100 lat islamu Ahmadiyyat w Ghanie: Historyczna Dżalsa Salana w Ghanie 2024 kończy się przemówieniem inspirującym wiarę. - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

100 lat islamu Ahmadiyyat w Ghanie: Historyczna Dżalsa Salana w Ghanie 2024 kończy się przemówieniem inspirującym wiarę.

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

 Informacja Prasowa

05.03 2024 R

„Starajcie się zdobyć serca i umysły waszego narodu poprzez miłość i współczucie” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

W dniu 24 lutego 2024 r. Światowy Przywódca Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad otworzył Doroczną Konwencję (Dżalsa Salana) Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Ghanie.

Hudhur przewodniczył sesji końcowej wirtualnie z Masroor Hall w Islamabadzie w Tilford, Wielka Brytania. W tym samym czasie ponad 39 000 osób zebrało się w miejscu Dżalsa w Bagh-e-Ahmad w Ghanie.

Podczas przemówienia Kalif szczegółowo opisał Dziesięć Warunków Bai’at. Muszą być przestrzegane przez każdą osobę, aby stać się prawdziwym muzułmaninem Ahmadi.

Rozpoczynając przemówienie Hudhur wspomniał o znaczeniu tegorocznej Dżalsa Salana. Odbyła się z okazji stulecia założenia Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Ghanie. W tym okresie czasu Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya stała się dobrze znana w każdej części Ghany.

Przypominając muzułmanom Ahmadi z Ghany o ich obowiązkach, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Idąc dalej, musicie zwracać szczególną uwagę na wasze obowiązki i docenić fakt, że osiągnięcie stulecia jest dla was sposobem na szczęście, ale także nakłada na wasze barki duży ciężar odpowiedzialności. Nie może być tak, że po osiągnięciu tego kamienia milowego usiądziecie i zrelaksujecie się. 

Raczej, gdy Wspólnota Muzułmańska Ghana Ahmadiyya wkracza w drugie stulecie. Obowiązkiem każdego muzułmanina Ahmadi jest gorliwe dążenie do zapewnienia jej ciągłego postępu i dobrobytu. Musicie starać się przekazać przesłanie prawdziwego islamu każdej osobie w swoim kraju. Starajcie się zdobyć serca i umysły swoich ludzi miłością i współczuciem”.

Jego Świątobliwość podkreślił, że aby zaprosić ludzi do islamu, muzułmanie Ahmadi muszą dopilnować, aby przede wszystkim przestrzegali jego nauk.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Jako muzułmanie Ahmadi nigdy nie zapominajcie, kim jesteście i co reprezentujecie. Bądźcie świadomi, że gdy staracie się wspierać sprawę Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya poprzez Tabligh (szerzenie przesłania islamu), ci, którzy usłyszą wasze przesłanie, zapytają, co wyróżnia ludzi, którzy przyjęli Obiecanego Mesjasza (pokój z nim)? 

Będą obserwować, czy posiadacie prawdziwą miłość do Boga Wszechmogącego. Czy w każdej sytuacji i miejscu przejawiacie najwyższą moralność i cnoty. Będą pytać, czy odzwierciedlacie te nauki, do których zapraszacie innych. Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „Nie”, to jak możecie, z całą szczerością, wzywać innych do prawdziwego islamu?”

Następnie Kalif szczegółowo opowiedział o poszczególnych Warunkach Bai’at. Wyjaśnił, w jaki sposób służą one jako „kodeks postępowania”, który „prowadzi nas i kieruje w każdym momencie naszego życia”.

Przestrzeganie warunków, powiedział Jego Świątobliwość, jest środkiem, który „zagwarantuje, że będziemy mogli wznieść w górę duchową pochodnię daną nam przez Obiecanego Mesjasza (pokój z nim).Oświetlić drogę prawdziwej prawości, aby inni mogli nią podążać.”

Mówiąc o pierwszym warunku, który mówi, że muzułmanie Ahmadi muszą unikać wszelkich form „ uchylania się ” – kojarzenia partnerów z Bogiem, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Wiara w Jedność Boga wymaga od nas skierowania wszystkich naszych nadziei, marzeń i aspiracji przed Nim w wierze. Tylko On ma moc, aby nam pomóc i zaspokoić nasze potrzeby. Wymaga to od nas bania się Go i tylko Jego. 

