Pogląd Islamu na terroryzm oraz posłuszeństwo wobec prawa kraju
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Jaki jest pogląd islamu na terroryzm?

Pogląd islamu na terroryzm – Islam jest przeciwny jakiejkolwiek formie terroryzmu, gdyż samo słowo „islam” oznacza dosłownie pokój. Zobowiązanie muzułmanów do podtrzymywania pokoju jest tak głęboko zakorzenione w islamie, iż Święty Koran opisuje prawdziwych muzułmanów następująco:

A prawdziwymi sługami Boga Miłosiernego są ci, którzy chodzą po ziemi pokorni, a kiedy zwracają się do nich nieświadomi, unikają ich łaskawie, mówiąc: ,,Pokój’’.(Koran 25:64)

Czwarty Kalif Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, Jego Świątobliwość Mirza Tahir Ahmad, wytłumaczył pogląd islamu na terroryzm najjaśniej, jak się da. Powiedział:

„Jeśli chodzi o islam, kategorycznie odrzuca on i potępia wszelkie formy terroryzmu. Nie zapewnia żadnej wymówki czy osłony jakiemukolwiek czynowi przemocy, popełnionemu czy to przez jednostkę, grupę czy też rząd. Z całą mocą potępiam wszelkie akty i formy terroryzmu, ponieważ moim głęboko zakorzenionym przekonaniem jest, iż nie tylko islam, ale żadna prawdziwa religia, bez względu na nazwę, nie może sankcjonować przemocy i przelewu krwi niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci w imię Boga”.

(Morderstwo w Imię Allacha, str. 116 i 119)

Jaki jest pogląd islamu na posłuszeństwo wobec prawa kraju zamieszkania?

W islamie, posłuszeństwo wobec prawa kraju zamieszkania jest religijnym obowiązkiem. Święty Koran nakazuje muzułmanom do pozostawania wiernym nie tylko Allachowi i Świętemu Prorokowi Mohammedowi (pokój i błogosławieństwa Allacha niech będą z nim), lecz także władzy, pod którą żyją. Mówi on:

Czyż nie widziałeś tych, którzy przyznają, iż wierzą w to co, zostało objawione tobie i co było objawione przed tobą?! Oni poszukują rady u Złego, chociaż nakazano im, aby nie byli mu posłuszni. Szatan wszak pragnie sprowadzić ich daleko z drogi.(4:60)

Ten obowiązek został dokładniej wytłumaczony przez Jego Świątobliwość Mirzę Masroora Ahmada, obecnego Przywódcę Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, który to powiedział:

„Prawdziwy muzułmanin nigdy nie może wygłaszać słów nienawiści w stronę swych współobywateli, czy też obecnej władzy bądź rządu. Odpowiedzialnością prawdziwego muzułmanina jest pozostanie lojalnym i całkowite przestrzeganie prawa kraju, w którym zamieszkuje.”

(Przemówienie na otwarciu Meczetu Baitul Futuh w Morden w Surrey, Wielka Brytania, październik 2003)