Czy w islamie kobiety są gorsze od mężczyzn? - Islam - Koran- Hadisy
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Czy w islamie kobiety są gorsze od mężczyzn

Rola kobieta w islamie

Czy w islamie kobiety są gorsze od mężczyzn? – Towarzysz Świętego Proroka Mohammeda (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) niegdyś zapytał go:,

„Komu najbardziej należy się moja opieka i me dobre towarzystwo?”. Prorok odpowiedział mu: „Twej Matce”. Towarzysz zapytał, „A po niej, komu?”. Prorok odparł, „Twa matka”. Towarzysz zadał ponownie raz to samo pytanie, na co Prorok dał tę samą odpowiedź. Gdy towarzysz zapytał jeszcze raz, Prorok odparł wtedy: „Twój ojciec, a potem bliscy.” (Sahih al-Bukhari 5971).

To samo w sobie zaprzecza złemu rozumieniu, jakoby to kobiety były gorsze od mężczyzn w islamie, a w szczególności pokazuje, jak wielki nacisk islam kładzie na szanowanie własnej matki.

Według islamu wszyscy wierzący są równi i tylko dobre czyny wywyższają jednych nad drugich. Jednakże, islam uznaje także, iż taka równość nie oznacza, iż mężczyźni i kobiety są tacy sami, co do swych możliwości i ról. Odnotowuje ich różne fizyczne i emocjonalne zalety i na ich podstawie nakłada na nich kluczowe role w życiu. Role te nie są, zatem odzwierciedleniem wyższości czy niższości, ale kwestią naturalnych możliwości i dobrego funkcjonowania. Na przykład, mężczyznom przypisano obowiązek pracowania i utrzymywania rodziny, a kobietom role macierzyństwa i zajmowania się domostwem. Islam równie poważnie traktuje obydwie role oraz podkreśla również, iż nie wykluczają one siebie nawzajem i nie są nieelastyczne – islam nie zabrania kobietom pracować czy służyć społeczeństwu, czy też zwalnia mężczyzn z ich części obowiązków, co do dzieci i domostwa.

Prawa Kobiet w islamie

W islamie kobieta ma prawo do własności prywatnej. Jeśli jest mężatką i zdecyduje się na pracę, pieniądze, które zarabia należą do niej i mąż nie ma do nich żadnego prawa, gdzie z kolei mąż musi utrzymywać całą rodzinę. Jakakolwiek własność zdobyta przez żonę jej własnym nakładem pracy, lub dostana w spadku, darowiźnie czy prezencie należy całkowicie do niej. Islam nadał także kobietom prawo dziedziczenia i otrzymują one swą część spadku zgodnie z zapisami Szariatu (Prawa Islamskiego). Taka ekonomiczna niezależność kobiet została ustalona przez islam na długo przed nadaniem podobnych praw kobietom we współczesnym świecie. W Wielkiej Brytanii, np., jak dobrze wiadomo, kobiety zamężne nie miała prawa do własności prywatnej aż do roku 1882, kiedy to Parlament uchwalił pierwszy Akt Własności Kobiet Zamężnych.

Święty Prorok Mohammed (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) wysoko chwalił sobie intelektualny i duchowy status kobiet. Znał on kluczową rolę, jaką kobiety miały do odegrania w rozwoju społeczeństwa i kładł wielki nacisk na wychowanie dziewczynek, mówiąc: „Mężczyzna posiadający dwie córki, który je wychowa i zapewni im najlepszą możliwie edukację i wyda je za mąż będzie uprawniony do raju.” [Usłyszawszy to] ktoś zapytał: „O Proroku Allacha, a co, gdy ma jedną córkę?” Prorok odparł: „I (nawet) jedną.”. (Al Mo’jam Al-Ausat).