Oświadczenie Atak w Lahorze - Jego Świątobliwości Mirza Masoor Ahmad
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Oświadczenie Atak w Lahorze

Oświadczenie na Atak w Lahorze – Jego Świątobliwości Kalifa Mirza Masoor Ahmad, Przywódcy Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya. 

Londyn, 28 maj 2010

W odpowiedzi na ataki terrorystyczne w meczetach Ahmadi w Lahore, które miały miejsce dziś rano, Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad, wydał następujące oświadczenie:

„Dzisiejsze ataki terrorystyczne w naszych dwóch meczetach w Lahore były bezwzględnym i okrutnym aktem dalekim od jakichkolwiek ludzkich odruchów i zachowań. Zamachy miały miejsce w meczetach, miejscach kultu, podczas piątkowych modlitw – w czasie szczególnie uroczystym i świętym dla wszystkich muzułmanów.

Prawdziwy muzułmanin jest przeciwnikiem barbarzyństwa i okrucieństwa, bowiem Islam nie dopuszcza żadnych przejawów ani form terroru i niczymtego nie usprawiedliwia. Ludzie odpowiedzialni za dzisiejsze ataki,uzasadniając swoje postawy błędnie pojmowaną wiarą, są muzułmanami tylko z nazwy, lecz nigdy w czynie.

Sytuacja w Pakistanie jest niezwykle poważna. Od dekad muzułmanie Ahmadi nie są w stanie Żyć w pokoju, przeciwnie, ich Życie upływa wciągłym niebezpieczeństwie i strachu. W 1974 roku muzułmanie Ahmadi zostali uznani za „nie-muzułmanów” przez pakistańskie władze. Dziesięć lat później wprowadzono rozporządzenie, które traktuje wszelkie przejawyczci i wyznania oraz praktyki religijne Ahmadi jako karalne przestępstwa.

Tak ustanowione i sformułowane prawa stopniowo i skutecznie legalizujęwyłączenie wyznawców wspólnoty Ahmadiyya z pełnoprawnego społeczeństwa i zezwalają na prześladowania jej członków.

Od momentu uzyskania takich możliwości, ekstremiści korzystają zdogodnej dla nich sytuacji w Pakistanie i kierują swoje działania przeciwkomuzułmanom Ahmadi. Pomimo ciężkiego położenia, wyznawcy Ahmadiyya pozostają lojalnymi obywatelami i nie przejawiają żadnych form nieposłuszeństwa względem zamieszkiwanego przez nich państwa.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów tragedii. Jest jednak wiadomym, że wielu muzułmanów Ahmadi zostało zabitych, a wielu innych jest ciężko rannych. Modlę się by Bóg obdarzył wielką cierpliwością pogrążone w smutku rodziny ofiar dzisiejszych zamachów oraz by umożliwił doświadczenie raju zamordowanym. Niech Bóg przywróci dozdrowia tych, którzy zostali ranni w zamachach.

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest kochającym pokój, prawdziwym religijnym ruchem wyznaniowym w Islamie. Tak, więc, nie będzie żadnej niewłaściwej reakcji ze strony jej wyznawców. Nasze zbawienie leży wnaszych błaganiach do Boga Wszechmogącego, który tak samo jak było dotychczas, w tej sytuacji również nas nie opuści. Żaden terror i żadne rządowe rozporządzenia nie są w stanie zatrzymać rozwoju naszej Wspólnoty, ponieważ Ahmadiyya jest ustanowioną przez Boga i przez Niego kierowaną organizacją.

Niech Bóg ma w swojej opiece wszystkich ludzi dobrej woli i chroni ich przez złem tych, którzy sprzeciwiają się pokojowi.”

Pobierz plik EN …


Udostępnij