Wykład z nauk Koranu | WZAJEMNA MIŁOŚĆ I BRATERSTWO - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | WZAJEMNA MIŁOŚĆ I BRATERSTWO

Tematem dzisiejszego wykładu jest wzajemna miłość, braterstwo i czynienie pokoju między sobą, między braćmi, między siostrami.

Jak jasno wynika z tego wersetu Koranu, jest to właściwie przykazanie Allaha, że obowiązkiem każdego z nas jest zaprowadzenie pokoju między różnymi grupami społecznymi.

Udostępnij