W istocie Obiecany Mesjasz (pokój  z nim ) stwierdza, że ​​wiara w Jedność Boga nie może zostać udoskonalona, ​​dopóki nie utworzymy więzi bezwarunkowej lojalności z Allahem Wszechmogącym. 

Hudhur mówił także o znaczeniu unikania zła, jakim jest cudzołóstwo i nieprzyzwoite zachowanie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„To występek niezwykle szkodliwy dla jednostki i całego społeczeństwa. W związku z tym Obiecany Mesjasz (pokój z nim) powiedział, że jeśli dana osoba nie może zawrzeć związku małżeńskiego, powinna chronić swoją czystość i ograniczać swoje popędy w inny sposób. Powinna na przykład regularnie pościć, spożywać minimalną ilość pożywienia lub wykonywać wytężoną pracę fizyczną”.

Rozwijając dalej temat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W dzisiejszym świecie stale rozwijają się nowe środki i technologie, które odciągają ludzi od moralności. Spychają ich w stronę wulgarności i deprawacji. Na przykład Internet, telewizja i media okazują się bramami do występków i sposobami korumpowania zarówno młodych, jak i starszych ludzi. 

Aby uchronić się przed taką niemoralnością, istotne jest, aby każdy Ahmadi regularnie odmawiał „Istighfar” [modlitwę o przebaczenie i ochronę Allaha] . Kłaniał się Allahowi, prosząc o pomoc, miłosierdzie i ochronę przed wszelkimi formami zła.

Następnie Jego Świątobliwość przypomniał muzułmanom Ahmadi o znaczeniu różnych czynów, które zwiększają duchowość osoby. Należą do nich przestrzeganie obowiązkowych pięciu codziennych modlitw. Również taranie się regularnie uczestniczyć w nocnych, dobrowolnych modlitwach Tahadżdżud. Wzywanie błogosławieństwa dla Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) w formie „Duruud”.

Podczas przemówienia Kalif zacytował wypowiedź Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim). Podkreślało ono znaczenie okazywania współczucia innym muzułmanom.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Święty Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) powiedział: „O słudzy Allaha, bądźcie dla siebie braćmi. Muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. Nie może skrzywdzić brata. Nie może go też poniżać ani nisko go traktować.”

Następnie, wskazując na swoją pierś, Prorok (saw) powiedział trzy razy: „Tutaj leży prawość. Niedobrze jest, gdy człowiek poniża swojego brata. Krew, własność i honor każdego muzułmanina są niedozwolone w przypadku innego muzułmanina”.

Komentując to nauczanie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Wyrażamy ogromny żal, że muzułmanie i ich przywódcy w wielu krajach islamskich, choć są bezpośrednimi odbiorcami tego nauczania, okrutnie atakują się nawzajem i traktują siebie nawzajem jak wrogów – a wszystko to w imię Allaha i Jego Posłańca (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim)

Często rządy muzułmańskie i ich przywódcy, jedynie w celu zachowania swojej władzy politycznej i żywotnych interesów, dopuszczają się barbarzyńskiego okrucieństwa i przekraczają wszelkie granice sprawiedliwości. 

Dlatego wszyscy uczestniczący w Dżalsa Salana powinni szczerze modlić się o położenie kresu uciskowi i niesprawiedliwości oraz o zapanowanie prawdziwego pokoju na świecie”.

Mówiąc o innym warunku bai’at, Jego Świątobliwość przypomniał, że muzułmanie Ahmadi muszą „rozważyć zachowanie godności i honoru islamu jako wartość jeszcze większą niż nasze życie, nasze dzieci, honor i bogactwo”.

Kalif powiedział, że muzułmanie Ahmad muszą również dołożyć wszelkich starań, aby ulżyć innym w trudnościach.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Powtarzam, że każdy muzułmanin Ahmadi musi okazywać empatię i ludzkie współczucie oraz uważać cierpienia innych za swoje własne. 

Wielokrotnie zwracałem uwagę wszystkim muzułmanom Ahmadi na całym świecie, że jest to potrzebne. 

Ci, muzułmanie Ahmadi, którzy mają taką możliwość, muszą starać się złagodzić głód najbiedniejszych członków społeczeństwa. Powinni dążyć do zaspokojenia potrzeb osób żyjących w ubóstwie lub borykających się z jakąkolwiek formą walki. Okazujcie im współczucie, karmcie je i opiekujcie się nimi”.

Ponadto Jego Świątobliwość powiedział, że jeśli ktoś potrzebuje miłosierdzia, on również powinien dołożyć wszelkich starań, aby stanąć na własnych nogach.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Jeśli chodzi o ludzi, którzy potrzebują jałmużny lub pomocy od innych, nie powinno być tak, że stale przyjmują jałmużnę. Powinni podejmować wszelkie wysiłki, aby poprawić swoją sytuację.

 Powinni raczej ciężko pracować. Starać się stanąć na własnych nogach. Mając jednocześnie nadzieję, że pewnego dnia będą źródłem pomocy i pożywienia dla innych ludzi dotkniętych trudnościami”.

Kalif powiedział, że w ramach bai’at każdy muzułmanin Ahmadi zobowiązuje się do okazania całkowitego posłuszeństwa Obiecanemu Mesjaszowi (pokój z nim) ze względu na Allaha.

Podkreślając znaczenie posłuszeństwa i oddania Kalifatowi po Obiecanym Mesjaszu (niech spoczywa w pokoju), Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W tej epoce Allah Wszechmogący pobłogosławił nas instytucją Kalifat-e-Ahmadiyya. Zatem każdy Ahmadi musi pozostać wierny, lojalny i posłuszny Kalifatowi. Musi stale podnosić na duchu swą więź miłości i szczerości z Kalifem Czasu. To jest klucz do naszego ciągłego postępu i sposób, w jaki możemy obserwować wieczny sukces naszej Wspólnoty”.

Jego Świątobliwość nalegał, aby muzułmanie Ahmadi wykorzystali świt nowego stulecia Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya. Niech to będzie wspaniałą okazją do odnowienia wysiłków na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Zwracam się do was wszystkich – teraz jest czas, aby wystąpić i przyrzec z absolutną determinacją i zdecydowaniem, że zawsze będziecie dążyć do wprowadzenia wszystkich czystych zmian wymaganych do wypełnienia warunków przysięgi, którą złożyliście Obiecanemu Mesjaszem (pokój z nim).

InszAllah [jeśli Bóg zechce],  jeśli to zrobicie, będziecie środkiem przekazywania islamu innym. Przyciągniecie do niego swoich współobywateli, a nawet ludzi na całym świecie, w cień prawdziwego islamu.

Na zakończenie swojego przemówienia Jego Świątobliwość mówił o przyszłym potencjale Afryki, a zwłaszcza muzułmanów Ahmadi.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Naga prawda jest taka, że ​​większość krajów rozwiniętych pogrążyła się w materializmie. Nie mają żadnego związku z duchowością ani sprawiedliwością. Tam, gdzie podają się za arbitrów pokoju i równości, dopuszczają się śmiertelnego okrucieństwa wobec ludzkości poprzez straszliwe wojny i niesprawiedliwość. 

Rzeczywistość ich oszukańczego postępowania sprawia, że ​​ich pozornie górnolotne wypowiedzi są jedynie obłudnymi i pustymi proklamacjami…

Modlę się, aby wasze dzieci i przyszłe pokolenia zamiast ulegać wpływom i inspiracjom Zachodu, spowodowały, że świat spojrzy na Ghanę oraz narody afrykańskie jako latarnie sprawiedliwości, prawdy i moralności.

Insza’Allah, wasze narody będą przodować w akceptowaniu islamu Ahmadiyyat i doprowadzeniu do prawdziwej duchowej rewolucji na świecie.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Jeśli to nastąpi, szczerzy Ahmadi z Ghany oraz innych narodów wkroczą na ścieżkę duchowego zbawienia. Staną się środkiem ocalenia przyszłych pokoleń świata, Insza’Allah.

To oni odegrają wielką rolę w ocaleniu świata przed zamętem oraz straszliwym cyklem niemoralności, konfliktów i bezbożności, w którym jest pogrążony.”

Udostępnij