas miesiąca Ramadan, to może postępować z nami tak, jak mu się podoba. Z pewnością nadal może odpowiedzieć na nasze modlitwy, abyśmy doświadczali Jego łaski i miłosierdzia, abyśmy byli zmotywowani do dalszego dążenia na Jego drodze. Bóg pragnie wprowadzić nas w swoje miłosierdzie. Jego poczucie ważności naszego szczęścia jest większe niż matki dla jej dziecka. Dlatego zanim zaczniemy lamentować, że nasze modlitwy nie zostały wysłuchane, musimy przeanalizować siebie i nasze wysiłki.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby nasze wysiłki czy dżihad miały na celu osiągnięcie zadowolenia Allaha, wypełnienie Jego przykazań i stanie się Jego prawdziwymi sługami. W rzeczywistości Ramadan powinien być kamieniem milowym w tym dżihadzie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jak wyjaśnia Obiecany Mesjasz (as), jeśli ktoś nie stara się kroczyć ścieżką Boga, to wpadnie na kolana szatana i stanie się przewrotny. Tak więc w wyżej wymienionych wersetach nie tylko jest radosna nowina, ale jest też ostrzeżenie, aby pozostać bezpiecznym przed uściskiem szatana.

Wysiłkom musi towarzyszyć modlitwa

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił również w świetle pism Obiecanego Mesjasza (as), że z pewnością w ludzkiej naturze są różne etapy naszego życia. Są wzloty i upadki. Jednak po przestoju prawy człowiek żarliwie zwraca się do Boga w pokucie i ze wstydu prosząc o przebaczenie, a następnie staje się stanowczy w dążeniu do Bożej ścieżki.

A zatem wymaga to wytrwałości i mocnego postanowienia. Kiedy podejmujemy te wysiłki i modlimy się, powinniśmy powtarzać modlitwę „Prowadź nas właściwą ścieżką”, ponieważ ta modlitwa jest niezbędna, aby człowiek został właściwie poprowadzony.

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że nawet w kategoriach światowych ludzie muszą dążyć do osiągnięcia tego, czego pragną od świata. Kiedy zmagają się i walczą, Bóg obdarza ich błogosławieństwami i są w stanie osiągnąć swoje cele. To samo dotyczy sfery duchowej. Jeśli ktoś może dążyć do świata, dlaczego nie może dążyć do osiągnięcia Bożej bliskości i zadowolenia. Jeśli będą się o to starać i walczyć, to Bóg z pewnością obdarzy ich błogosławieństwami w ich wysiłkach, aby mogli osiągnąć swój cel. Nie może być tak, że ktoś po prostu prosi i automatycznie otrzymuje, raczej wymagany jest pewien poziom wysiłku. To podstawowa zasada, która dotyczy wszystkich rzeczy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy człowiek zwraca się do Boga, Bóg zwróci się do niego. Muszą jednak dążyć do maksimum. Wtedy, kiedy naprawdę dołożą wszelkich starań, z pewnością ujrzą światło Boże. Nie należy się zniechęcać, jak to ma miejsce przy próbie osiągnięcia czegokolwiek. Drzwi do osiągnięcia bliskości i zadowolenia Boga są otwarte, ale wymaga wysiłku, aby się przez nie przejść.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie zobowiązany do przyjęcia wszystkiego, czego pragniemy. Nawet w kategoriach światowych, jeśli weźmiemy pod uwagę którykolwiek z naszych związków, okazuje się, że tak nie jest. Dlaczego więc mielibyśmy zastosować to samo ograniczenie do Boga? Dlatego musimy wierzyć w Boga, co oznacza wypełnianie praw należnych Jemu i Jego stworzeniu. Wtedy możemy znaleźć akceptację w oczach Boga. Jeśli nie będziemy stale pielęgnować roślin, staną się martwe. Tak też jest z naszą wiarą.

Staraj się na wszelkie możliwe sposoby osiągnąć Boże upodobanie

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dążąc do Boga, musimy upewnić się, że nasza wiara nie jest splamiona w jakikolwiek sposób kojarzeniem partnerów z Bogiem. Podobnie, jeśli spojrzymy na przykłady Towarzyszy (ra), czy osiągnęli swoją pozycję tylko dzięki modlitwie? Nie. W rzeczywistości byli gotowi oddać swoje życie dla Boga i złożyć każdą ofiarę w Jego sprawie. Dlatego nie możemy oczekiwać, że osiągniemy jakąkolwiek rangę w oczach Boga bez uprzedniego dążenia i zmagania się na Jego drodze. Musimy starać się nie tylko słowami, ale wszelkimi możliwymi sposobami, aby osiągnąć zadowolenia i bliskość Boga.

Niektórzy uważają modlitwę za zwyczajną sprawę, podczas gdy jest to coś znacznie więcej. Zwykłe słowa nie mogą być uważane za modlitwę, raczej prawdziwa modlitwa wymaga spowodowania pewnego rodzaju śmierci poprzez poziom poczynionych wysiłków.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po osiągnięciu pewnego poziomu w związku z Bogiem nie trzeba nawet wprost prosić o zaspokojenie jego ziemskich potrzeb, ponieważ Bóg bierze tę osobę pod swoją opiekę i sam je zaspokaja. Osiągnięcie tego poziomu wymaga jednak dużego wysiłku.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy byli w stanie spełnić te rzeczy i aby Ramadan był dla nas okazją do nawiązania trwałej relacji z Nim, wypełniania Jego przykazań, pełnej wiary w Niego i umożliwienia nam zobaczenia przykładów przyjęcia modlitwy. Oby to rozszerzyło się nawet poza Ramadan. Obyśmy stali się prawdziwymi sługami Boga. Obyśmy nigdy nie zbaczali z drogi Boga i zawsze byli odbiorcami Jego miłości. Obyśmy oddali sprawiedliwość łasce, którą Bóg nas obdarzył, akceptując Obiecanego Mesjasza (as). Niech Allah umożliwi nam modlitwę w sposób, który sprawi, że nasze modlitwy zostaną przyjęte.

Jego Świątobliwość (aba) ponownie zaapelował o modlitwę w świetle obecnej sytuacji na świecie. Modlił się, aby Allah ocalił świat od zniszczenia i umożliwił ludziom rozpoznanie ich Stwórcy.

Uruchomienie strony internetowej 313 Towarzyszy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uruchomi nową stronę internetową i aplikację mobilną stworzoną przez MTA International, która zawiera kazania Jego Świątobliwości (aba) na temat 313 Towarzyszy, którzy wzięli udział w bitwie pod Badr. Strona zawiera wprowadzenie do Towarzyszy, pytania i odpowiedzi, mapy, objaśnienia trudnych terminów arabskich, a co tydzień będą dodawane nowe informacje. Strona internetowa to  www.313companions.org .

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ta strona internetowa okazała się korzystna.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij