Id ul Adha - Co to oznacza? - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Id ul Adha – Co to oznacza?

Id ul Adha

Id ul Adha – Co to oznacza? Artykuł Wstępny, Review of Religions, lipiec 1990

Co to oznacza?

Id ul Adha oznacza ukończenie pielgrzymki do Mekki przez muzułmanów pochodzących z różnych narodów świata dziesiątego dnia islamskiego miesiąca Zul Hadż.

Aby zakończyć pielgrzymkę z sukcesem należy poświęcić zwierzę. Podobnie jak modlenie się i poszczenie,  odbycie pielgrzymki jest formą czczenia, usiłującego podnieść pozycję muzułmanów duchowo, społecznie i ekonomicznie.

Pielgrzymka oswaja osobę z sytuacją, w której pozostawia dom i ze względu na Boga podejmuje rozłąkę z krewnymi oraz przyjaciółmi. Służy również jako forma szacunku dla świętych miejsc Boga, często odwiedzanych przez Proroka Muhammada ( niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim). Podczas ich odwiedzania pielgrzymi doświadczają duchowego porywu. Powszechna więź islamskiego braterstwa zostaja także zacieśniona, ponieważ pielgrzymi pochodzący z wszystkich narodowości gromadzą się wspólnie w duchu jedności i harmonii.

Czyn poświęcenia

Pielgrzym ofiaruje zwierzę  na końcu pielgrzymki, co również jest czynione przez muzułmanów na całym świecie. Jest to wykonywane dla uczczenia gotowości Abrahama (as) do poświęcenia swego syna Izmaela ( nie Izaaka jak jest zapisane w Biblii), który z kolei zrezygnował z bycia poświęconym wierząc, że taka była Wola Boga. Czytamy w Koranie:

A kiedy [Izmael] był na tyle dojrzały, by razem z nim chodzić, on rzekł:,, O mój drogi synu, widziałem we śnie jak składam cię w ofierze. Rozważ zatem to, co o tym sądzisz!” Ten odrzekł: ,,O ojcze mój, czyń tak, jak ci się nakazuje. Jeżeli Allah pozwoli, stwierdzisz, że jestem wytrwały w wierze.’’

I kiedy oni obaj podporządkowali się Woli Bożej, a Abraham rzucił go głową na ziemię,

My zawołaliśmy doń: ,, O Abrahamie, ,,Istotnie wypełniłeś ten sen.’’ W ten sposób rzeczywiście nagradzamy tych, którzy czynią dobro. (Koran, 37:103-106)

Koran zwięźle opisuje znaczenie poświęcenia zwierzęcia:

 Ich mięso nie dosięga Allaha ani ich krew, lecz to wasza sprawiedliwość, która dociera do Niego. (Koran, 22:38)

Czyn poświęcenia jest symboliczny i przypomina osobie, która go poświęca, że tak jak to zwierzę jest jemu podległe tak on jest podległy Bogu. Dlatego też powinien być gotów poświęcić ze względu na Boga siebie oraz wszystkie swoje osobiste interesy oraz chęci, kiedy będzie to od niego wymagane.

Osiągniecie prawości powinno być celem wszystkich muzułmanów. Koran oświadcza:

(…) Zaprawdę, najbardziej czcigodnym spośród was w oczach Allaha jest ten, kto wśród was jest najbardziej sprawiedliwy.(…)  (Koran, 49: 14)

A jeśli chodzi o tych, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, On da im ich nagrodę w całej pełni oraz da im jeszcze więcej ze swoje łaski.(…)  (Koran, 4:174)

Zaprawdę, ten w istocie będzie dobrze żył, który się oczyszcza. I pamięta o imieniu swego Pana i składa Modlitwy. (Koran, 87:15-16)

Czyn poświęcenia nie jest niczym innym jak odkupieniem grzechów osoby, która czyni to poświęcenie.

Islam kładzie nacisk na to, że żadne stworzenie lub osoba nie może pokutować za grzechy kogoś innego. Dlatego też odrzuca chrześcijańską Doktrynę Odkupienia, która twierdzi, że Jezus odpokutował grzechy  ludzkości przelewając krew na krzyżu.

Id ul Adha jest świętem z okazji którego muzułmanie zachęcani są aby wszędzie czynić wszelkiego rodzaju poświęcenie dla duchowego, moralnego, społecznego  i ekonomicznego podniesienia statusu ludzkości, a w szczególności ich własnego. Jeśli uczynią to powszechnym powodem i będą starać się pokazać w sobie atrybuty Boga w zgodzie z naukami i przewodnictwem Koranu oraz naukami Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim), wtedy rzeczywiście, przesłanie Iid-ul- Adha przyniesie owoce.

ID MUBARAK!

Udostępnij