Różnorodność zadań - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Różnorodność zadań

Różnorodność zadań – Plan Boga ukazuje Jego mądrość we wszystkich swych aspektach. Mężczyźni i kobiety są ze sobą duchowo spokrewnieni. Oboje w jednakowy sposób są odbiorcami łaski i darów Boga. Jednakże ich zadania nie zawsze są identyczne.

Z różnic jakie występują pomiędzy kobietą a mężczyzną wynikają też ich odmienne zdolności i ograniczone możliwości. Ta prawda została ujęta w Świętym Koranie następująco:

„Naszym Panem jest Ten, który wszelkiej rzeczy dał jej właściwy kształt, a potem poprowadził ją ku jej właściwej funkcji.“(20:51)

„Zatem zwróć swą twarz ku służbie dla religii w szczerym oddaniu. I Idź za naturą stworzoną przez Allacha, za naturą zgodnie z którą On ukształtował ludzkość. Nie ma mowy o odmienieniu stworzenia Allacha.“(30:31)

Daremne i zgubne są wszystkie próby przemiany kobiety w mężczyznę lub mężczyzny w kobietę. Każdemu z nich przeznaczona została pewna funkcja, a jej właściwe wypełnianie daje człowiekowi poczucie godności, rozkoszy, samorealizacji i piękna życia.

Rozważanie odmiennych umiejętności mężczyzn i kobiet ukazuje jak różne zadania przeznaczyła dla nich natura. Kobieta została przykładowo obdarzona możliwością rodzenia dzieci. Mężczyzna nie jest do tego w ogóle zdolny. Ale w zamian posiada umiejętność dowodzenia na polu bitwy. Tymczasem przekazanie funkcji głównodowodzącego na polu bitwy kobiecie byłoby kuszeniem losu. I nie jest to wcale kwestia wyższej czy niższej pozycji danej płci, ale po prostu skutek naturalnych zdolności i doboru właściwego rodzaju pracy dla danej osoby.

Dążenie do jak najlepszego wypełnienia roli rodzicielki pociąga za sobą określone trudności, których mężczyźni w ogóle nie znają. Z drugiej strony zaszczyty i uczucia związane z macierzyństwem są zarezerwowane jedynie dla kobiet, mężczyzna nie może o nie zabiegać. Wychowanie dzieci, kiedy są małe , jest przede wszystkim uzależnione od matczynej opieki. W tej fazie rozwoju dziecka rola ojca jest bardzo ograniczona w stosunku do roli matki. Instynktownie zwraca się ono do matki, nie do ojca, szukając pożywienia, pociechy, poczucia bezpieczeństwa. Gdy dziecko zostanie zganione lub skarcone przez matkę, nie odczuwa w stosunku do niej urazy. Jednakże ta sama uwaga ze strony ojca nie jest przez nie akceptowana. Związek, jaki natura stworzyła między matką a dzieckiem jest naznaczony dużo większą czułością niż związek, który powstaje między nim a ojcem.

Poza tym kobieta jest istotą wrażliwą i potrzebuje siły mężczyzny jako wsparcia i ochrony.*

Dom jest naturalnym, głównym terenem działania kobiety, jako małżonki i matki. Z kolei dla mężczyzny, jako żywiciela rodziny, głównym terenem aktywności jest świat zewnętrzny. System socjalny , jeżeli został zbudowany na mądrości i dobroci dąży do zachowania harmonii i życzliwości pomiędzy małżonkami, do utrwalenia związku małżeńskiego. Islam podkreśla zawsze, jak ważne jest spełnienie tego zadania.

* Kobieta może zostać zmuszona do czegoś wbrew swej woli. Mężczyzny nie można zmusić do czegokolwiek wbrew jego upodobaniu ( chodzi tu np. o gwałt).