Szczere postępowanie zgodnie z warunkami bai'at - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Szczere postępowanie zgodnie z warunkami bai’at

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Każdy Ahmadi, który uważa, że ​przystąpił do bai’at Obiecanego Mesjasza (as), zobowiązał się przysięgą do duchowego, moralnego i edukacyjnego wzmocnienia oraz przestrzegania doktryn.

Postępowanie po podjęciu bai’at

Tak więc, co jest wymagane, to to, że po tym, jak podjęliśmy bai’at, powinniśmy dążyć do zapoznania się z jego szczegółami i mieć je zawsze na uwadze. Jednakże wielu spośród nas jest daleko od takich standardów, jakie pragnie widzieć w nas Obiecany Mesjasz (as). W związku z tym, w warunkach, jakie zostały przez niego określone, zwrócił naszą szczególną uwagę na następujące kwestie: aby nie kłamać, aby nie być okrutnym dla innych, aby powstrzymać się od nieuczciwości, aby nie ulegać własnym namiętnościom oraz jednocześnie, aby pod wpływem jakichkolwiek namiętności nie szkodzić innym, a zwłaszcza muzułmanom, poprzez swój język czy też poprzez swoje ręce oraz, aby nie być aroganckim tylko pokornym.

Gdybyśmy przywiązywali uwagę do tych kwestii, to jak już wspomniałem, podnieślibyśmy nasze normy moralne. Jeśli jednak przeanalizujemy samych siebie, to zauważymy, że nawet pośród nas istnieje alarmująca liczba ludzi, którzy mimo podjęcia bai’at nie postępują według tych kwestii. Niektórzy ludzie przekręcają swoje słowa w ten sposób, że stają się pozbawione prawdy i zbliżają się do kłamstwa. Niektórzy ludzie, wykorzystując swoje prawa, dopuszczają się nawet okrucieństw. Czasem, ludzie postępują nieuczciwe i przedstawiają nieuczciwych świadków, aby się ocalić. Jeśli nie rękoma, to, aby osiągnąć swoje cele, wyrządzają krzywdę innym ludziom swoim językiem. Zamiast pokory wykazują arogancję. Kiedy prezentowane są przede mną niektóre sprawy Qadha (w szczególności kwestie jurysdykcyjne), zauważyłem, że zamiast próbować ustalić prawdę i zidentyfikować kłamstwa, ludzie wykazują się taką upartą postawą, że jest to zdumiewające.

Zamiast budować swoją sprawę na podstawach prawdomówności, niektórzy ludzie są bardziej skłonni do pozyskania osobistych korzyści. Ponadto prawnicy obu stron dopuszczają się fałszywych stwierdzeń, tylko po to, aby wykazać swoje umiejętności zawodowe i udowodnić swoją wyższość. Jednakże adwokaci Ahmadi, jak i obie strony, muszą dać preferencje warunkom bai’at ponad swoimi osobistymi interesami jak i również kierować się strachem przed Bogiem. Kiedy powstanie konflikt, to jest to obowiązkiem wierzącego, aby w celu uzyskania zadowolenia Wywyższonego Boga, rozwinął w sobie wewnętrzną dobroć. Ponadto celem powinien być fakt, że jesteśmy braćmi i musimy żyć razem w miłości i oddaniu poprzez usunięcie nieporozumień a także sprawiedliwych lub niesprawiedliwych pretensji. Czasem jednak ludzie mają duże ego i są uparci i w takich przypadkach taka skarga nigdy się nie kończy. Jeśli więc chcemy rozwiązać te konflikty w najlepszy możliwy sposób, musimy być łagodni wobec drugiej strony, iść na kompromis i starać się częściowo poświęcić nasze prawa w celu promowania harmonii.

Traktowanie dłużników

Czego uczy nas w związku z tym Bóg?

Wywyższony Allah mówi:

„A jeśliby dłużnik był w ciężkim położeniu, to dajcie mu dodatkowy czas aż będzie mu lżej. I żebyście darowali to jako dobroczynność – byłoby to dla waszego dobra – gdybyście tylko wiedzieli.”.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że na nas też mogą spaść ciężkie czasy, a nade wszystko, że jeśli Potężny Bóg, Który jest Wszechmocny, zacznie karać nas za nasze poczynania to nie będziemy mieli miejsca schronienia. W związku z tym konieczne jest, abyśmy postępowali wobec innych z łagodnością. To są ogólne wytyczne dotyczące naszych codziennych transakcji, naszych firm, pożyczek i spłat. I należy o nich zawsze pamiętać.

