Duchowe równouprawnienie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Duchowe równouprawnienie

 Duchowe równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest w Świętym Koranie bardzo często podkreślane . Przykładowo:

„Zaiste, mężczyźni, którzy podporządkowują się Bogu oraz niewiasty, które same Jemu się podporządkowują, i wierzący mężczyźni oraz wierzące niewiasty, i posłuszni mężczyźni oraz posłuszne niewiasty, i prawdomówni mężczyźni oraz prawdomówne niewiasty, i mężczyźni wytrwali w swej wierze oraz wytrwałe niewiasty, i mężczyźni, którzy dają jałmużnę, oraz niewiasty, które dają jałmużnę, i mężczyźni, którzy poszczą, oraz niewiasty, które poszczą, i mężczyźni, którzy chronią swej czystości, oraz niewiasty, które chronią swej czystości, jak i mężczyźni, którzy pamiętają o Allachu oraz niewiasty, które pamiętają o Nim – Allach dla nich wszystkich przygotował przebaczenie i wspaniałą nagrodę.“(33:36)

„Allach zwraca się w łasce ku wierzącym mężczyznom i wierzącym niewiastom, a jest On Najbardziej Przebaczający, Litościwy.“(33:74)

Bóg chroni kobiety i mężczyzn w równym stopniu. Przykładowo:

„Ci zaś, którzy oczerniają bezpodstawnie wierzących mężczyzn i wierzące niewiasty, będą dźwigać brzemię kalumnii i jawnego grzechu.“(33:59)

„Na tych, którzy prześladują wierzących mężczyzn i wierzące niewiasty, a potem nie okazują skruchy, czeka niechybnie kara Piekła i dla nich jest przeznaczona męka palenia.“(85:11)

W związku z sytuacją, która powstaje przy „Hudaibia“ , jest powiedziane:

„I gdyby nie pewna liczba wierzących mężczyzn i wierzących niewiast, którzy byli wówczas w Mekce i których, nie wiedząc, mogliście byli zdeptać i w ten sposób z ich powodu dopuścić się niezamierzonego grzechu, On pozwoliłby wam walczyć, jednakże On powstrzymał was, aby dopuścić do swej łaski tego, kogo chciał. Gdyby ludzie ci byli wyraźnie oddzieleni od niewiernych, My niechybnie ukaralibyśmy tych,którzy nie uwierzyli, żałosną karą.“(48:26)

Z tego powodu, że kobiety łatwiej jest zranić niż mężczyzn, konieczna staje się zastosowanie dodatkowej ochrony :

„Zaprawdę, ci, którzy rzucają kalumnie na czyste, nieostrożne wierzące niewiasty, są przeklęci na tym świecie oraz w Życiu Przyszłym. Czeka ich żałosna kara. W dniu, kiedy ich języki, ich ręce oraz ich stopy dadzą świadectwo przeciwko nim w kwestii tego, co zwykli byli czynić.“(24:24,25)

Życiu po śmierci – mężczyźni i kobiety

Także w życiu po śmierci mężczyźni i kobiety będą nagradzani w ten sam sposób:

„Lecz kto spełnia dobre uczynki, mężczyzna czy niewiasta, i jest wierzący, ten wejdzie do nieba i nie zostanie skrzywdzony nawet tak mało, jak mała jest wklęsłość w pestce daktyla.“(4:125)

„Jeśli kto postępuje sprawiedliwie, czy to będzie mężczyzna czy niewiasta, i jest wierzący, temu z pewnością damy czyste życie. Takich ludzi niechybnie obdarzymy ich nagrodą zgodnie z najlepszymi spośród ich uczynków.“(16:98)

„Ten, kto czyni zło, będzie wynagrodzony wyłącznie tego zła podobieństwem, lecz kto czyni dobro, czy to mężczyzna, czy niewiasta, a jest wiernym – ci wejdą do Ogrodu. Będą w nim zaopatrzeni bez miary.“(40:41)

„Wierni mężczyźni i niewiasty są swoimi przyjaciółmi. Oni zachęcają do dobra, a zabraniają zła i przestrzegają Modlitwy i płacą Zakat i są posłuszni Allachowi i Jego Posłańcowi. To właśnie im okaże Allach łaskę. Zaprawdę, Allach jest Potężny i Mądry. Allach obiecał wiernym, mężczyznom i niewiastom, Ogrody, poniżej których płyną rzeki, w których zamieszkają, oraz wspaniałe mieszkania w Ogrodach Wieczności. A upodobanie Allacha jest największe ze wszystkich. Oto największe zwycięstwo.“(9:71,72)

.„Żeby uczynić, by wierzący mężczyźni i wierzące niewiasty weszły do Ogrodów, poniżej których płyną strumienie, w których zamieszkają, jak i by On mógł odsunąć od nich ich zło – to bowiem, w oczach Allacha, jest największe osiągnięcie.“(48:6)

„Pan zatem odpowiedział na ich modlitwy, mówiąc: „Nie ścierpię, jeśliby daremnym stać się miało jakiekolwiek dzieło któregoś spośród was, czy to mężczyzny, czy niewiasty. Wyście jedno z drugiego.““(3:196)

„Do nich Allach powie: „ O sługi moje, tego dnia nie ma dla was strachu, ani nie będziecie żałować. Wy, którzy uwierzyliście w Nasze Znaki i podporządkowaliście się, wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, uszanowani i szczęśliwi.“(43:69-71)

„Zaprawdę, tego dnia mieszkańcy Nieba będą szczęśliwi ze swego zajęcia. Oni i ich żony znajdować się będą w przyjemnym cieniu, spoczywając na wzniesionych łożach. Będą tam mieć owoce oraz wszystko, o co poproszą.“(36:56-58)

„I pomyśl o dniu, kiedy ujrzysz wierzących mężczyzn i wierzące niewiasty, a ich światło będzie biegło przed nimi i na ich prawych dłoniach, a aniołowie powiedzą do nich: „Tego dnia mamy dla was dobrą nowinę o Ogrodach, przez które przepływają strumienie i w których zamieszkacie. Oto największe zwycięstwo“.“(57:13)

Świętemu Prorokowi Mohammadowi zostało przykazane, aby modlił się o odpuszczenie grzechów w intencji zarówno wierzących mężczyzn, jak i kobiet(47:20).