ZASADY NASZEJ WIARY - Allah - Koran - Prorok Muhammad - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
ZASADY NASZEJ WIARY

ZASADY NASZEJ WIARY – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

Kalima Shahadah

Istotą naszej wiary jest, że:

 لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ مُحَمَّد رَّسُوْلُ اللہ
La Ilaha Illa-Allah Muhammadu-rasulu-llah.
Nie ma boga poza Allahem, Muhammad jest Wysłannikiem Allaha.

Nasza wiara, której trzymamy się w życiu tu na ziemi i którą będziemy wyznawać aż do czasu przejścia na tamten świat jest następująca: nasz duchowy przywódca i mistrz Muhammad, niech mu Allah błogosławi i obdarzy pokojem, jest Pieczęcią Proroków i Najlepszym Posłańcem. W jego rękach religia osiągnęła doskonałość i dzięki najdoskonalszym błogosławieństwom Allaha człowiek prowadzony jest prawą ścieżką, zmierzającą do Samego Boga. Wyznajemy tę wiarę mając całkowitą pewność, że Szlachetny Koran jest pieczęcią wszystkich ksiąg Bożych i ani jedno słowo nie może być dodane czy odjęte z jego nauk, zakazów, nakazów i napomnień. Nie nastąpi już żadne objawienie i żadne słowo Boże, które mogłoby wprowadzić jakiekolwiek poprawki, uzupełnienia czy zmiany w zawartości Świętego Koranu. Jeżeli ktoś sądziłby inaczej, to naszym zdaniem przestaje on należeć do tych, którzy wierzą i tym samym staje się niewiernym.” (Roohani Khazain Vol. 3: Izala-e-Auham, s. 170)

ZASADY NASZEJ WIARY

„Wierzymy, że poza Bogiem Wszechmogącym nikt nie jest godny aby oddawano mu cześć, i że Syedna Hazrat Muhammad, Wybrany niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha – jest Jego Wysłannikiem i Khatamul Anbiya (Pieczęcią Proroków). Wierzymy, że rzeczywiście istnieją aniołowie, że Zmartwychwstanie nastąpi w rzeczywistości, że nastąpi rzeczywiście Dzień Sądu Ostatecznego, oraz że rzeczywistością jest Niebo i Piekło. Wierzymy, że prawdą jest wszystko to, co pełen chwały i majestatu Bóg zawarł w Świętym Koranie oraz wszystko to, co stwierdził nasz Prorok, niech pozostanie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha. Wierzymy, że kto odejmuje choć jedno słowo z islamskiego prawa lub cokolwiek dodaje do niego, kto zmierza w jakikolwiek sposób do odrzucenia islamskich nakazów, kto próbuje uznać za niezgodne z prawem to, co w islamie jest z prawem zgodne – ten jest niewierny i jest zdrajcą islamu. Napominamy nasz Jamaat (naszą Wspólnotę), że wszyscy winni trzymać się wytrwale zasadniczego artykułu wiary islamskiej: „Nie ma boga poza Allahem, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem”, winni wyznawać to przez całe życie i umrzeć trzymając się mocno wciąż tej samej wiary. Muszą oni mieć głęboką wiarę we wszystkich Posłańców Allaha i Księgi Objawione, których autentyczność została potwierdzona przez Święty Koran. Powinni ściśle przestrzegać koranicznych zakazów i nakazów. Powinni odprawiać modlitwy, pościć, płacić Zakat i odbyć Hadżdż (pielgrzymkę). Powinni wyznawać islam poprzez pełne podporządkowanie się nakazom, obowiązkom i zakazom wypowiedzianym przez Boga iJego Wysłanników. Mówiąc krótko -należy się podporządkować wszystkiemu, czy to w dziedzinie wiary, czy czynów, co do czego zgodne były opinie naszych prawych poprzedników, co było uważane za islam zgodnie ze wspólnym poglądem tych, którzy postępowali zgodnie z trądycią Świętego Proroka islamu, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha. Na Niebo i Ziemię –oto jest dokładnie nasza Wiara.” (Roohani Khazain Vol. 14: Ayyamus Sulh, 1st Edition, s. 323)

„O wy, którzy zamieszkujecie ziemię! O wy, duchy ludzkie mieszkające na wschodzie i na zachodzie! Gorąco namawiam was do uznania, że w dzisiejszym świecie jedyną prawdziwą wiarą jest islam i że Bogiem Prawdziwym jest ten Bóg, o którym mówi Święty Koran, oraz że prorokiem posiadającym wieczne życie duchowe, zasiadającym na tronie chwały i czystości jest Święty Prorok Muhammad, Wybrany, oby Allah mu błogosławił i obdarzył pokojem.” (Roohan Khazain Vol. 15: Tiryaq-ul-Qulub, s. 141)

Udostępnij