Święty Prorok (saw) często zwracał uwagę wierzących na fakt, że powinni postępować z miłosierdziem i życzliwością, a Wywyższony Bóg również zmiłuje się nad nimi w niebie. Powinniśmy zawsze pamiętać, że pewnego dnia my również będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za nasze czyny. Tak więc, aby wchłonąć miłosierdzie i przebaczenie Wywyższonego Allacha, musimy, na tym świecie, okazać miłosierdzie i życzliwość w naszych kontaktach z innymi, a także unikać demonstrowania surowości, kary oraz troski o nasze osobiste prawa.

Święty Prorok (saw) przekazał radosną wiadomość nagrody dla tych, którzy otrzymując spłatę pożyczki, traktują spłacających z życzliwością.

Wspomina się, że Święty Prorok (saw) powiedział, że jeśli ktoś oczekuje spłaty pożyczki jednak udziela swojemu dłużnikowi dodatkowy czas na spłatę, to każdy dzień będzie mu liczony, jako dobroczynność.

Przy innej okazji Święty Prorok (saw) powiedział, że charytatywność oraz składanie finansowych ofiar usuwa z życia człowieka trudności.

Rada Qadha

Niektórzy ludzie są tak uparci, że kwestionują każdą decyzję podjętą przez Radę Qadha. Nawet, jeśli ja podejmę decyzję, uparcie proszą o jej rewizję! Nie twierdzę, że decyzje Rady Prawoznawstwa są w stu procentach oczywiste. Niemniej jednak są trafne w 80-80% przypadkach. Nawet, jeśli są niewłaściwe, to nie możny wątpić w ich intencje. Ci ludzie podejmują decyzje z czystymi intencjami. Dlatego też, jeśli jedna strona wierzy, że ma racją, jednak wydana decyzja jest przeciwna tej stronie to Rada Prawoznawstwa czy też sędziowie nie powinni być za to krytykowani.  W związku z tym ludzie powinni powstrzymać się od złych myśli, bo to otwiera drzwi do innego występku.

Większość konfliktów dotyczy rozliczeń finansowych, czy to w związku z układami zawodowymi, rozwodem, kwestiami domowymi czy też innymi. Dobrą praktyką jest wykazanie łagodności wobec tych, którzy mają u nas dług. Jednym z przykładów jest żądanie od męża nieracjonalnie wysokiego Haq Mehr, które jest poza jego możliwościami, lub oczekiwanie uregulowania pożyczki w czasie, gdy druga osoba nie może sobie pozwolić na spłatę.

Kiedy my, Ahmadi, opowiadamy światu o pokojowej wspólnocie, jaką jesteśmy, to powinniśmy starać się ustanowić harmonię we wszystkich naszych sprawach w naszej wspólnocie. Pamiętajmy, że pokój w społeczeństwie zostanie ustanowiony tylko w wyniku dobrego zachowania z obu stron- pożyczkodawca powinien być łagodny wobec spłacającego pożyczkę, a kredytobiorca powinien poczuwać się do jej spłacenia.

Dlatego też, podejmując bai’at Obiecanego Mesjasza (as), musimy również zakorzenić to poczucie w sobie.

Tak więc wierzący powinni być aktywni w wypełnianiu tego do czego inni mają prawo. Nie słyszałem tylko o jednym takim incydencie, ale o wielu. W związku z tym, gdy sprawy trafiają do Rady Prawoznawstwa lub zostają przedstawione Kalifowi danego czasu, to wszystko powinno opierać się na prawdziwie, zamiast pozwolić Kalifowi wstydzić się później za jego słowa. Powinniście starać się chronić Kalifa przed zakłopotaniem. Pośród warunków Obiecanego Mesjasza (bai’at) istnieje taki, który mówi, że powinno się powstrzymywać od tworzenia niepokojów.

Jeśli chodzi o to, Święty Prorok (saw), w jednym ze swych przekazów, doradził nam następująco: „Jest to wielką niesprawiedliwością, jeśli zamożny człowiek nie spłaca swoich długów i przedstawia na to wszelkie wymówki. Jeśli mówi się wam, że powinniście przypominać się takiej osobie to tak też powinniście zrobić”. Innymi słowy, takiego człowieka należy zdecydowanie nawoływać go do spłaty kredytu.

