Stosunki z innymi - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

STOSUNKI Z INNYMI

Inne pytanie, które dręczy umysły wielu osób dotyczy nauk islamskich w sprawie kontaktów z wyznawcami innych religii. Czy islam uczy muzułmanów nienawidzić ich czy okazywać szacunek i życzliwość wobec nich?  – Stosunki z innymi

Święty Koran zawiera wyczerpujące przewodnictwo w tej sprawie. Stwierdza:

Powiedz: „O ludu Księgi! Przybądź do słowa jednakowego pomiędzy tobą i nami, abyśmy nie czcili nikogo poza Allachem i abyśmy nie przypisywali Mu żadnego partnera oraz aby niektórzy z nas nie brali sobie żadnych panów poza Allachem.„(Święty Koran 3:65)

Na ten sam temat, Święty Koran ponadto stwierdza:

(…)I pomagajcie sobie wzajemnie w sprawiedliwości i pobożności, jednak nie pomagajcie nikomu w grzechu i występku(…). (Koran 5:3)

Warto zauważyć, że żadna wzmianka o religii nie została tutaj uczyniona. Jeśli jest ci przedstawione zaproszenie by przyłączyć się do wykonywania dobrego, szlachetnego uczynku Święty Koran mówi, że zawsze należy je zaakceptować. Takie zaproszenie, może być od żyda, chrześcijanina, hindusa, buddysty lub wyznawcy każdej innej religii, a nawet od ateisty. Islam wymaga od muzułmanów, by wychodzili naprzód i współpracowali. Powinni po prostu zrozumieć powód dla którego zostali zaproszeni; nie powinno patrzeć na to, kto ich zaprasza.

Islam przedstawił złotą zasadą, która może być stosowana i wykorzystana przez wszystkich ludzi. Islam naucza, że wszelkie postępowania powinny być zawsze oparte na sprawiedliwości. Święty Koran stanowi:

,,O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wytrwali dla sprawy Allacha, w sprawiedliwości dając świadectwo. I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje, żebyście postępowali inaczej, jak tylko w sprawiedliwości. Bądźcie zawsze sprawiedliwi, to bowiem bliższe jest cnoty. I bójcie się Allacha. Zaprawdę, Allach jest świadomy tego, co czynicie.” (Koran 5:9)

 Z tego jasno wynika, że islam nakazuje jego prawdziwym naśladowcom, aby zawsze zachowywali się sprawiedliwie nawet wobec swoich wrogów. Czy istnieje możliwość, że taka religia, która promuje taką piękną naukę harmonii i współpracy, może kiedykolwiek promować przemoc lub nienawiść wobec innych osób?