Kilka pytań na temat Islamu - Kara za apostazję i bluźnierstwo - Meczet
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Jaka jest kara za apostazję w islamie?

W islamie nie ma żadnej kary za apostazję. Mało tego, nie ma ani jednej wzmianki o jakiejkolwiek karze za apostazję nakazaną przez Świętego Proroka Mohammeda (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim).

Islam podkreśla wolność wyznania dla wszystkich, pozwalając ludziom wybrać religię według własnego uznania. Na ten temat Święty Koran mówi:

W religii nie ma przymusu. Zaprawdę, droga właściwa odróżnia się od błędu, więc kto tylko odmówi bycia kierowanym przez grzeszników, i wierzy w Allacha, ten zaiste chwyta za coś pewnego, co nigdy nie pęka. Allach zaś jest Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący.(2:257)

Dla was wasza religia, a dla mnie – moja(109:7)

Wolność wyznania jest, zatem kluczową zasadą w islamie, który mówi jasno, iż religia jest osobistą sprawą między człowiekiem a Bogiem. Ludzie mają prawo wierzyć w jakąkolwiek religię i zmieniać swą wiarę bez narażenia na karę ze strony człowieka (Święty Koran, 4:138). Jednakże islam przypomina nam, iż zostaniemy za nasze wierzenia i czyny osądzeni przez Boga.

Jaka jest kara za bluźnierstwo w islamie?

W islamie nie istnieje żadna kara za bluźnierstwo. Nie ma o takowej wzmianki w Świętym Koranie, lub w żadnych naukach Świętego Proroka Mohammeda (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim).

Islam promuje szacunek dla wszystkich religii na rzecz pokoju w społeczeństwie i nie ustanawia żadnej kary za bluźnierstwo bez względu na urazę, jaką może zadać ludziom wiary.

Czy nie-muzułmanie mogą odwiedzać meczet?

Każdy ma prawo odwiedzić meczet, jeśli tylko jest czysty i skromnie ubrany. Powinno się także zdejmować buty przed wejściem do meczetu, aby utrzymać go w czystości, jako że wierzący modlą się na podłodze. Ludzie każdej wiary mają także prawo modlić się w meczecie, jeśli tylko nie wyznają bożków. Dobrym tego przykładem jest wydanie przez Proroka Mohammeda pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) przyzwolenia na odprawienie mszy grupie chrześcijan w jego meczecie w Medinie(Arabia Saudyjska) (Zurqani).

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya wybudowała w Anglii kilka meczetów, w tym pierwszy meczet w Londynie (1924r.) oraz największy meczet w Europie Zachodniej (w, Morden), który został otwarty w 2003r. Istnieje też meczet w w Polsce w Warszawie. Jeśli chcieliby Państwo odwiedzić meczet, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania więcej informacji.