Ponadto Święty Prorok (saw) stwierdził: „Ten, kto ma do spłaty pożyczkę, ale opóźnia uczynienie tego, przedstawiając trywialne wymówki, zasługuje na utratę reputacji i karę”.

Tak więc, jeśli czyjeś intencje są czyste, to Wszechmogący Bóg wyposaży takiego człowieka w środki na spłatę pożyczki lub sprawi, że serce tego, kto dał pieniądze, zmięknie. Jednak jeśli ktoś będzie miał złe intencje, to Wszechmogący Bóg ukarze taką osobę. Święty Prorok (saw) nie oferował, jako zasada, modlitwy pogrzebowej za osobę, która posiadała długi, a jej zasoby nie była wystarczające, aby spłacić te kredyty. Święty Prorok (saw) zwykł również odmawiać modlitwę, aby zabezpieczyć samego siebie przed zaciągnięciem pożyczki. Zaiste, Kufr (niewiara) powiązywał z braniem kredytu.

Hadhrat Aisza (ra) stwierdza: „Święty Prorok (saw) powtarzał w swym Salat następującą modlitwę:

„O Allachu! Szukam u Ciebie schronienia od grzechów i zaciąganiem pożyczek.”

Ktoś na to powiedział: „ Posłańcu Allaha! Potrzebujesz tak dużo ochrony przed zaciąganiem pożyczek?” Święty Prorok (saw) odrzekł: „Kiedy ktoś posiada dług, to wypowiada fałsz gdy mówi, a po złożeniu przysięgi łamie ją”.

Zatem jest to powód, aby szukać ochrony od zaciągania pożyczek i ci, którzy to czynią, powinni starać się zaprzestać. Jeśli jednak zaciągną pożyczkę, to powinni przejmować się jej spłatą. Członkowie Dżama’at powinni poświęcić temu wiele uwagi.

Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) udzielił w tym zakresie następujących porad. Wielu ludzi pisze do mnie w sprawach długów i dlatego też powinni postępować zgodnie z tymi wskazówkami.

Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) stwierdza:

„Po pierwsze, wypowiadajcie dużo Istighfar (proszenie Wszechmogącego Boga o wybaczenie). Po drugie, przestańcie wydawać za dużo pieniędzy lub też wydawać je bezcelowe. Po trzecie, nawet, jeśli zaoszczędzicie małą kwotę pieniędzy, to przeznaczcie ją na spłatę kredytu”.

Pewna osoba napisała do mnie następująco: „Posiadam samochód, ale wolałbym taki i taki model. Nie mam jednak wystarczająco dużo pieniędzy na jego kupno. Czy mogę wziąć pożyczkę z banku na zakup tego samochodu?” Jeśli ktoś zaciągnie pożyczkę raz, to będzie dalej i głębiej pogrążał się w takim stylu życia. Dlatego też należy unikać takich próżnych pragnień.

Podobnie, wielu młodych ludzi rozpoczęło działalności bez żadnego doświadczenia. Pożyczają od innych pewne sumy pieniędzy, ale z powodu swego niedoświadczenia ich firmy upadają i poprzez to stawiają w złej sytuacji nie tylko siebie, ale marnują także pieniądze innych. Osoby te powinny być bardziej ostrożne, a ludzie, którzy pożyczają im pieniądze powinni zastanowić się nad udzielaniem takich osobistych pożyczek, zamiast później wnosić przeciwko nim skargi. Ci, którzy chcą zainwestować w interes, tracą swoje pieniądze, podobnie jak i ci, którzy te pieniądze pożyczyli (czasami też ludzie pożyczają pieniądze ze złymi intencjami) i zostają uwikłani w sprawę sądową, która prowadzi do ich hańby oraz upokorzenia. Niemniej jednak, powinniśmy unikać tych rzeczy, po to abyśmy mogli stworzyć wokół nas spokojne otoczenie.

Niechaj Wszechmogący Allah dopomoże nam zakorzenić w nas samych prawdziwego ducha wiary i stworzyć spokojne społeczeństwo. Niechaj będziemy w stanie przyjąć najwyższe standardy moralności i etykiety, jakich oczekiwał od nas Obiecany Mesjasz (as), a jakie wspomniane są w Świętym Koranie i powtórzone nam przez Świętego Proroka (saw).

Udostępnij